1. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje
  1. Przygotowania do świąt
  2. Pisanki wielkanocne
  3. Liczymy kury i kurczęta
  4. Jajka, jajeczka
  5. Śmigus-dyngus

Dziecko:

 • rozwijanie mowy i myślenia , wymieni czynności wykonywane przed świętami
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi, nazywanie produktów z koszyczka wielkanocnego
 • Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek, rozpoznaje pisanki wśród innych przedmiotów
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczych , wykonuje pisankę wybrana techniką
 • Rozwija umiejętności liczenia , tworzenia zbiorów równolicznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, umiejetność współdziałania z partnerem i grupą, reaguje określonym ruchem na polecenia N , współpracuje z partnerem z pary i z innymi dziećmi
 • Rozwijanie mowy i myślenia, wymienia części jajka, wymienia na wy zwierząt, które wykluwają się z jajek
 • Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności odwzorowywania, wykonuje origami z kół według wzoru
 • Rozwijanie mowy, wymienia zwyczaje związane z Wielkanocą
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, rytmicznie porusza się przy piosence.

 

       2.Wiosna na wsi

  1. Kwoka i jej dzieci
  2. Na wiejskim podwórku
  3. Co słychać na wsi?
  4. Zwierzęce rodziny
  5. Wiosna na działce

Dziecko:

– Rozwijanie mowy i myślenia, wypowiada się na temat wiersza

– Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka; wymienia korzyści, jakie przynosi człowiekowi hodowla zwierząt

– Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania; współpracuje w zespole podczas tworzenia wspólnej całości

– Rozwijanie orientacji przestrzennej, prawidłowo posługuje się określeniami kierunków

– Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki i reagowania ruchem na sygnał muzyczny, śpiewa piosenkę, reaguje ruchem na umówione sygnały muzyczne

– Rozwijanie mowy i logicznego myślenia, rozwiązuje zagadki

– Rozwijanie sprawności fizycznej, rozpoznaje i nazywa dżdżownice

 

          3.Dbamy o Ziemię

  1. Szanujemy ładne
  2. Sadzimy drzewko
  3. Widzimy, słyszymy, wąchamy
  4. Gdyby lasu nie było…
  5. Odznaka przyjaciela przyrody

Dziecko:

 • bezpośrednie obserwowanie przyrody, obserwuje w lesie rośliny, małe zwierzęta, sprawdza czystość roślin i powietrza
 • Rozwijanie mowy , wypowiada się na temat wiersza
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku względem przyrody, sądzi wspólnie z kolegami drzewo w ogrodzie przedszkolnym
 • Umuzykalnianie dzieci, rozróżnia dźwięki- wysokie niskie
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania , klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy równocześnie
 • rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego , opowiada historyjkę
 • Rozwijanie sprawności manualnych, wykonuje papierowego motyla
 • Za jechanie do dbania o przyrodę, wymienia cechy przyjaciela przyrody
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uczestniczy w ćwiczeniach

 

           4.Teatr

  1. Pacynka, Jawajka, marionetka, kukiełka
  2. Jesteśmy w teatrze
  3. Kto jest wyższy? Kto jest niższy?
  4. Dziwna chatka
  5. Teatrzyk paluszkowy

Dziecko:

 • rozwijanie mowy; wie, czym różnią się : pacynka, jawajka, marionetka, kukiełka
 • Rozwijanie sprawności manualnych, wykonuje maskę z papierowego talerza
 • Zapoznanie z teatrem, wie, co to jest scena, kurtyna, widownia
 • Zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych
 • Porównywanie wysokości, stosuje słowa wyższy, niższy, tego samego wzrostu
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
 • Rozwijanie sprawności manualnej, maluje śmieszny zamek
 • Rozróżnianie wysokości dźwięków, reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie
 • Zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych, uczestniczy s teatrzyku paluszkowym
 • Chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe