• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI

Założenia programowe styczeń 2020

I tydzień

Witamy Nowy Rok

 1. Jakie są nasze postanowienia noworoczne?
 2. Czym można mierzyć czas?
 3. Jaka będzie pora roku po zimie?
 4. Styczeń, luty, marzec… I jak dalej?
 5. Ile dni ma tydzień?

Dziecko:

- rozwija umiejętności społeczne,

- doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

- kształtowanie umiejętności planowania,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

- zna pory roku,

- zna dni tygodnia.

II tydzień

Co możemy robić zimą?

 1. Jak wygląda świat zima?
 2. Idziemy na górkę – jak ubrać się, gdy jest zimno?
 3. Czy ze śniegu można coś zrobić?
 4. Badamy śnieg i lód!
 5. W którą stronę poszedł mój piesek?

Dziecko:

- kształtowanie sprawności ruchowej

- usprawnienie orientacji w schemacie ciała

- rozróżnia zjawiska atmosferyczne

- rozwijanie aktywnego myślenia i wyobraźni twórczej,

- kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,

- doskonalenie wyobraźni przestrzennej,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania kształtów dotykiem,

- kształtowanie umiejętności wnioskowania,

- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

III tydzień

        Święto babci i dziadka

 1. Co przygotujemy na uroczystość z okazji dnia babci i dziadka ?
 2. Jak spędzam czas z babcią i dziadkiem?
 3. Jaki prezent przygotujemy dla babci?
 4. Z czego zrobić zakładkę do książki dla dziadka?
 5. Babciu, dziadku, zapraszamy na uroczystość!

Dziecko:

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych,

- kształtowanie umiejętności i wspieranie inwencji twórczej,

- kształtowanie umiejętności okazywania uczuć,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie wypowiedzi na temat babci i dziadka,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

IV tydzień

Zimowe mistrzostwa sportowe

 1. Jak bezpiecznie bawić się na lodzie i śniegu ?
 2. My się zimy nie boimy, bo rozgrzewkę dziś robimy!
 3. Wymyślamy zabawy zimowe w ogrodzie przedszkolnym!
 4. Co jest potrzebne do uprawiania sportów zimowych?
 5. Ścigamy się na sankach?

Dziecko:

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie umiejętności rzutu do celu,

- kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji,

- kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

-wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami,

- kształtowanie odporności emocjonalnej,

                         - kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia. 

Założenia programowe grudzień 2019

Tydzień I: „ Grudniowe życzenia”

 1. „Jak napisać list do Świętego Mikołaja?”
 2. „ Jak wygląda dom Świętego Mikołaja?”
 3. „ Co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata?”
 4. „ Jak możemy pomóc Mikołajowi?”
 5. „ Jak wygląda Mikołaj?”

CELE:

- wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych;

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach;

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania;

- zapoznanie z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego,

- wdrażanie do posługiwania się adresem,

- uświadomienie, jak możemy pomagać innym,

- wspieranie w przygotowywaniu prezentów

Tydzień II: „ Kim będę, gdy dorosnę?”

 1. „ Co robią kucharz, piekarz, cukiernik?
 2. „ Kto szyje ubrania i robi buty?”
 3. „ Może zostanę malarzem?”
 4. „ Budujemy miasto.”
 5. „Kim zostanę?”

CELE:
- uświadomienie, że to co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie,

- rozwijanie małej motoryki,

- wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej,

- kształtowanie wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych,

- rozwijanie umiejętności planowania pracy,

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole

Tydzień III: „ Święta za pasem.”

 1. „ Jak posprzątać ten bałagan?”
 2. „ Jak ubierzemy naszą choinkę?”
 3. „ Co znajduje się na świątecznym stole?”
 4. „ Słuchamy świątecznych opowieści”
 5. „ Kto będzie grał Maryję, a kto Józefa? – przygotowujemy jasełka.”

CELE:

- kształtowanie nawyku sprzątania po sobie,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,

- zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki i zwyczajami bożonarodzeniowymi,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

- rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą,

- rozwijanie percepcji słuchowej

Tydzień IV: „ Świąteczne tradycje.”

 1. „Jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe?”
 2. „ Tak pachną święta.”
 3. „ Czego życzymy innym w czasie świąt?”
 4. „ Dlaczego lubimy śpiewać kolędy?”
 5. „ Przedstawiamy jasełka zaproszonym gościom”

CELE:

- utrwalenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

- kształtowanie umiejętności słuchania innych,

- stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu,

- doskonalenie równowagi,

- wdrażanie do umacniania poczucia własnej wartości,

- kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych,

- kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania,

- kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał słowny i dźwiękowy,

- wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

- kształtowanie poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu

Założenia programowe listopad 2019

Tydzien 1:Listopadowe wspomnienia 

Dziecko będzie:
-prawidłowo nazywał członków rodziny, 
- wypowiadało się na temat swojej rodziny, 
- Wiedziało jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, 
- znał przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów 
- wiedziało jak należy zachowywać się wobec osób starszych, 
- doskonalić umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi 
Tydzień 2: Jesienna pogoda

Dziecko będzie:
-doskonalić techniki zapamiętywania,
- kształtować umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5,
- identyfikować i nazywać własne stany emocjonalne 
- znało obiegieg wody w przyrodzie,
-wyjaśniać znaczenie deszczu dla ludzi, zwierząt i roślin, 
- dostrzegać rytm i następstwa dnia i nocy,
- rozróżniać pory roku,
Tydzień 3: zwierzęta domowe 

