Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher – nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

What’s season is it? –  Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … – wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

It’s Spring.

Let’s build the house.

Where is my pencil?

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

Stand up – song

Are You Ready? – rhym

 

Are You Ready?

Hands on your shoulders.

Hands on your shoe.

I’m ready!

Are you ready too?

 It’s Spring

 

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

 Let’s build the house

 Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

 

Where is my pencil

 Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

 Stand up

 Stand up, sit down!

Point to the window!

 Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!