1. Zwierzęta na świecie
  1. Zwierzęta żyją tylko raz
  2. Co wiemy o zwierzętach? 
  3. Zwierzątko zwane osiołków
  4. Cztery zielone słonie

Dziecko:

 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
 • Uczestniczy w ćwiczeniach fizycznych
 • Liczy w zbiorach zastępczych
 • rozwijanie mowy, rozpoznaje i nazywa osła
 • rozwijanie sprawności maturalnych, korzysta w pracy z kilku technik plastycznych
 • Improwizuje wokalnie
 • Rozpoznaje cyfrę 9
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uczestniczy w ćwiczeniach
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie albumu
 • Rozwijanie mowy, układa opowiadanie

 

       2.Czy dinozaury żyły na prawdę?

  1. Dinozaury w przedszkolu
  2. Dinozaur w szafce
  3. Osiem dinozaurów
  4. Dlaczego dinozaury wyginęły?
  5. O czym szeptały iskierki?

Dziecko:

 • rozwijanie mowy, wypowiada się na temat wysłuchanej wiersza
 • Uczestniczy w ćwiczeniach metoda Labana
 • Umuzykalnianie dzieci, pokazuje ręka kierunek linii melodycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnych, wykonuje wycinankę, korzystając z różnych materiałów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, liczy w zakresie 8
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie mowy, wypowiada się na temat powstania węgla kamiennego
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonuje wydziera nd z gazety połączona z rysunkiem
 • Budzenie zainteresowania przyroda nieożywiona, wymienia wybrane właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kamiennej

 

         3.Nadchodzi wiosna

  1. Czekamy na wiosnę
  2. Deszczowe kropelki
  3. Wkrótce wiosna
  4. Wiosenne tańce
  5. Wiosenne porządki 

Dziecko:

 • Rozwijanie pamięci słuchowej, recytuje wiersz
 • Zapoznanie z kalendarzem pogody, zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia
 • Kształtowanie pojęcia liczby 9 , liczy w zakresie 9
 • Rozwijanie mowy, wymieni oznaki zbliżającej się wiosny
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonuje rysunek uzupełniony wycinanka
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewa piosenkę
 • Wypowiada się na temat zachowania bohaterki opowiadania
 • Zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków, uczestniczy w sprzątaniu placu przedszkolnego

 

         4.Nadeszła wiosna

  1. Powroty ptaków
  2. Czy to ptak, czy to ssak?
  3. Pierwsze motyle
  4. Wiosna w błękitnej sukience
  5. Bzy bzy bzy pszczółka mała

Dziecko:

 • wypowiada się na temat powrotu ptaków
 • Wykonuje wyklejankę
 • Wykazywanie się wiedza na temat zwierząt, prawidłowo rozwiązuje quiz
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, dodaje i odejmuje w zakresie 9
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewa piosenkę
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uczestniczy w ćwiczeniach
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody, wymienia etapy rozwojowe motyla
 • Porównywanie pojemności różnych naczyn, mierzy pojemność różnych naczyń za pomocą tej samej miarki
 • Rozwijanie mowy, wypowiada się na temat pszczół
 • Rozwijanie sprawności manualnych, wykonuje papierowa pszczółkę z rolki po papierze toaletowym