I Tydzień – Baśnie,bajki ,bajeczki 
1.Baśnie z dawnych lat .
2.Baśniowa matematyka.
3. Nasi ulubieńcy .
4. Skąd się biorą książki ?
5. Zaczarowana książka. 
 
Dziecko:
– rozwijanie logicznego myślenia ,
– rozwiązuje zagadki ,
– stosuje liczebniki porządkowe w zakresie 3 lub 5 
– poznaje możliwości swojego ciała ,
– poszerzenie wiedzy o baśniach ,
– uczy się wiersza na pamięć ,
– wykonuje maskotkę smoka ,
– wymyśla imię dla smoka ,
 
II Tydzień – Wspaniałe zabawy na śniegu 
1. Bezpieczna zabawa zimą.
2. W sklepie sportowym .
3. Sporty i zabawy zimowe .
4. Zimowe eksperymenty.
5. Sportowa Pani zima .
 
Dziecko : 
– rozwijanie zainteresowania zabawami zimowymi,
– rozwijanie logicznego myślenia ,
– wymienia zabawy na śniegu,
– stosuje określenia najmniej ,najwięcej ,
– wypowiada się pełnymi zdaniami ,
– uczestniczy w zabawach badawczych ,
– zna właściwości śniegu i lodu ,
 
III Tydzień – Tajemnice kosmosu 
1. Planety .
2. Kolorowe ufoludki. 
3. Pojazdy kosmiczne .
4. Zagadki kosmosu .
5. Przystanek droga mleczna .
 
Dziecko :
– rozwijanie wyobraźni ,
– rozwijanie zainteresowania tematyka dotycząca kosmosu ,
– przelicza w dostępnym dla siebie zakresie ,
– wie ,jak wygląda pojazd kosmiczny ,
– bierze czynny udział w wykonywaniu eksperymentów ,
– bierze udział w zabawach językowych 
 
IV Tydzień – W dziecięcym laboratorium
1. Małe laboratorium .
2. Kolorowe cuda .
3. Nasze eksperymenty .
4. Co jest przyciągane przez magnes?
5. Kolorowy wulkan .
 
Dziecko : 
– mówi o swoich spostrzeżeniach ,
– rozwija  umiejętności prowadzenia obserwacji ,
– rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci ,
– wykonuje zadania w skupieniu ,działa zgodnie z ustalonymi zasadami,
– wie ,jakie przedmioty przyciąga magnes,