​​I Tydzień – W świecie zwierząt
1. Mieszkańcy sawanny .
2.Mieszkańcy dżungli.
3.Mieszkańcy mórz i oceanów .
4. Zwierzęta naszych pół i lasów.
5. Kolorowe zwierzęta

Dziecko :
– wypowiada się na temat opowiadania ,
– wie jakie zwierzęta mieszkają na sawannie,
– wykonuje lornetkę ,
– wie ,co to jest safari,
– rozwijanie umiejętności liczenia ,
– rozwijanie sprawności fizycznej ,
– zapoznanie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów ,
-bierze udział w zabawach badawczych ,
– tworzy kod ,

II Tydzień – Co w trawie piszczy ?
1. Barwa ochronna.
2. Wiosenna łąka.
3.W świecie owadów .
4. Wiosenne eksperymenty.
5. Zielnik.

Dziecko :
– określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt ,
– wie jakie zwierzęta i rośliny można spotkać na łące ,
– liczy w dostępnym dla siebie zakresie ,
– uczestniczy w zabawach przy muzyce ,
– rozwijanie postawy badawczej ,
– określa kierunki i zapisuje ruch za pomocą kodu ,

III Tydzień – Moja mama i mój tata
1. Oto moja mama.
2. Oto mój tata .
3.Zabawy z rodzicami .
4. Rodzinne fotografie .
5. Upominki .

Dziecko :
– rozwijanie percepcji wzrokowej ,
– wypowiada się na dany temat ,
– odszukuje wyraz mama wśród innych wyrazów ,
– utrwalanie dodawania i odejmowania ,
– rozwijanie logicznego myślenia ,
– przelicza w dostępnym sobie zakresie ,
– układa kompozycje z figur geometrycznych ,
– w skupieniu prawidłowo reaguje na ustalone sygnały ,
– układa puzzle ,
– wykonuje pracę plastyczną ,
– sprząta swoje miejsce pracy ,

IV Tydzień – Czego dzieci potrzebują do szczęścia ?
1.Moi rówieśnicy .
2. Jesteśmy tolerancyjni .
3.Dzieci z różnych stron świata .
4. Dzień dziecka.
5. Prezent dla przyjaciela.

Dziecko :
– poznawanie informacji o kolegach i koleżankach ,
– wdrażanie do świata wartości ,
– definiowanie pojęcia przyjaźń ,
– przelicza w poznanym zakresie ,
– rozwija świadomość własnego ciała ,
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych ,
– wie o czym opowiada piosenka ,
– wypowiada się na temat dzieci na świecie,
– wykonanie eksperymentu z bankami mydlanymi ,