I Tydzień – Czego dzieci potrzebują do szczęścia ?
1.Moi rówieśnicy .
2.Jesteśmy tolerancyjni .
3.Dzieci z różnych stron świata.
4.Dzień dziecka .
5.Prezent dla przyjaciela .
Dziecko :
-określa swój nastrój 
– biorą udział w zabawach orientacyjno – porządkowych 
– poznawanie informacji o kolegach i koleżankach ,
– wie ,czym jest przyjaźń ,
– podejmuje próbę stworzenia definicji przyjaźni 
– przelicza w poznanym zakresie 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych ,
– wie jak mogą wyglądać dzieci zamieszkujące wybrane kraje ,
II Tydzień – Lato,lato,lato czeka 
1.Pierwszy dzień lata .
2.Letnia roślinność 
3.Zabawy na podwórku .
4.Uff,jak gorąco .
5.Moda na lato .
Dziecko : 
– wypowiada się na temat opowiadania,
– projektuje strój dla Pani lato ,
– wie co oznacza związek frazeologiczny – Jeden za wszystkich -wszyscy za jednego 
– rozwija świadomość własnego ciała ,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych 
– współpracuje z dziećmi ,
– wykonuje wachlarz ,
-jest zadowolone z wykonanej pracy ,
-wykonuje zadania wspólnie z grupą ,
III Tydzień – Wkrótce wakacje 
1.Wakacyjne plany .
2.Czym pojedziemy na wakacje ?
3.Bezpieczne wakacje .
4.Na zawsze zapamiętasz .
5. Pożegnania nadszedł czas .
Dziecko : 
– wypowiada się na temat opowiadania ,
– wskazuje cel wakacyjnych wycieczek 
– rozwija zmysł estetyki 
– jest sprawne ruchowo 
– szybko reaguje na polecenia słowne i muzyczne podczas zabaw ,
– rytmicznie porusza się przy muzyce ,
– wykonuje prace plastyczne ,
– buduje więź z innymi dziećmi ,
IV Tydzień – Zwiedzamy świat 
1. Sąsiedzi Polski .
2. Podróże kształcą .
3. Ciekawe miejsca w Europie.
4. Ciekawe miejsca na świecie .
5.Wymarzona podróż .
Dziecko :
– wypowiada się na temat podróżowania ,
– wie, że podróżowanie wzbogaca wiedzę i jest przyjemnością ,
– układa flagi państw sąsiadujących z Polską przy konturze mapy Polski ,
– wie z jakimi krajami sąsiaduje Polska 
– układa pojazd z figur geometrycznych 
– jest sprawne ruchowo 
– wie czym jest biuro podróży i czemu służy – wie z czego słyną inne państwa ,
– poznaje ciekawe miejsca na świecie