​​​

TYDZIEŃ I. Co słychać w przedszkolu?

 1. Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole
 2. Nasze przedszkolne zasady
 3. Przedszkole nie ma dla nas tajemnic
 4. Rozmowy zabawek
 5. W grupie siła

Dziecko:

 • Wymienia imiona swoich rówieśników z grupy
 • Zna zasady panujące w grupie i przedszkolu
 • Wie jak wygląda znaczek rozpoznawczy
 • Zna pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Nazywa i wskazuje wybrane części ciała
 • Dowie się czym ludzie różnią się miedzy sobą

TYDZIEŃ II: Jak być bezpiecznym?

 1. Zawsze bezpieczni
 2. Pierwsza pomoc
 3. Zadowolone światło zielone
 4. Zagrożenia wokół mnie
 5. Wiem, jak być bezpiecznym

Dziecko:

 • Dowie się dlaczego ważna jest znajomość nazwiska i adresu zamieszkania
 • Pozna zasady bezpieczeństwa w domu, na drodze
 • Wymienia służby udzielające pomocy podczas wypadku
 • Wie jak bezpiecznie przechodzić przez pasy, prawidłowo rozpoznaje światła drogowe
 • Zobaczy jak prawidłowo powinna być wyposażona apteczka

 

TYDZIEŃ III: jakie są moje supermoce?

 1. Wyginam śmiało ciało
 2. Moje zmysły
 3. Widzę, czuję, słyszę, smakuję
 4. Dzień Kropki. Moje zainteresowania i talenty.
 5. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania

Dziecko:

 • Dowie się co to mocne strony
 • Wymieni swoje supermoce
 • Wysłucha dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
 • Zmysłami będzie poznawało otoczenie
 • Pozna podstawowe emocje i postara się je nazwać
 • Pozna sposoby radzenia sobie ze złością

TYDZIEŃ IV: Co się zmienia jesienią?

 1. Oznaki jesieni
 2. Coraz mniej liści
 3. Śladami jesieni w lesie
 4. Jesienne eksperymenty
 5. Jesienny ogród i jesienny sad

Dziecko:

 • Będzie rozpoznawało oznaki jesieni w lesie, sadzie, ogrodzie
 • Pozna liście klonu i kasztanowca
 • Dowie się, które grzyby są jadalne a które nie
 • Wymieni nazwy podstawowych warzyw i owoców