• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI

Założenia programowe listopad 2019

Tydzien 1:Listopadowe wspomnienia 

Dziecko będzie:
-prawidłowo nazywał członków rodziny, 
- wypowiadało się na temat swojej rodziny, 
- Wiedziało jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, 
- znał przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów 
- wiedziało jak należy zachowywać się wobec osób starszych, 
- doskonalić umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi 
Tydzień 2: Jesienna pogoda

Dziecko będzie:
-doskonalić techniki zapamiętywania,
- kształtować umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5,
- identyfikować i nazywać własne stany emocjonalne 
- znało obiegieg wody w przyrodzie,
-wyjaśniać znaczenie deszczu dla ludzi, zwierząt i roślin, 
- dostrzegać rytm i następstwa dnia i nocy,
- rozróżniać pory roku,
Tydzień 3: zwierzęta domowe 

Dziecko bedzie:
- klasyfikować przedmioty na podstawie różnych cech,
-rozpoznawać głosy zwierząt,
- znało obowiązki związane z posiadaniem zwierzęcia domowego,
- wiedziało na czym polega praca weterynarza,
- wypowiadać się na podany temat,
Tydzień 4: Zimno coraz zimniej

Dziecko bedzie:
-znało zwyczaje wybranych zwierząt zapadajacych w sen zimowy,
-dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie
-doskonalić umiejętność przeliczania w zakresie 6,
- nazywać kilka wybranych ptaków zimujacych w Polsce,
- kształtować umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3
-wiedziało jak dokarmiać zwierzęta w czasie zimy, 
-wiedziało jak bezpiecznie postępować wobec zwierząt

Założenia programowe październik 2019

I tydzień

Dary jesieni

 1. Robimy zupę jarzynową.
 2. Jaki to owoc?
 3. Dlaczego zbieramy tylko niektóre grzyby?
 4. Zbieramy jesienne skarby!
 5. Jak zatrzymać lato?

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce,

- kształtuje umiejetność łączenia elementów wg wybranej cechy,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania szczegółów,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

- wie jak bezpiecznie korzystać z dóbr przyrody,

- zna nazwy poszczególnych grzybów,

- kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,

- rozpoznaje liście i łączy je z odpowiednim drzewem,

- kształtuje umiejetność bezpiecznego zachowania w kuchni,

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

II tydzień

Dbamy o zdrowie

 1. Dlaczego musimy jeść różne potrawy?
 2. Co potrafi czterolatek?
 3. W co się ubiorę na spacer?
 4. Dlaczego chodzę do lekarza?
 5. Do czego służą moje ząbki?

Dziecko:

- kształtowanie sprawności ruchowej

- usprawnienie orientacji w schemacie ciała

- wie jakie produkty warto często jeść,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się nożem,

- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

- doskonalenie dużej motoryki,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- wie czym zajmuje się lekarz i pielęgniarka,

- kształtowanie umiejętności naśladownictwa,

- oswaja lęk związany z wizytą u lekarza.

III tydzień

Jesienią w parku i w lesie

 1. Jesienna wycieczka w okolice przedszkola.
 2. Jesienne drzewa.
 3. Dlaczego jesień jest kolorowa?
 4. Kto to jest artysta?
 5. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

Dziecko:

- doskonalenie umiejętności wnioskowania,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania pór roku,

- rozbudzanie ciekawości przyrodniczej,

- uwrażliwienie na piękno barw w przyrodzie,

- zna barwy podstawowe i pochodne,

- wie kto to jest artysta,

- rozwijanie współdziałania w zespole,

- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,

- kształtowanie umiejętności przeliczania.

IV tydzień

Zabawy na jesienne wieczory

 1. Czym można malować?
 2. Kto ze mną zatańczy?
 3. Jak zachować się w kinie i teatrze?
 4. Bawimy się w teatr.
 5. Po czym rozpoznam to zwierzę?

Dziecko:

- kształtowanie umiejętności wchodzenia w role,

- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- rozbudzanie zainteresowania sztuką,

- rozwijanie zdolności improwizacyjnych,

- pobudzanie do działań artystycznych,

- doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,

- wyrabianie odwagi i śmiałości,

- doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania w kinie i teatrze,

- wyrabianie umiejętności dostrzegania szczegółów,

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

Założenia programowe wrzesień 2019

Tydzień 1 „ W przedszkolu”

 1. Co to znaczy, że jestem przedszkolakiem
 2. Gdzie jest moje miejsce?
 3. Co mogę robić w przedszkolu?
 4. Czy umiem się przedstawić?
 5. W co się bawić?

Cele ogólne:

- przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej,

- kształtowanie umiejętności przedstawiania się: zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu,

- poznanie osób pracujących w przedszkolu ( imiona i zadania) ,

- zapoznanie się z budynkiem/ placem zabaw

- kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,

- rozwijanie czynności samoobsługowych,

- integracja grupy

- zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu,

- wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia

- rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć

Tydzień 2 „ Wakacyjne wspomnienia”

 1. Co robiliśmy i gdzie byliśmy w czasie wakacji?
 2. Co przynieśliśmy z wakacji?
 3. Dokąd pojechał nasz pociąg?
 4. Gdzie jest morze, a gdzie góry?
 5. Czym podróżowaliśmy w czasie wakacji?

