• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI

Założenia programowe maj 2019

Tydzień I:

Moja miejscowość, mój region

 1. Moja okolica mnie zachwyca
 2. Jesteśmy uprzejmi wobec innych
 3. Domy i domki
 4. Najpiękniejszy dom
 5. Moje najbliższe otoczenie

Dziecko:

- określa miejsce za-mieszkania (miasto, wieś) i mówi o symbolach swojej miejscowości,

- rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu,

- poznaje najbliższe otoczenie poprzez własną obserwację i obserwacje innych,

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- obrysowuje figury geometryczne

Tydzień II:

Moja ojczyzna

 1. Biało-czerwona flaga
 2. Przyroda w mieście
 3. Warszawa-nasza stolica
 4. Kolory flagi
 5. Polskie symbole narodowe

Dziecko:

- słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej,

- rozpoznaje flagę Polski,

- wie, że jest Polakiem,

- koloruje flagę, wykonuje flagę z elementów,

- poznaje wartość patriotyzmu na podstawie opowiadania.

 

Tydzień III:

Łąka w maju

 1. Mieszkańcy łąki
 2. Biedroneczki
 3. Co dzieje się na łące
 4. Kwiaty na łące w maju
 5. Jak tu pięknie i wesoło

Dziecko:

- bierze udział w zabawach: muzyczno-ruchowych z chustą animacyjną, ruchowych z elementem skoku,

- potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,

- poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły,

- liczy elementy, zaznacza ich liczbę za pomocą kropek,

- nazywa kolory tęczy na podstawie obrazka.

Tydzień IV:

Święto rodziców

 1. Portret mojej rodziny
 2. Mama i tata
 3. Album rodzinny
 4. Kwiaty dla mamy i taty
 5. To wszystko dla was, rodzice…

Dziecko:

- zapamiętuje prosty wierszyk i tekst piosenki,

- uczestniczy w przedszkolnym spotkaniu z rodzicami z okazji ich świat, wręcza upominki, przedstawia z grupą krótki program artystyczny,

- wykonuje ramkę na fotografię swojej rodziny,

- wie, jak ważna dla niego jest miłość mamy i taty,

- wykonuje laurkę dla mamy i taty.

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień pierwszy: Wiosenne powroty

 1. Powroty ptaków
 2. Żabki i bocian
 3. Malowane wiosenne kwiaty
 4. Ptasie trele
 5. Kto do nas wraca na wiosnę?

Dziecko:

 • Omawia życie pta­ków wiosną (budowanie gniazd).
 • Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 • Dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej).
 • Wykonuje bociana z elementów.
 • Uważnie słucha odgłosów przyrody

Tydzień drugi: Wielkanoc

 1. Koszyczek wielkanocny
 2. Kraszanki, pisanki
 3. Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka
 4. Motywy wielkanocne
 5. Wielkanocne świętowanie

Dziecko:

 • Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 • Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 • Wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki.
 • Poznaje symbole świąteczne.
 • Rozpoznaje przedmioty związane
  z Wielkanocą.
 • Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

Tydzień trzeci: Wiosna na wsi

 1. Zwierzęta na wsi
 2. Co słychać wiosną na wsi?
 3. Na wiejskim podwórku
 4. W chlewiku
 5. Kogo spotkamy wiosną na wsi?

Dziecko:

 • Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Naśladuje odgłosy zwierząt.
 • Dopasowuje obrazek młodego zwierzęcia do obrazka jego mamy.
 • Liczy elementy w zbiorach.

 Tydzień czwarty: Dbamy o przyrodę

 1. Segregujemy śmieci
 2. Wypoczynek w lesie i nad wodą
 3. Wiosenne porządki w ogródku
 4. Świeże powietrze
 5. Jestem przyjacielem przyrody

Dziecko:

 • Wie, jak segregować śmieci.
 • Wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie.
 • Poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu.
 • Tworzy kodeks przyjaciela przyrody.
 • Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.
 • Określa, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.

Założenia programowe marzec 2019

Tydzień pierwszy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 1. Rodzina krokodyli
 2. Żyrafa
 3. Zwierzaki cudaki
 4. Czarno na białym
 5. Daleka wyprawa

Dziecko:

 • Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • Utrwala pojęcia: duży, mały
 • Obrysowuje i koloruje postacie zwierząt z wyprawki
 • Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • Stosuje formy grzecznościowe

Tydzień drugi: Zwierzęta naszych pól i lasów.

