I Tydzień – A deszcz pada i pada …
1. Pada deszcz ,wiatr wieje 
2.Zabawy matematyczne 
3.Muzyka deszczowych kropli.
4.Zjawiska atmosferyczne 
5.Deszczowe kompozycje 
 
Dziecko :
– budzenie zainteresowania literami,
– dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby 
– poznaje literę i, I 
– potrafi utworzyć zbiór zgodnie z poleceniem 
– rozpoznaje cyfrę 5,
– poznaje możliwości swojego ciała ,
– podaje skojarzenia 
– rozwiązuje zagadki 
– potrafi wytłumaczyć ,dlaczego lada deszcz 
– respektuje zasady gry 
 
II Tydzień – Co powinienem wiedzieć o Polsce 
1. Polskie legendy 
2.Potrawy regionalne 
3.Muzyka ludowa i stroje ludowe 
4.Znane Półki i znani Polacy 
5.Narodowe Święto Niepodległości
 
Dziecko :
– poznaje literę t,T w toku zabawy ,
-rozpoznaje  cyfrę 6 ,
– kończy zdania rozpoczęte przez nauczyciela 
– wie, jak wyglądają przykładowe polskie stroje ludowe,
– wypowiada się na temat znanych Polek i Polaków,
– układa flagę na kratownicy 
– układa drogę poruszania się obiektu według podanego warunku ,
 
III Tydzień – Zdrowie naszym skarbem 
1.Ruch to zdrowie 
2. Zdrowe odżywianie 
3.Z wizytą w przychodni 
4. Dbamy o czystość 
5. Międzynarodowy dzień praw dziecka
 
Dziecko : 
– poznaje literę d,D w toku zabawy ,
– rozpoznaje prostokąt wśród innych figur 
– aktywnie wykonuje ćwiczenia
– zna nazwy specjalności lekarskich ,
– liczy w dostępnym dla siebie zakresie ,
– wie ,że ważne jest dbanie o higienę osobistą 
– współpracuje z rówieśnikami 
– zaspokaja potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa 
 
IV Tydzień – Ci ułatwia pracę w domu ? 
1.Urządzenia elektryczne
2.Urządzenia dawne i współczesne 
3.Obowiazki domowe 
4.Domowy kącik kulinarny 
5.Urządzenia w przyszłości 
 
Dziecko : 
– odkrywanie litery k,K 
– wyznacza część wspólna zbiorów ,
– rozwijanie myślenia matematycznego ,
– wymienia różne źródła otrzymywania energii
– poszerza słownictwo w zakresie urządzeń elektrycznych ,
– wie ,jak działa blender 
– rozwiązuje zagadki ,
– rozwijanie logicznego myślenia ,