• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI
 • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień pierwszy: Wiosenne powroty

 1. Powroty ptaków
 2. Żabki i bocian
 3. Malowane wiosenne kwiaty
 4. Ptasie trele
 5. Kto do nas wraca na wiosnę?

Dziecko:

 • Omawia życie pta­ków wiosną (budowanie gniazd).
 • Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 • Dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej).
 • Wykonuje bociana z elementów.
 • Uważnie słucha odgłosów przyrody

Tydzień drugi: Wielkanoc

 1. Koszyczek wielkanocny
 2. Kraszanki, pisanki
 3. Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka
 4. Motywy wielkanocne
 5. Wielkanocne świętowanie

Dziecko:

 • Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 • Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 • Wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki.
 • Poznaje symbole świąteczne.
 • Rozpoznaje przedmioty związane
  z Wielkanocą.
 • Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

Tydzień trzeci: Wiosna na wsi

 1. Zwierzęta na wsi
 2. Co słychać wiosną na wsi?
 3. Na wiejskim podwórku
 4. W chlewiku
 5. Kogo spotkamy wiosną na wsi?

Dziecko:

 • Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Naśladuje odgłosy zwierząt.
 • Dopasowuje obrazek młodego zwierzęcia do obrazka jego mamy.
 • Liczy elementy w zbiorach.

 Tydzień czwarty: Dbamy o przyrodę

 1. Segregujemy śmieci
 2. Wypoczynek w lesie i nad wodą
 3. Wiosenne porządki w ogródku
 4. Świeże powietrze
 5. Jestem przyjacielem przyrody

Dziecko:

 • Wie, jak segregować śmieci.
 • Wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie.
 • Poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu.
 • Tworzy kodeks przyjaciela przyrody.
 • Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.
 • Określa, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.