I Tydzień – Tak mija nam czas 
 
1.Upływa czas .
2.U zegarmistrza 
3.Pory roku 
4. Dni tygodnia 
5. Kapsuła czasu 
 
Dziecko:
– wypowiada się zdaniami na określony temat ,
– rozumie upływ czasu ,
– poznaje literę S ,s  w toku zabaw ,
– dzieli słowa na sylaby ,
– wie na czym polega praca zegarmistrza,
– wie ,że czas odmierzany za pomocą różnych przyrządów ,
– wymienia pory roku ,zna ich cechy charakterystyczne ,
– wymienia dni tygodnia ,
 
II Tydzień – Zwierzęta zimą
 
1. Zimowe potrzeby ptaków .
2. Ile ptaków jest w karmniku ?
3. Pan leśniczy .
4. Tropem leśnych zwierząt .
5. Las zimą.
 
Dziecko : 
– wie , które pokarmy są bezpieczne da ptaków ,
– poznaje literę n, N w toku zabaw 
– wyodrębnia głoskę i sylabę ,
– przelicza w dostępnym zakresie ,
– dodaje w zakresie 7,
– posługuje się określeniami najkrótszy , najdłuższy ,
– bierze udział w quizie leśniczym ,
– szuka rozwiązań do opisanej sytuacji ,
 
III Tydzień – Kim są rodzice moich rodziców ?
 
1.Moja babcia .
2. Mój dziadek 
3. Spędzamy czas z babcią i dziadkiem 
4.Dzieciństwo moich dziadków 
5. Prezenty dla babci i dziadka 
 
Dziecko : 
– wyjaśnia ,kim są babcia i dziadek dla rodziców ,
– poznaje literę b, B w toku zabaw
– wyodrębnia głoskę i sylabę ,
– wykonuje zadania z użyciem liczmanów
– wie ,jak można spędzić czas z babcią i dziadkiem ,
– nazywa członków swojej rodziny i wskazuje relacje między nimi na drzewie genealogicznym 
 
IV Tydzień – Fryzjer ,weterynarz czy lekarz ? 
 
1. Zawody moich bliskich .
2. Akcesoria i przyrządy .
3. Dawne zawody i współczesne zawody.
4. Poznajemy zawody .
5. A w przyszłości będę 
 
Dziecko : 
– rysuje rodziców podczas pracy i po pracy ,
– wie ,czym zajmuje się projektant ,
– tworzy fryzurę na orkiszu papieru ,
– zna podstawowe nazwy zawodów ,
– wie ,które akcesoria i przyrządy pasują do osób wykonujących wskazane zawody ,
– zna nazwy zawodów dawnych i współczesnych ,
– wie ,na czym polega praca archeologa