I Tydzień – Jesień w sadzie i ogrodzie 
1. W sadzie jesienią 
2.Liczymy owoce 
3. W jesiennym ogrodzie 
4. Przetwory z warzyw i owoców 
5. Jesienny koszyk 
 
Dziecko : 
– budzenie zainteresowań literami 
– poznaje literę o w toku zabaw ,
– wyodrębnia głoskę i sylabę 
– rozpoznaje cyfry 1 i 2 
– poznaje możliwości swojego ciała 
– przelicza jabłka na jabłoni 
– wykonuje kukiełki z warzyw ,
– przygotowuje sok z nauczycielem ,
– sprząta swoje miejsce pracy ,
 
II Tydzień – Zwierzęta jesienią
1.Przygotowania zwierząt do zimy 
2.W dziupli rudej wiewiórki ,
3. Kolczasty jeż
4. Ptaki 
5. Jesienne zwierzęta
 
Dziecko : 
– wypowiada się zdaniami na określony temat – poznaje literę a w toku zabaw ,
– rozpoznaje liczbę 3 ,
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ,
– układa z pociętych fragmentów zdjęcie jeża ,
– wie , jak zachowuje się w środowisku naturalnym ,
– wie , które ptaki odlatują z Polski na zimę, a które w Polsce zimują
– wie jakie właściwości mają orzechy 
 
III Tydzień – Moja rodzina i mój dom 
1. Kochamy swoich najbliższych 
2. Kim dla siebie jesteśmy ?
3. Mój dom 
4. Spędzamy ze sobą czas 
5. Portret mojej mamy 
 
Dziecko : 
– nazywa członków rodziny ,
– poznaje literę m w toku zabaw ,
– wyodrębnia głoskę i sylabę
– wymienia charakterystyczne cechy trójkąta ,
– utrwala nazwy rodzajów domów ,
– utrwala nazwy pomieszczeń w domu ,
– wie z jakich produktów można zrobić kanapki i sałatkę owocowa ,
 
IV Tydzień – Domowi ulubieńcy 
1. Co cieszy zwierzęta ?
2. Cztery pieski 
3. Kocie zwyczaje 
4. Zwierzęta że schroniska 
5. Mój pupil 
 
Dziecko :
– potrafi wypowiada się na określony temat ,
– potrafi wymienić nazwy zwierząt domowych 
– poznaje literę E w toku zabaw ,
– rozpoznaje cyfrę 4 ,
– dopasowuje akcesoria do określonego zwierzęcia 
– starannie wykonuje ćwiczenia
– zna zwyczaje różnych zwierząt domowych