Tydzień 1

 Muzyka jest wszędzie

 

 1. „Ciężkie dźwięki i lekkie dźwięki”
 2. „Śpiewamy i gramy”
 3. „Nasi ulubieni wykonawcy”
 4. „Na pięciolinii”
 5. „Malujemy muzykę”

 

Dziecko:

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– rozpoznaje i nazywa literę z: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– wypowiada się na temat opowiadania,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

– śpiewa piosenkę,

– zapisuje działania odejmowania z użyciem znaków: -,=,

– rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 9,

– wymienia dźwięki gamy C-dur,

– maluje nastrój wysłuchanego utworu muzycznego,

– rozróżnia wysokość dźwięków wydawanych przez uderzenie w słoiki napełnione różną ilością wody.

 

Tydzień 2

 W świecie teatru

 

 1. „Zabawy w teatr”
 2. „Z wizytą w teatrze”
 3. „Chcemy być aktorami”
 4. „Afisze teatralne”
 5. „Nasze występy”

 

Dziecko:

– stosuje słowa: scena, kurtyna, aktor,

– rozpoznaje i nazywa literę u: małą, wielką, drukowaną i pisaną,

– wie, jak kulturalnie zachować się w teatrze,

– wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,

– dodaje i odejmuje w zakresie dziewięciu,

– wykonuje wspólnie afisz teatralny,

– prezentuje wybrane utwory literackie z podziałem na role.

 

Tydzień 3

 Wiosna, wiosna

 

 1. „Jaka pogoda jest w marcu?”
 2. „Witamy wiosnę”
 3. „Wiosna idzie przez świat”
 4. „Wiosenne rachunki”
 5. „Wiosenne porządki”

 

Dziecko:

– wymienia elementy pogody występujące w marcu,

– rozpoznaje i nazywa literę c: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– wymienia zwiastuny wiosny,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

– ilustruje piosenkę ruchem,

– maluje na temat wiosny,

– dodaje i odejmuje w zakresie 10,

– rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 10,

– wymienia etapy rozwoju tulipana,

– wymienia czynności wykonywane wiosną przez ptaki.

Tydzień 4

 

Wkrótce Wielkanoc

 

 1. „Pisanki”
 2. „Kura, kurczęta i pisanki”
 3. „Pisanki wielkanocne”
 4. „Kartka wielkanocna”
 5. „Bajeczka wielkanocna”

 

Dziecko:

– odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

– rozpoznaje i nazywa literę ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– mówi zdaniami rozwiniętymi,

– ilustruje piosenkę ruchem,

– układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,

– wykonuje formę przestrzenną według wzoru,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

– wypowiada się na temat opowiadania,

– dostrzega różnice w wyglądzie pisanek.