Tydzień I

Witajcie w przedszkolu

„Pierwszy dzień w przedszkolu”
„Nasze imiona”
„Kodeks przedszkolaka”
„Ja i moi koledzy”
„Nasze zabawy i zajęcia”
Dziecko:

– poznaje najbliższe otoczenie mega-pizzeria.com , integruje się z grupą przedszkolną przez wspólne zabawy

– utrwala zasady bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową

– wypowiada się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie

– rozpoznaje zapis swojego imienia, rozwija umiejętność klasyfikowania obiektów

– doskonali umiejętności interpersonalne poprzez podejmowanie zabaw zespołowych

Tydzień II

Droga do przedszkola

„Obserwujemy ruch drogowy”
„Poznajemy przepisy ruchu drogowego”
„Czy znamy te pojazdy”
„Samochody specjalistyczne”
„Bądźmy ostrożni!”
Dziecko:

– utrwala poczucie bezpieczeństwa, przyswaja pojęcie dom jako azyl, wyszukuje synonimy

– rozpoznaje, identyfikuje i nazywa określone symbole, np. niektóre znaki drogowe

– przyswaja zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonali umiejętności przeliczania obiektów

– doskonali umiejętności interpersonalne w kontaktach z innymi ludźmi (bezpieczny Internet)

– utrwala numery telefonów alarmowych i sposób korzystania z nich – wprowadzenie pojęcia: pojazd uprzywilejowany; rozwija zainteresowania techniczne i sprawności manualne

Tydzień III

Nadeszła jesień

„Park w jesiennej szacie”
„Jesienne drzewa”
„Jesienne zabawy”
„Kolorowe liście”
„Zbieramy grzyby”

Dziecko:

– obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu

– łączy w pracy plastycznej różne techniki; śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

– przyswaja zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonali umiejętności przeliczania obiektów

– prawidłowo wymawia głoski b, p

– rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby; stosuje słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody

Tydzień IV

Co robią zwierzęta jesienią?

„Kto kiedy zasypia”
„Sąsiadeczka wiewióreczka”
„Smakołyki zwierząt”
„Leśne odgłosy”
„Fantastyczne zwierzaki”
Dziecko:

– wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

– stosuje określenia: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie

– zwraca uwagę, jakie zapasy pokarmowe na zimę przygotowują zwierzęta

– naśladuje głosy zwierząt

– wypowiada się na temat opowiadania; wykonuje pracę plastyczną

Tydzień V

Moje środowisko

„Dbam i higienę”
„Dbam o porządek”
„Dbam o środowisko”
Dziecko:

– rozumie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (pojęcie higiena i profilaktyka)

– rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie, dba o swoje otoczenie

– kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze – moja planeta