 

 1. Gdzie mieszkają zwierzęta?
 2. Wiewiórka
 3. Mieszkania do wynajęcia
 4. Echo w lesie
 5. Wiemy już dużo o zwierzętach

Dziecko:

 • Bierze udział w zabawach ruchowych: z elementem skoku, podskoku, z piłką
 • Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta
 • Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje
 • Wymienia zasady zachowania się w lesie
 • Klaszcze i tupie rytmicznie
 • ·

Tydzień trzeci: Marcowa pogoda.

 1. W marcu jak w garncu
 2. Wesoły deszczyk
 3. Kolorowe parasole
 4. Zabawa z wiosną
 5. Marcowa pogoda

Dziecko:

 • Określa aktualną pogodę
 • Uczestniczy w ćwi­czeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebie­nia miękkiego
 • Wskazuje różnice między obrazkami
 • Wymienia wybrane zjawiska pogodowe
 • Słucha odgłosów natury i je naśladuje
 • ·

 Tydzień czwarty: Wiosenne przebudzenie.

 1. Oznaki wiosny
 2. Przyroda wiosną
 3. Kolory wiosny
 4. Co słychać wiosną w gnieździe?
 5. Wiosenny ogródek

Dziecko:

 • Ustawia się w parach i razem z grupą spaceruje wokół przedszkola
 • Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie
 • Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • Słucha utworów literackich dotyczących wiosny
 • Zachowuje właściwy tor oddechowy

Założenia programowe luty 2019

Założenia luty

Tydzień I:

Baśnie, bajki, bajeczki

 1. Smok, cmok
 2. Baśnie
 3. Jaś i Małgosia
 4. Czerwony kapturek
 5. Nasze ulubione bajki

Dziecko:

- Poznaje baśń Czerwony Kapturek.

- Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.

- Składa w całość, według wzoru, obrazki z baśniowymi postaciami.

- Opisuje wygląd baśniowych postaci.

- Określa zachowanie bohaterów baśniowych.

Tydzień II

Muzyka wokół nas

 1. Koncert
 2. Bębenek
 3. Wszystko jest muzyką
 4. Trąbka
 5. Rozmowa o muzyce

Dziecko:

- Rozpoznaje różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia.

- Naśladuje dźwięki instrumentów, rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

- Podejmuje zabawy twórcze z gazetami.

- Wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury, naśladuje dźwięki natury na instrumencie.

- Wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim.

- Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem instrumentów.

- Improwizuje ruchem muzykę.

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

 1. Ufoludki
 2. Trzej kosmici
 3. Latające spodki
 4. Rakieta kosmiczna
 5. Mieszkańcy innych planet

Dziecko:

- Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.

- Buduje statek kosmiczny z klocków.

- Określa, czy rakieta leci do góry, czy w dół.

- Uczestniczy w zabawach badawczych.

- Układa rakietę według wzoru.

- Lepi kule z plasteliny.

- Obrysowuje kształty planet i je koloruje.

Tydzień IV

Projekt budowle

 1. Dzień 1.
 2. Dzień 2.
 3. Dzień 3.
 4. Dzień 4.
 5. Dzień 5.

Dziecko:

- Opisuje wygląd budowli.

- Konstruuje różne budowle.

- Rozumie znaczenie słów związanych z budowlami.

- Składa z części obrazek.

- Poznaje zawód architekta; nazywa czynności, jakie on wykonuje, oraz narzędzia, jakich potrzebuje do pracy.

- Wymienia podstawowe materiały budowlane

- Poznaje nazwy budynków i budowli.

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,

- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym,

- stopniowanie przymiotnika duży,

- kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- Barbórki

- poznawanie nowej techniki plastycznej- lepienie z gliny,

-rozwijanie mowy,

- rozwijanie przestrzeni przestrzennej,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

Tydzień II

- wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zabawy na śniegu

- rozwijanie mowy,

- poznawanie instrumentu perkusyjnego- grzechotki

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zapoznanie z tradycją mikołajek,

-rozwijanie spostrzegawczości,

-rozwijanie sprawności manualnych,

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką,

- rozwijanie myślenia,

-poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

Tydzień III

- wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

Tydzień IV

-rozwijanie ciekawości badawczej dziecka,

- rozwijanie wiedzy dotyczącej książek,

- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,

- rozwijanie wyobraźni,

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki,

- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracującej w niej osób,

- kształtowanie słownictwa biernego i czynnego związanego z czytelnictwem,

- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania nad wspólną książką,

- budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią,

 • 1
 • 2