Tydzień 1

O czym marzą zwierzęta?

 1. Nasi pupile
 2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka
 3. Zwierzęta z naszych pół
 4. Zwierzęta z naszych lasów
 5. Moje zwierzątko

Dziecko:

 • rysuje, w formie piktogramów, zasady dobrej opieki nad zwierzętami
 • wykonuje sylwetki psa i kota według instrukcji
 • rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • wymienia nazwy zwierząt hodowlanych i nazwy ich młodych
 • liczy na konkretach w zakresie 10, rozwiązuje zagadki matematyczne
 • porusza się myszką po planszy zgodnie z instrukcją
 • rozpoznaje brzmienia instrumentów perkusyjnych i wymienia nazwy zwierząt, którym są one przypisane
 • zna wybrane zwierzęta żyjące w polu i ich zwyczaje
 • rysuje z wyobraźni wymyślone zwierzę, opowiada
  o nim koledze
 • uczestniczy w zabawach językowych

 Tydzień 2

Kto obroni słonia?

 1. Pożyteczna rola zwierząt
 2. Rekordy w świecie zwierząt
 3. Pływające, latające, biegające
 4. Kolory w świecie zwierząt
 5. Zwierzęta będące pod ochroną

Dziecko:

 • uczestniczy w rozmowie na temat ochrony zwierząt
 • rozpoznaje i nazywa literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Wielkanocne zamieszanie, śpiewa refren piosenki
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • wie, jakie niezwykłe cechy posiadają wybrane zwierzęta dziko żyjące
 • szacuje długość i wysokość różnych przedmiotów
 • wykonuje ćwiczenie z elementami kodowania
 • reaguje ruchem na rytm utworu muzycznego
 • rozumie zasady podziału zwierząt na: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki
 • wzbogaca wiadomości o zwierzętach będących pod ochroną
 • rozumie problem wymierania gatunków zwierząt

 Tydzień 3

Jak być eko?

 1. Śmieci i ich segregowanie
 2. Jestem eko
 3. Dzień Ziemi
 4. Ekozawody
 5. Prezent dla Ziemi

Dziecko:

 • poznaje zasady segregowania odpadów
 • rozpoznaje i nazywa literę z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter słucha nagrania piosenki
 • uczestniczy w zabawie dydaktycznej Ekopunkty
 • zna wybrane sposoby mierzenia długości, potrafi porównać długość różnych przedmiotów
 • liczy od dowolnego miejsca, wspak; przelicza elementy w zbiorze, podpisuje zbiór odpowiednią liczbą, odróżnia błędne liczenie od poprawnego
 • wie, kiedy Ziemia obchodzi swoje święto; poszukuje sposobów ochrony środowiska naturalnego
 • rozwiązuje zadania tekstowe w zakresie 10
 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną z materiałów odpadowych

 Tydzień 4

Kto wymyślił naszą flagę?

 1. Wars i Sawa
 2. Nasza stolica
 3. Godło i hymn                                                                                                                                                                                         
 4. Dzień flagi RP
 5. Mieszkam w Europie

  Dziecko:

  • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, zna symbole narodowe
  • rozpoznaje i nazywa literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisana
  • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
  • słucha nagrania piosenki Moja Polsko, śpiewa refren piosenki
  • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
  • śpiewa piosenkę Moja Polsko z różnym natężeniem dźwięku
  • zna polskie symbole narodowe, wyraża szacunek do symboli narodowych