• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • AKTUALNOŚCI
  • BĄCZKI
  • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,

- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym,

- stopniowanie przymiotnika duży,

- kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- Barbórki

- poznawanie nowej techniki plastycznej- lepienie z gliny,

-rozwijanie mowy,

- rozwijanie przestrzeni przestrzennej,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

Tydzień II

- wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zabawy na śniegu

- rozwijanie mowy,

- poznawanie instrumentu perkusyjnego- grzechotki

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zapoznanie z tradycją mikołajek,

-rozwijanie spostrzegawczości,

-rozwijanie sprawności manualnych,

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką,

- rozwijanie myślenia,

-poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

Tydzień III

- wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

Tydzień IV

-rozwijanie ciekawości badawczej dziecka,

- rozwijanie wiedzy dotyczącej książek,

- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,

- rozwijanie wyobraźni,

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki,

- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracującej w niej osób,

- kształtowanie słownictwa biernego i czynnego związanego z czytelnictwem,

- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania nad wspólną książką,

- budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią,