I Tydzień – Wiosna na wsi 
1. Zwierzęce ploteczki .
2. Kto mieszka w zwierzęcej zagrodzie ?
3. Wiosenne prace na wsi .
4. Skąd mamy te produkty ? 
5. Makieta wiejskiego podwórka .
 
Dziecko : 
– wypowiada się zdaniami na określony temat – słucha głosów zwierząt i mówi ,do jakiego zwierzęcia należą ,
– bierze udział w ćwiczeniach ortofonicznych ,
– liczy w zakresie 5 i więcej,
– wie ,jak nazywają się dzieci wybranych zwierząt z wiejskiego podwórka ,
– potrafi łączyć ruch z muzyką ,reaguje na ustalone sygnały muzyczne ,
– wie ,jakiś produkty otrzymuje się od zwierząt z wiejskiego podwórka i co z nich powstaje ,
– tworzy makietę wiejskiego podwórka ,
 
II Tydzień – Dbamy o przyrodę 
1.Jak możemy dbać o Ziemię ?
2. Nasze rady na odpady .
3.Przyjaciele przyrody .
4. Dzień Ziemi .
5. Eko planeta 
 
Dziecko :
– poszerzenie wiedzy na temat o naszą planetę – Ziemię
– rozwijanie sprawności manualnej ,
– budowanie pozytywnych relacji grupowych 
– budzenie zainteresowania literami 
– segreguje odpady ,poznaje pojęcie – recykling 
– aktywnie wykonuje ćwiczenia 
– wyraża muzykę ruchem 
– wie, że należy dbać o Ziemię 
– określa kierunki i zapisuje ruch za pomocą kodu ,
 
III Tydzień – Polska – moja ojczyzna 
1. Moja miejscowość,mój region .
2. Legendy polskie .
3.Symbole narodowe .
4. Mieszkamy w Europie .
5. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej .
 
Dziecko : 
– dzieli słowa na sylaby ,
– wykonuje pracę na papierze ściernym,
 – zna cechy charakterystyczne swojej miejscowości ,
– mierzy objętość płynów ,
– bierze udział w doświadczeniach 
– aktywnie wykonuje zadania ,
– zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych ,
 – wie jak wygląda flaga Unii Europejskiej ,
 
IV Tydzień – Puk ,puk ,to ja , sztuka 
1.Filharmonia .
2. Teatr .
3. Kino .
4. Muzeum .
5. Barwy muzyki .
 
Dziecko : 
– wykonanie instrumentu z recyklingu,
– rozbudzenie zainteresowań muzyka ,
 – wypowiada się zdaniami na określony temat,
– poznaje wygląd i brzmienie instrumentów
– poznaje monety 1 zł , 2 zł ,5 zł i banknoty 10 zł i 20 zł 
– mówi jaki zawód  ( związany z produkcją  filmową ) chciałoby wykonywać .
– bierze udział w ćwiczeniu sensorycznym ,
 – wykonuje kastaniety