Tydzień 1

W marcu jak w garncu (W, w jak woda)

1.Przysłowia

Studnia mądrości
Stroje ludowe
Sztuka ludowa
Moja mała ojczyzna
Dziecko:

– doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy,

– doskonali umiejętność słuchania i wyciągania wniosków,

– doskonali motorykę małą

– rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe,

– doskonali umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez,

– rozwija sprawność ruchową,

– rozwija spostrzegawczość i logiczne myślenie,

– kształtuje pamięć muzyczną i ruchową,

– rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich,

– rozbudza poczucie przynależności do regionu pochodzenia,

– rozwija umiejętność korzystania z mapy

– rozbudza ekspresję i twórcze myślenie,

– rozwija sprawność manualną.

Tydzień 2

Porządki w ogrodzie ( C Reverse Phone Lookup , c jak cebula)

Oznaki wiosny
Praca w ogrodzie
Cebule i cebulki
Sadzimy i siejemy
Zazieleniło się

Dziecko:

– rozpoznaje oznaki wiosny,

– doskonali umiejętność uważnej obserwacji,

– utrwala informacje o narzędziach ogrodniczych, poznaje ich nazwy,

– poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin,

– doskonali umiejętność wyciągania wniosków,

– rozwija twórcze myślenie,

– doskonali umiejętność klasyfikacji,

– poszerza słownictwo,

– doskonali koordynację ruchową,

– doskonali kompetencje matematyczne,

– rozwija umiejętności taneczne,

– doskonali motorykę małą,

– rozwija motorykę dużą.

Tydzień 3

Witaj, wiosno! ( G, g jak garnek)

Odgłosy wiosny
Wiosna na widelcu
Od motyla do gąsienicy
Ślimak, ślimak pokaż rogi
Żegnamy zimę
Dziecko:

– rozwija sprawność grafomotoryczną,

– doskonali słuch fonemowy,

– jest wrażliwe na świat przyrody,

– poznaje wartości odżywcze warzyw oraz sposobów ich przygotowania,

– poznaje cykl życia motyla,

– rozwija ekspresję twórczą,

– poznaje budowę ciała i środowisko życia ślimaka,

– doskonali sprawność manualną,

– poznaje tradycję topienia marzanny,

– zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie,

– doskonali motorykę małą,

– rozwija sprawność ruchową.

Tydzień 4

Zwierzęta na wiejskim podwórku ( Ł, ł jak łopata)

Zwierzęta wiejskie
Skąd się biorą jajka?
Czy świnia to brudne zwierzę?
Skąd się bierze wełna?
Po co hodujemy krowy?
Dziecko:

– utrwala informacje dotyczące zwierząt wiejskich oraz ich młodych,

– pogłębia informacje na temat jajek, ich budowy oraz sposobu wykorzystania,

– poznaje ptaki znoszące jajka,

– doskonali umiejętność porównywania,

– doskonali umiejętność rozróżniania fikcji i rzeczywistości,

– poszerza wiedzę na temat wyglądu i zwyczajów świni,

– poszerza informacje na temat baranów i owiec oraz ich hodowli,

– poszerza wiadomości na temat wartości odżywczych , wykorzystania i rodzajów mleka,

– doskonali współpracę w grupie,

– rozwija mowę i myślenie,

– doskonali umiejętność współpracy w grupie