• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI
 • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe październik 2018

Tydzień I

To jestem ja

 1. Witamy w naszym przedszkolu
 2. Wesoła zabawa
 3. Moja ulubiona zabawka
 4. Moje skarby w plecaku
 5. W przedszkolu nie jestem sam

Dziecko:

- Podejmuje próbę przedstawienia się

- Uczestniczy we wspólnych zabawach

- Integruje się z innymi dziećmi

- Wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę

- Uważnie słucha opowiadania i piosenki

Tydzień II

Moja grupa

 1. My i nasze ubrania
 2. Moje przedszkole
 3. Zabawki w naszej sali
 4. Znaczek mojej grupy
 5. Mój znaczek

Dziecko:

- Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane

- Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wypowiada się prostymi zdaniami

- Odgaduje, czego brakuje

- Mówi swoje imię i wymienia imiona ko-lejnych dzieci z grupy

- Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych

Tydzień III

Moja droga do przedszkola

 1. Pan Świetlik
 2. Na skrzyżowaniu
 3. Przedszkolaki poznają znaki
 4. Przejście dla pieszych
 5. Jestem bezpieczny na drodze

Dziecko:

- Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

- Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie

- Wymienia nazwy różnych pojazdów

- Naśladuje odgłosy pojazdów.

- Rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra

 

Tydzień IV

Idzie jesień… przez las, park

 1. Park jesienią
 2. Dary pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. Grzybobranie
 5. Jesienne ludziki

Dziecko:

- Nazywa wybrane dary jesieni

- Segreguje przedmioty według określonej cechy

- Opowiada o obrazkach, wypowiada się swobodnie

- Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni

- Rozpoznaje i nazywa barwy