Tydzień 1 Wszystko może być muzyką

1.Trzy Małgorzatki                                                                                                                                                                  2.W sklepie muzycznym                                                                                                                                                        3.Śpiewaj tak jak on.                                                                                                                                                            4.Malowanie muzyki                                                                                                                                                              5.Koncert muzyczny

Dziecko:

– gra na kołatce, grzechotce lub bębenku; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– uzupełnia elementy do pięciu; mówi wyraźnie

– śpiewa piosenkę; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– maluje ilustrację do miniatury fortepianowej, rozwijanie inwencji twórczej ; rozwijanie sprawności manualnej 

– wypowiada się na temat wiersza; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych , rozwijanie mowy

Tydzień 2 Moja miejscowość, mój kraj

 1. Mieszkam w …
 2. Budujemy dom
 3. Muzyka ludowa
 4. Zwiedzamy różne regiony naszego kraju
 5. Jaka piękna jest Warszawa

Dziecko:

– podaje nazwę swojej miejscowości ;określa , czy jego miejscowość to miasto czy wieś

– porównuje liczebność zbiorów , łącząc ich elementy w pary; wykonuje domek z pudełka i kolorowego papieru

– uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki ; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– nazywa największą rzekę Polski – Wisłę –oraz wybrane miasta.

– wie , skąd się wzięła nazwa Warszawa ; rysuje ramkę i ją ozdabia.

Tydzień 3 Wiosna na łące

 1. Grasz w zielone?
 2. Kolorowa łąka
 3. Koncert na łące
 4. Biedroneczko, leć do nieba
 5. Wiosna na łące

Dziecko:

– wypowiada się na temat  ;uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– liczy w zakresie pięciu ;wykonuje pracę techniką kolażu

– śpiewa refren piosenki ;uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– wykonuje obrazek biedronki; mówi wyraźnie

– uczestniczy w wycieczce na łąkę

Tydzień 4 Moi rodzice

 1. Zapach mamy
 2. Tulipany dla rodziców
 3. Piosenka dla rodziców
 4. Co lubię robić z mamą ? co lubię robić z tatą ?
 5. Spotkanie z rodzicami

Dziecko:

– odpowiada na pytania dotyczące utworu; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– układa przedmioty ,obrazki według narastania danej cechy; wykonuje tulipany z kartonu i rolek po papierze toaletowym

– śpiewa piosenkę, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– maluje papierowy talerz ; wypowiada się na podany temat

– śpiewa piosenki; recytuje wiersze dla rodziców; okazuj uczucia rodzicom