I Tydzień – Moja miejscowość, mój kraj
1.Mieszkam w …
2.Budujemy dom
3.Muzyka ludowa
4.Zwiedzamy różne regiony naszego kraju
5.Jaka piękna jest Warszawa
Dziecko :
– podajemy nazwę swojej miejscowości ,
– porównujemy liczebność zbiorów łącząc ich
   elementy w pary,
– wykonujemy domek z pudełka i kolorowego
  papieru ,
– nazywamy największą rzekę Polski,
– wiemy skąd się wzięła nazwa Warszawa ,
II Tydzień- Wiosna na łące
1.Grasz w zielone?
2.Kolorowa łąka
3.Koncert na łące
4.Biedroneczko , leć do nieba
5.Wiosną na łące
Dziecko : 
– liczymy w zakresie pięciu i więcej,
– wykonujemy obrazek biedronki ,
– wiemy jak wygląda łąka,
– poruszamy się rytmicznie do piosenki ,
III Tydzień – Moi rodzice 
1.Zapach mamy
2.Tulipany dla Rodziców
3.Piosenka dla Rodziców
4.Co lubię robić z mamą? Co lubię robić z tatą
5. Spotkanie z rodzicami
 Dzieci 
– odpowiadamy na pytania dotyczące utworu,
– układamy przedmioty, obrazki według narastania
  danej cechy
– wykonujemy tulipany z kartonu i rolek po papierze ,
– śpiewamy piosenki,
– malujemy papierowy talerz ,
IV : Taki sam ale inny 
1.Dzieci na świecie
2.Zabawy z piłką
3.Podajmy sobie ręce
4.Rysunek dla kolegi z Afryki
5.Przyjacielem być
Dziecko : 
– wypowiadamy się na temat dzieci innych ras,
– rozwijamy orientację przestrzenną,
– rozwijamy umiejętności wokalne ,
– wykonujemy rysunek dla kolegi z Afryki,
-wymieniamy cechy przyjaciela