Tydzień 1

Kim będę gdy dorosnę?

 1. Zawody z przeszłości
 2. Zawody moich rodziców
 3. Gdy dorosnę będę…
 4. Dawne przedmioty
 5. Wynalazki

Dziecko:

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, wymienia nazwy poznanych zawodów
 • rozpoznaje i nazywa literę c: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Jaki zawód wybrać mam, śpiewa refren piosenki
 • podaje cechę związaną z danym zawodem
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • poznaje znak matematyczny +; dodaje i odejmuje w zakresie 9
 • tworzy przeplatankę z pasków papieru
 • gra z kolegą w grę memory
 • reaguje w szybkim tempie na ustalone sygnały, przyporządkowuje ustalone ruchy do odpowiednich dźwięków
 • wie, na czym polega praca w nowo powstałych zawodach
 • wymyśla nowe nazwy zawodów
 • uzupełnia brakujące litery
  w wyrazach
 • wie, kim jest wynalazca, zna wybrane wynalazki

 Tydzień 2

Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka?

 1. Książki z mojej półki
 2. Postacie znane i lubiane
 3. Z wizytą w bibliotece
 4. Uwalniamy książki                                                                                                                                                                          5.Moje książki

Dziecko:

 • opowiada o swojej ulubionej baśni
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • rozpoznaje i nazywa literę p: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Bajkowe marzenia, śpiewa refren piosenki
 • liczy w zakresie 10, pisze liczbę 10
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięk instrumentu i uniesiony przez N. obraz
 • wymienia podobieństwa łączące książki
 • wie, na czym polega praca bibliotekarza; wie, w jaki sposób korzystać z zasobów biblioteki
 • ćwiczy myślenie przyczynowo-skutkowe, tworzy autorską książkę
 • zna znaczenie wybranych związków frazeologicznych, poznaje (nowe) znaczenie słów wieloznacznych

 

Tydzień 3

Gdzie puka sztuka

 1.    Kino
 2.    Teatr
 3.    Muzeum
 4.   Filharmonia                                                                                                                                                                                   5.Jestem artystą

Dziecko:

 • poznaje słowa związane ze sztuką; odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji
 • ogląda dowolny film, zwraca uwagę na rolę kamery podczas nakręcania filmów
 • rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Ulica sztuk pięknych,
 • wykonuje działania matematyczne ze znakiem –, rozwija umiejętność liczenia
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborami
 • rysuje emocje na papierowej masce, bierze udział
  w przedstawieniu
 • wie, jak należy się zachować w filharmonii, teatrze, kinie, muzeum

 

Tydzień 4

Co łączy kurę i dinozaura?

 1. Roślinożerne olbrzymy
 2. Groźni mięsożercy
 3. Czy to smoki?
 4. Kto się zna na dinozaurach?
 5. Park jurajski

Dziecko:

 • przelicza figurki, określa ich ułożenie
 • wypowiada się na temat dinozaurów
 • określa różnice i podobieństwa między dinozaurami
  i współczesnymi zwierzętami
 • słucha piosenki Park jurajski wita, określa jej budowę, śpiewa refren piosenki
 • współdziała w grupie podczas wykonywania pracy plastyczno-technicznej Park jurajski
 • dzieli figurki dinozaurów na grupy według zauważonej zasady
 • zna charakterystyczne cechy dinozaurów mięsożernych
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborami
 • ogląda książki o dinozaurach, słucha ciekawostek czytanych przez nauczyciela
 • dodaje i odejmuje w dostępnym zakresie, zapisuje działania matematyczne
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborami tworzy postać dinozaura  z kół wyciętych z kolorowego papieru