I tydzień

Co słychać w przedszkolu?”

1. Żegnajcie wakacje! Witaj przedszkole!

2. Nasze przedszkolne zasady.

3. Przedszkole nie ma dla nas tajemnic.

4. Rozmowy zabawek.

5. W grupie siła.

 

Dziecko:

– rozpoznaje znaczek rozpoznawczy,

– odczytuje symbole,

– aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,

– reaguje na ustalone sygnały podczas zabawy,

– wzbogaca słownictwo,

– klasyfikuje zabawki według rodzaju,

– wykonuje prace plastyczną z użyciem farb

 

 

II tydzień

Jak być superbezpiecznym?”

1. Zawsze bezpieczni.

2. Pierwsza pomoc.

3. Zadowolone światło zielone.

4. Zagrożenia wokół mnie.

5. Wiem, jak być bezpiecznym.

 

Dziecko:

– wymienia zasady bezpieczeństwa panujące w sali,

– dzieli słowa na sylaby,

– klasyfikuje figury na podstawie kształtu,

– rozpoznaje i nazywa koło,

– potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,

– poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu,

– poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem

 

III tydzień

Jakie są moje supermoce?”

1. Wyginam śmiało ciało.

2. Widzę, czuję, słyszę, smakuję.

3. W krainie emocji.

4. Dzień kropki. Moje zainteresowania i talenty.

5. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania.

 

Dziecko:

– układa rymy do podanych nazw,

– dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,

– uważnie słucha wiersza,

– nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje,

– wypowiada się na temat swoich umiejętności,

– wykonuje pracę plastyczną

 

IV tydzień

Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”

1. Oznaki jesieni.

2. Coraz mniej liści.

3. Śladami jesieni w lesie.

4. Jesienne eksperymenty

5. Jesienny ogród i jesienny sad.

 

Dziecko:

– obserwuje i nazywa oznaki jesieni,

– aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią,

– rozpoznaje i nazywa prostokąt,

– wypowiada się na temat opowiadania,

– wymienia oznaki jesieni,

– wykonuje eksperyment,

– rozwiązuje zagadki słowne,

– wykonuje pracę plastyczną