• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI
 • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe marzec 2019

Tydzień pierwszy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 1. Rodzina krokodyli
 2. Żyrafa
 3. Zwierzaki cudaki
 4. Czarno na białym
 5. Daleka wyprawa

Dziecko:

 • Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • Utrwala pojęcia: duży, mały
 • Obrysowuje i koloruje postacie zwierząt z wyprawki
 • Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • Stosuje formy grzecznościowe

Tydzień drugi: Zwierzęta naszych pól i lasów.

 

 1. Gdzie mieszkają zwierzęta?
 2. Wiewiórka
 3. Mieszkania do wynajęcia
 4. Echo w lesie
 5. Wiemy już dużo o zwierzętach

Dziecko:

 • Bierze udział w zabawach ruchowych: z elementem skoku, podskoku, z piłką
 • Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta
 • Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje
 • Wymienia zasady zachowania się w lesie
 • Klaszcze i tupie rytmicznie
 • ·

Tydzień trzeci: Marcowa pogoda.

 1. W marcu jak w garncu
 2. Wesoły deszczyk
 3. Kolorowe parasole
 4. Zabawa z wiosną
 5. Marcowa pogoda

Dziecko:

 • Określa aktualną pogodę
 • Uczestniczy w ćwi­czeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebie­nia miękkiego
 • Wskazuje różnice między obrazkami
 • Wymienia wybrane zjawiska pogodowe
 • Słucha odgłosów natury i je naśladuje
 • ·

 Tydzień czwarty: Wiosenne przebudzenie.

 1. Oznaki wiosny
 2. Przyroda wiosną
 3. Kolory wiosny
 4. Co słychać wiosną w gnieździe?
 5. Wiosenny ogródek

Dziecko:

 • Ustawia się w parach i razem z grupą spaceruje wokół przedszkola
 • Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie
 • Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • Słucha utworów literackich dotyczących wiosny
 • Zachowuje właściwy tor oddechowy