Dziecko bedzie:
- klasyfikować przedmioty na podstawie różnych cech,
-rozpoznawać głosy zwierząt,
- znało obowiązki związane z posiadaniem zwierzęcia domowego,
- wiedziało na czym polega praca weterynarza,
- wypowiadać się na podany temat,
Tydzień 4: Zimno coraz zimniej

Dziecko bedzie:
-znało zwyczaje wybranych zwierząt zapadajacych w sen zimowy,
-dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie
-doskonalić umiejętność przeliczania w zakresie 6,
- nazywać kilka wybranych ptaków zimujacych w Polsce,
- kształtować umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3
-wiedziało jak dokarmiać zwierzęta w czasie zimy, 
-wiedziało jak bezpiecznie postępować wobec zwierząt

Założenia programowe październik 2019

I tydzień

Dary jesieni

 1. Robimy zupę jarzynową.
 2. Jaki to owoc?
 3. Dlaczego zbieramy tylko niektóre grzyby?
 4. Zbieramy jesienne skarby!
 5. Jak zatrzymać lato?

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce,

- kształtuje umiejetność łączenia elementów wg wybranej cechy,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania szczegółów,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

- wie jak bezpiecznie korzystać z dóbr przyrody,

- zna nazwy poszczególnych grzybów,

- kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,

- rozpoznaje liście i łączy je z odpowiednim drzewem,

- kształtuje umiejetność bezpiecznego zachowania w kuchni,

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

II tydzień

Dbamy o zdrowie

 1. Dlaczego musimy jeść różne potrawy?
 2. Co potrafi czterolatek?
 3. W co się ubiorę na spacer?
 4. Dlaczego chodzę do lekarza?
 5. Do czego służą moje ząbki?

Dziecko:

- kształtowanie sprawności ruchowej

- usprawnienie orientacji w schemacie ciała

- wie jakie produkty warto często jeść,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się nożem,

- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

- doskonalenie dużej motoryki,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- wie czym zajmuje się lekarz i pielęgniarka,

- kształtowanie umiejętności naśladownictwa,

- oswaja lęk związany z wizytą u lekarza.

III tydzień

Jesienią w parku i w lesie

 1. Jesienna wycieczka w okolice przedszkola.
 2. Jesienne drzewa.
 3. Dlaczego jesień jest kolorowa?
 4. Kto to jest artysta?
 5. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

Dziecko:

- doskonalenie umiejętności wnioskowania,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania pór roku,

- rozbudzanie ciekawości przyrodniczej,

- uwrażliwienie na piękno barw w przyrodzie,

- zna barwy podstawowe i pochodne,

- wie kto to jest artysta,

- rozwijanie współdziałania w zespole,

- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,

- kształtowanie umiejętności przeliczania.

IV tydzień

Zabawy na jesienne wieczory

 1. Czym można malować?
 2. Kto ze mną zatańczy?
 3. Jak zachować się w kinie i teatrze?
 4. Bawimy się w teatr.
 5. Po czym rozpoznam to zwierzę?

Dziecko:

- kształtowanie umiejętności wchodzenia w role,

- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- rozbudzanie zainteresowania sztuką,

- rozwijanie zdolności improwizacyjnych,

- pobudzanie do działań artystycznych,

- doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,

- wyrabianie odwagi i śmiałości,

- doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania w kinie i teatrze,

- wyrabianie umiejętności dostrzegania szczegółów,

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

Założenia programowe wrzesień 2019

Tydzień 1 „ W przedszkolu”

 1. Co to znaczy, że jestem przedszkolakiem
 2. Gdzie jest moje miejsce?
 3. Co mogę robić w przedszkolu?
 4. Czy umiem się przedstawić?
 5. W co się bawić?

Cele ogólne:

- przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej,

- kształtowanie umiejętności przedstawiania się: zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu,

- poznanie osób pracujących w przedszkolu ( imiona i zadania) ,

- zapoznanie się z budynkiem/ placem zabaw

- kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,

- rozwijanie czynności samoobsługowych,

- integracja grupy

- zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu,

- wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia

- rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć

Tydzień 2 „ Wakacyjne wspomnienia”

 1. Co robiliśmy i gdzie byliśmy w czasie wakacji?
 2. Co przynieśliśmy z wakacji?
 3. Dokąd pojechał nasz pociąg?
 4. Gdzie jest morze, a gdzie góry?
 5. Czym podróżowaliśmy w czasie wakacji?

Cele ogólne:

- wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji,

- czytanie globalne wyrazu „lato”

- kształtowanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,

- zapoznanie się z mapą Polski,

- rozpoznawanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego i morskiego

- wyrabianie sprawności ruchowej dzieci,

- usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek

Tydzień 3 „ Jesteśmy bezpieczni”

 1. Dlaczego w domu czuję się najlepiej?
 2. O czym pamiętam w drodze do przedszkola?
 3. Jak mogę bezpiecznie bawić się na placu zabaw?
 4. Czy mogę pogłaskać psa?
 5. Gdzie szukać pomocy?

Cele ogólne:

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania,

- wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości,

- poznanie podstawowych zasad poruszania się jako pieszy,

- wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na drodze,

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności,

- wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ grupowania przedmiotów ( pary funkcyjne)

Tydzień 4 „ Dbam o siebie i o środowisko”

 1. Do czego służą części mojego ciała?
 2. Jak lepiej poznać drzewo?
 3. Dlaczego trzeba dbać o zdrowie?
 4. Jak dbać o porządek?
 5. Jak mogę pomóc roślinom i zwierzętom?

Cele ogólne:

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

- doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną,

- zapoznanie się dzieci ze zmysłami,

- rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych,

- klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych,

- wyrabianie nawyku dbania o porządek w Sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem