Tydzień I – Skąd wiem, że mija czas?
1. Witamy Nowy Rok.
2. Zegary i zegarki.
3. Dzień i noc.
4. Cztery pory roku.
5. Moje noworoczne marzenie.
Dziecko:
• Dowie się jakie są zwyczaje z powitaniem nowego roku
• Dowie się jak wygląda kalendarz
• Pozna rodzaje zegarów, ich wygląd oraz sposób działania
• Pozna temat cykliczności występowania dnia i nocy oraz pór roku
• Pozna nazwy pór roku oraz ich symbole
Tydzień II – Kto dokarmia zimą zwierzęta?
1. Goście w karmniku.
2. Menu dla sikorek.
3. Leśna stołówka.
4. Z wizytą u leśniczego.
5. Karmnik.
Dziecko:
• Pozna trudności z jakimi borykają się zwierzęta zimą
• Dowie się kto dokarmia zwierzęta
• Dowie się dlaczego i kiedy należy dokarmiać zwierzęta
• Dowie się kim jest leśniczy i na czym polega jego praca
• Dowie się jak wygląda ptasia stołówka i czym dokarmiać ptaki
Tydzień III – Za co kocham moje babcie i moich dziadków?
1. Babcia i dziadek.
2. Zabawy z babcią i dziadkiem.
3. Dzieciństwo moich dziadków.
4. Prezent dla babci i dziadka.
5. Teatr dla babci i dziadka.
Dziecko:
• Dowie się w jaki sposób można okazać szacunek i miłość dziadkom
• Dowie się w jakich czynnościach można pomóc babci i dziadkowi
• Dowie się kim dziadkowie są dla ich rodziców, a kim dla nich
• Dowie się jakimi zabawkami bawili się dziadkowie, kiedy byli dziećmi
Tydzień IV – Za jaką postać przebiorę się na bal?
1. Stroje na karnawał.
2. Bale jak z bajki.
3. Jak tańczy się w karnawale?
4. Tłusty czwartek.
5. Słodki stół.
Dziecko:
• Dowie się jakie są popularne zabawy i stroje karnawałowe
• Dowie się co to jest tłusty czwartek
• Dowie się jak obchodzony jest karnawał w różnych krajach