Tydzień 3

 Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

  1. „Jaka jest babcia? Jaki jest dziadek?”
  2. „Robimy prezenty”
  3. „Drzewo genealogiczne”
  4. „Śpiewamy babci”
  5. „Dla babci i dla dziadka” 

Dziecko:

– podaje określenia babci i dziadka,

– rozpoznaje i nazywa literę „b”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– liczy w zakresie siedmiu,

– recytuje wiersz,

– wykonuje samodzielnie upominek,

– śpiewa piosenkę,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

Tydzień 4 

Zabawy na śniegu 

  1. „Taniec bałwanków i płatków śniegu”
  2. „Bezpiecznie bawimy się na śniegu”
  3. „Zimowe skojarzenia”
  4. „Zimowe rachunki”
  5. „Ubieramy się ciepło” 

Dziecko:

– uczestniczy w zabawi twórczej,

– rozpoznaje i nazywa literę „n”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– bezpiecznie bawi się zimą,

– segreguje przedmioty ze względu na dwie cechy,

– rozpoznaje piosenki po usłyszeniu ich rytmu,

– wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,

– wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą,

– rysuje bałwana według tekstu wiersza.