Cele ogólne:

- wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji,

- czytanie globalne wyrazu „lato”

- kształtowanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,

- zapoznanie się z mapą Polski,

- rozpoznawanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego i morskiego

- wyrabianie sprawności ruchowej dzieci,

- usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek

Tydzień 3 „ Jesteśmy bezpieczni”

 1. Dlaczego w domu czuję się najlepiej?
 2. O czym pamiętam w drodze do przedszkola?
 3. Jak mogę bezpiecznie bawić się na placu zabaw?
 4. Czy mogę pogłaskać psa?
 5. Gdzie szukać pomocy?

Cele ogólne:

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania,

- wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości,

- poznanie podstawowych zasad poruszania się jako pieszy,

- wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na drodze,

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności,

- wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ grupowania przedmiotów ( pary funkcyjne)

Tydzień 4 „ Dbam o siebie i o środowisko”

 1. Do czego służą części mojego ciała?
 2. Jak lepiej poznać drzewo?
 3. Dlaczego trzeba dbać o zdrowie?
 4. Jak dbać o porządek?
 5. Jak mogę pomóc roślinom i zwierzętom?

Cele ogólne:

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

- doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną,

- zapoznanie się dzieci ze zmysłami,

- rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych,

- klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych,

- wyrabianie nawyku dbania o porządek w Sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

Założenia programowe czerwiec 2019

Tydzień I:

Niby tacy sami, a jednak inni:

 1. Tolerancja
 2. Zabawy z piłką
 3. Wszyscy lubimy się bawić
 4. Kolorowy świat dzieci
 5. Wspólne zabawy

Dziecko:

- Rozumie znaczenie słowa tolerancja.

- Stosuje zwroty grzecznościowe

- Śpiewa refren piosenki „Piłka”

- Kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu

- Liczy obiekty

- Nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach

Tydzień II:

Wakacyjne podróże:

 1. Poznajemy pojazdy
 2. Miło spędzam czas
 3. Na plaży jest fajnie
 4. Autobus w barwach wakacji
 5. Bezpieczne wakacje

Dziecko:

- Nazywa pojazdy

- Wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach

- Słucha odgłosów pojazdów i je naśladuje

- Zna zagrożenia wynikające z oddalania się od rodziców nad wodą, nawiązywania kontaktów z nieznajomymi podczas wakacji

- Bierze udział w zabawach: ruchowych, rozwijających reakcję na sygnał, bieżnych

Tydzień III

Pożegnania nadszedł czas:

 1. Wakacyjne wędrówki
 2. Wakacyjna podróż pociągiem
 3. Ahoj, przygodo!
 4. Bezpiecznie nad wodą
 5. Do zobaczenia po wakacjach

Dziecko:

- Wypowiada się na temat pociągów.

- Obserwuje w sposób bezpośredni zmiany zachodzące latem w przyrodzie.

- Wie, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.

- Układa sylwety żaglówki z figur geometrycznych, we-dług wzoru.

- Używa określeń: szybko, wolno, w odniesieniu do jadącego pociągu.

- Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie

Tydzień IV

Projekt „Las”

 1. Dzień 1.
 2. Dzień 2.
 3. Dzień 3.
 4. Dzień 4.
 5. Dzień 5.

Dziecko:

- Odróżnia drzewa liściaste od iglastych.

- Tworzy pytania na temat lasu.

- Wypowiada się na temat zwierząt leśnych.

- Wie, na czym polega praca leśniczego.

- Tańczy przy spokojnej muzyce.

- Obrysowuje liście techniką frotażu

Założenia programowe maj 2019

Tydzień I:

Moja miejscowość, mój region

 1. Moja okolica mnie zachwyca
 2. Jesteśmy uprzejmi wobec innych
 3. Domy i domki
 4. Najpiękniejszy dom
 5. Moje najbliższe otoczenie

Dziecko:

- określa miejsce za-mieszkania (miasto, wieś) i mówi o symbolach swojej miejscowości,

- rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu,

- poznaje najbliższe otoczenie poprzez własną obserwację i obserwacje innych,

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- obrysowuje figury geometryczne

Tydzień II:

Moja ojczyzna

 1. Biało-czerwona flaga
 2. Przyroda w mieście
 3. Warszawa-nasza stolica
 4. Kolory flagi
 5. Polskie symbole narodowe

Dziecko:

- słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej,

- rozpoznaje flagę Polski,

- wie, że jest Polakiem,

- koloruje flagę, wykonuje flagę z elementów,

- poznaje wartość patriotyzmu na podstawie opowiadania.

 

Tydzień III:

Łąka w maju

 1. Mieszkańcy łąki
 2. Biedroneczki
 3. Co dzieje się na łące
 4. Kwiaty na łące w maju
 5. Jak tu pięknie i wesoło

Dziecko:

- bierze udział w zabawach: muzyczno-ruchowych z chustą animacyjną, ruchowych z elementem skoku,

- potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,

- poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły,

- liczy elementy, zaznacza ich liczbę za pomocą kropek,

- nazywa kolory tęczy na podstawie obrazka.

Tydzień IV:

Święto rodziców

 1. Portret mojej rodziny
 2. Mama i tata
 3. Album rodzinny
 4. Kwiaty dla mamy i taty
 5. To wszystko dla was, rodzice…

Dziecko:

- zapamiętuje prosty wierszyk i tekst piosenki,

- uczestniczy w przedszkolnym spotkaniu z rodzicami z okazji ich świat, wręcza upominki, przedstawia z grupą krótki program artystyczny,

- wykonuje ramkę na fotografię swojej rodziny,

- wie, jak ważna dla niego jest miłość mamy i taty,

- wykonuje laurkę dla mamy i taty.