Tydzień 1

Co cieszy mikołaja?

 1. poznajemy mikołaja
 2. Mikołajowe niespodzianki
 3. Barbórka
 4. Akcja Pomagam
 5. Prezent dla mikołaja

Dziecko:

 • dopełnia liczmany i klocki Nemi do 6
 • wypowiada się na temat opowiadania i obrazka
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Pomocnik mikołaja; odpowiada na pytania
 • zna nazwę aktualnego miesiąca
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 7, liczy w dostępnym zakresie
 • wykorzystuje naturalne efekty perkusyjne do akompaniamentu – tworzy orkiestrę
 • rozwiązuje quiz wiedzy
  o górniku
 • uczestniczy w zabawach rozwijających analizę słuchową
 • wie, na czym polega praca wolontariusza
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana
 • bierze udział w zabawie
  z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • wyodrębnia w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie

 Tydzień 2

Jakie sporty uprawiamy zimą?

 1. Bezpieczne zabawy
 2. Dni tygodnia
 3. Sporty i zabawy zimowe
 4. Badamy śnieg
 5. Zimowy krajobraz

Dziecko:

 • odpowiada na pytania, na podstawie wysłuchanego tekstu; przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • uczestniczy w zabawie sensorycznej z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej
 • uczestniczy w zabawach przy piosence Zimowe szaleństwo
 • przewiduje skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw i zachowań

 Tydzień 3

O czym w święta każdy z nas pamięta?

 1. Przygotowania do świąt
 2. Świąteczne życzenia
 3. Tradycje Bożego Narodzenia
 4. Magia świąt
 5. Świąteczne ozdoby

Dziecko:

 • uczestniczy w podsumowaniu Kalendarza przeżyć wykonywanego w ubiegłym tygodniu
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, wymienia sposoby przygotowywania się do świąt
 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • wykonuje kolorowankę wodną Choinka
 • porównuje liczebność zbiorów, stosując znaki: >, <, =
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczy w zabawie twórczej Język fantazji
 • poznaje właściwości chemiczne wybranych produktów spożywczych
 • wspólnie z grupą śpiewa kolędy, bierze udział w tradycyjnych obchodach świątecznych
 • uczestniczy w ewaluacji działań tygodnia

 Tydzień 4

Który żywioł jest najważniejszy?

 1. Ogień
 2. Woda
 3. Ziemia
 4. Powietrze
 5. Cztery żywioły

Dziecko:

 • poznaje nazwy żywiołów: wody, ognia, ziemi, powietrza, wymienia związane z nimi skojarzenia
 • poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ogień; wie, jaką rolę odgrywa ogień w życiu człowieka
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • słucha nagrania piosenki Szkoła dla żywiołów; odpowiada na pytania
 • podejmuje próby wyjaśnienia powiedzenia Igrać
  z ogniem
 • przelicza oczka na kostce; porównuje wyniki, stosując znaki: <, >, =
 • poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest woda; wie, jaką rolę odgrywa woda w życiu człowieka
 • koloruje rysunek według podanego kodu liczbowego
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • korzysta z wiedzy dotyczącej czterech żywiołów
  w trakcie rozgrywki w grze planszowej
 • obserwuje niebo, dzieli się swoimi spostrzeżeniami