• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • AKTUALNOŚCI
  • BĄCZKI
  • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień pierwszy:

Moja rodzina
1. Rodzina-największy skarb.
2. Mama, tata, siostra, brat.
3. Jestem bezpieczny z moją rodziną.
4. Moja rodzina i ja.
5. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
Dziecko:

· Opowiada o swojej rodzinie.

· Słucha z uwagą czytanego tekstu.

· Opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom.

· Rysuje kredką po śladach.

· Podaje imiona członków najbliższej rodziny.

Tydzień drugi:

Mój dom

1. Każdy ma swój dom.

2. Pies – przyjaciel domu.

3. Zabawy figurami geometrycznymi.

4. Moje mieszkanie.

5. W mojej rodzinie.

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Przelicza piętra bloku.

· Nazywa domy zwierząt

· Rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu.

· Rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym.

Tydzień trzeci:

Moje prawa i obowiązki

 

1. Mam prawa i obowiązki.

2. Lubię pomagać.

3. Robimy porządki.

4. Ilustrujemy nasze obowiązki.

5. Prawa dziecka – ważna sprawa.

Dziecko:

· Wykonuje celowe ruchy warg i języka.

· Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.

· Rozumie znaczenie słów: prawa, obowiązki.

· Reaguje ruchem na zmianę rytmu.

· Podaje przykłady swoich praw i obowiązków.

 Tydzień czwarty:

Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

1. Bezpiecznie na rowerze

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

3. Dzień Pluszowego Misia

4. Mydło wszystko umyje

5. Wiem, jak dbać o swoje zdrowie

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Rozumie zagrożenie wynikające z oddalania się od opiekuna.

· Omawia zasady zachowania się podczas korzystania z różnych środków transportu.  Jeździ na rowerze w kasku i
  ochraniaczach.

· Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu.

· Naśladuje czynności higieniczne.