1. Domy i domki
 1. Co to jest dom?
 2. Różne domy
 3. Pocięty obrazek domu
 4. Plan mieszkania
 5. Domy zwierząt

Dziecko:

 • rozwija wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu, interpretuje muzykę ruchem
 • rozwija sprawność manualną, ugniata i modeluje plastelinę
 • zapoznaje się z budową domu, używa słowa : piwnica, parter, piętro, strych
 • rozwija umiejętność liczenia, liczy w zakresie sześciu
 • poznaje cechy trójkąta
 • rysuje plan swojego mieszkania
 • roziwja słuch fonematyczny, określa pierwszą i ostatnia głoskę w nazwach
 • rozwija mowe, wypowiada się na temat opowiadania

 

2.Urządzenia elektryczne

1.Robię pstryk i mam światło w mig

 1. Domowe sprzęty elektryczne
 2. Do czego mogą służyć urządzenia elektryczne?
 3. Znamy te urządzenia
 4. Co ułatwia pracę w domu?

Dziecko:

 • zapoznaje się z sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i dziś
 • kształtuje słuch i pamięć muzyczną, śpiewa piosenkę i bawi się przy niej
 • wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji
 • rozwijanie mowy, odpowiada na pytania dotyczące utworu
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia, dostrzeganie charakterycznych cech przedmiotów
 • rozwija umiejętność liczenia i dodawania w zakresie sześciu
 • rozwija sprawność manualną, ozdabia rysunek lampki według własnego pomysłu
 • zapoznaje się z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych, wymienia korzyści wynikające z zastosowania ww urządzeń

 3. A deszcz pada i pada….

 1. Muzyka deszczowych kropli
 2. Jesienna szaruga
 3. Jesienne zagadki
 4. Deszczowe kompozycje
 5. Wędrówki kropelek wody

Dziecko:

 • rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • prawidłowo wykonuje zaproponowane ćwiczenia
 • ilustruje ruchem piosenkę
 • rozwija sprawność manualną i pomysłowość, wykonuje pelerynkę i ozdabia ją według własnych pomysłów
 • rozwija umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • rozwija mowę i logiczne myślenia, rozwiązuje zagdaki
 • usprawnia narządy artykulacyjne, mówi wyraźnie
 • rozwija inwencję twórczą i doświadczenia plastyczne, maluje za pomocą kredek
 • poznaje cechy prostokąta, rozpoznaje na tle innych figur geometrycznych
 • zapoznaje się z zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, wyjaśnia na czym polega
 • chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, rozpoznaje zjawiska skraplania i parowania wody

 

 1. Zdrowie naszym skarbem
 1. Ruch to zdrowie
 2. Co sprzyja zdrowiu a co mu zagraża
 3. KTo dba o nasze zdrowie?
 4. Dbamy o zęby
 5. Międzynarodowy dzień praw dziecka

Dziecko:

 • rozwija sprawność manualną, wykonuje ćwiczenia z szyfonową chustką
 • wyraża muzykę ruchem
 • rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w razie choroby
 • spożywa zdrowe potrawy
 • uświadamia sobie konieczność dbania o zęby i ich leczenia
 • uczestniczy w zabawach badawczych
 • rozwija umiejętność klasyfikowania, segreguje według kształtu
 • wie, że tak jak dorośli posiada swoje prawa
 • rozwija umiejętność tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach