Tydzień 1

Jak jesienią dbać o zdrowie?

1.Dbamy o zdrowie

 1. Z wizytą u lekarza
 2. Witaminy ukryte w przetworach
 3. Kwadratowy zawrót głowy
 4. Zabawy jesienią

Dziecko:

 • dostrzega rolę lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • poznaje litere a: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozumie relacje głoska – litera, słowo – wyraz
 • ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • reaguje odpowiednim ruchem na ustalony sygnał
 • wymienia rymy do podanych słów
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 1orientuje się na kartce papieru
 • rysuje drogi od warzyw i owoców zgodnie z kodem
 • wykonuje akompaniament do piosenki Jesienna pogoda na nstrumentach perkusyjnych

Tydzień 2

Kto może być nauczycielem?

 1. Zadania nauczyciela
 2. Chcę być nauczycielem
 3. Zabawy z moim nauczycielem
 4. Dzień Edukacji Narodowej
 5. Prezent dla nauczyciela

Dziecko:

 • poznaje literę l: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 2
 • posługuje się liczbami w aspekcie porządkowym
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana
 • dzieli nazwy obrazków na głoski
 • wymienia nazwy znanych wynalazków i ich zastosowanie w życiu ludzi
 • śpiewa piosenkę Dzień Nauczyciela

 

Tydzień 3

W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 1. Kalosze i parasol
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch
 3. Jesienne zawody
 4. Jesienny wiatr
 5. Rośliny tańczące na wietrze

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • rozumie różnice pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 3
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych przy piosence jesienna poleczka
 • wypowiada się na temat pozytywnych i negatywnych skutków wiatru jako zjawiska atmosferycznego
 • określa kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej
 • słucha zdań prawdziwych
  i zdań fałszywych, ocenia ich wartość logiczną

 Tydzień 4

Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 1. Spiżarnia wiewiórki
 2. Leśne głosy
 3. Ptaki
 4. Czas zmienić futro na zimowe
 5. Pan Jeż

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • uczestniczy w spacerze, prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 4
 • buduje szeregi liczbowe w określonym zakresie
 • wymienia nazwy ptaków odlatujących z Polski na zimę, ptaków przylatujących i zimujących w Polsce
 • układa wyrazy z rozsypanki wyrazowej według wzoru
 • czyta proste wyrazy utworzone z poznanych liter
 • rysuje szlaczek po śladzie
 • odtwarza dźwięki według podanego kodu
 • rozpoznaje liczby 1−4 i wykonuje odpowiadające im zadania