Tydzień 1

 Jestem samodzielny w kuchni

 

 1. „Poznajemy kuchnię”
 2. „Pory dnia”
 3. „Pychotka – smakotka ”
 4. „Zarozumiała łyżeczka”
 5. „Bal karnawałowy”

Dziecko:

– wymienia elementy wyposażenia kuchni,

– rozpoznaje i nazywa literę g: małą, wielką, drukowaną i pisaną,

– wymienia pory dnia,

– reaguje ruchem na melodie grane głośno i cicho,

– wykonuje pracę, stosując nową technikę plastyczną,

– wypowiada się na temat sztućców,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach.

  

Tydzień 2

 Znamy te baśnie

 

 1. „W świecie baśni”
 2. „Wiemy, jak powstaje książka”
 3. „Dbamy o książki”
 4. „Baśniowe postacie z figur geometrycznych”
 5. „Słuchamy baśni”

 

Dziecko:

– wymienia bohaterów znanych baśni,

– rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– wymienia etapy powstawania książki,

– wykonuje zakładkę do książki (z zastosowaniem różnych technik),

– określa kierunek linii melodycznej piosenki; reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków,

– rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 8,

– wypowiada się na temat baśni,

– dzieli słowa na sylaby i na głoski,

 Tydzień 3

 Chciałbym być matematykiem

 

 1. „Liczymy gwiazdki”
 2. „Rok ma dwanaście miesięcy”
 3. „Ważymy towary”
 4. „Mierzymy”
 5. „Upływa czas”

 

Dziecko:

– liczy w zakresie ośmiu,

– rozpoznaje i nazywa literę p: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– wymienia nazwy miesięcy,

– wykonuje elementy wspólnej całości,

– stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo,

– mierzy długość dywanu krokami, stopa za stopą,

– mierzy objętość wody w butelkach tą samą miarą,

– tańczy taniec.