Zapraszamy na spotkanie adaptacyjne

rodziców i  dzieci – nowo przyjęte do przedszkola Bajkowa

Wyspa w Palędziu. Spotkanie odbędzie się  w dniu 24 sierpnia

w godzinach od 15.30-17.00 , rodzice będą mieli  możliwość

poznania organizacji sal w placówce oraz krótkiej rozmowy z

kadrą pedagogiczną .

                     Szczegółową organizację pobytu dzieci w

placówce, podpisywanie dokumentacji i zapoznanie z

procedurami pracy przedszkola poznają rodzice na pierwszych

zebraniach w dniach od 01-05.09.2022r.