I Tydzień – W przedszkolu 
1.Wspomnienia z wakacji .
2. Ja i moi koledzy 
3. Nasze kąciki 
4. Przedszkolne zakamarki 
5 .Plac zabaw 
 
Dziecko :
– wypowiada się prostymi zadaniami na określony temat ,
– opowiada na sobie na forum grupy 
– stosuje określenia : najmniej ,najwięcej 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ,
– zapoznanie się z kącikami tematycznymi w przedszkolu ,
– kształtowanie umiejętności liczenia ,
– zapamiętuje wybrana sekwencje ,
 
II Tydzień – Oto ja 
1. O sobie samym 
2. Moje ciało 
3. Czym się interesujemy ?
4. Zmysły 
5. Kolorowe emocje 
 
Dziecko :
– rysuje swój portret ,
– wyodrębnia pierwsza głoskę swojego imienia 
– wskazuje wybrane części ciała 
– nazywa poznane części ciała 
– wypowiada proponowane głoski
– przedstawia treść piosenki ruchem ,
– zna podstawowe zmysły człowieka ,
– poznaje świat za pomocą zmysłów
– nazywa emocje ,
 
III Tydzień – Moja droga do przedszkola 
1. Ruch uliczny 
2. Wszędzie są koła 
3.Znaki drogowe 
4.Numery alarmowe 
5. Pierwsza pomoc 
 
Dziecko :
– uświadamia  sobie potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego ,
– próbuje zapamiętać i recytować wiersz 
– układa proste rytmy 
– rozpoznaje koło wśród innych figur,
– rozpoznaje wybrane znaki drogowe ,
– dba o prawidłową postawę ciała ,
– tworzy grę planszową,
– wie w jaki sposób  udzielić pierwszej pomocy 
 
IV Tydzień – Jesień w parku ,w lesie 
1.Oznaki jesieni 
2. Liczymy grzyby 
3. Jesienny las 
4. Drzewa i ich owoce 
5. Jesienna garderoba 
 
Dziecko : 
– opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany charakterystyczne dla jesieni 
– rozpoznaje i nazywa gatunki po liściach i owocach 
– przelicza w zakresie 4 i więcej 
– rozpoznaje i nazywa kwadrat ,
– wie ,że są grzyby jadalne i trujące ,
– wypowiada się na temat przyrody jesienią 
– wie , jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią ,
– zna wybrane drzewa i ich owoce ,
– wielozmysłowo poznaje skarby jesieni 
– wskazuje zdania prawdziwe i zdania fałszywe