• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BĄCZKI
 • Założenia programowe październik 2018

Założenia programowe maj 2019

Tydzień I:

Moja miejscowość, mój region

 1. Moja okolica mnie zachwyca
 2. Jesteśmy uprzejmi wobec innych
 3. Domy i domki
 4. Najpiękniejszy dom
 5. Moje najbliższe otoczenie

Dziecko:

- określa miejsce za-mieszkania (miasto, wieś) i mówi o symbolach swojej miejscowości,

- rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu,

- poznaje najbliższe otoczenie poprzez własną obserwację i obserwacje innych,

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- obrysowuje figury geometryczne

Tydzień II:

Moja ojczyzna

 1. Biało-czerwona flaga
 2. Przyroda w mieście
 3. Warszawa-nasza stolica
 4. Kolory flagi
 5. Polskie symbole narodowe

Dziecko:

- słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej,

- rozpoznaje flagę Polski,

- wie, że jest Polakiem,

- koloruje flagę, wykonuje flagę z elementów,

- poznaje wartość patriotyzmu na podstawie opowiadania.

 

Tydzień III:

Łąka w maju

 1. Mieszkańcy łąki
 2. Biedroneczki
 3. Co dzieje się na łące
 4. Kwiaty na łące w maju
 5. Jak tu pięknie i wesoło

Dziecko:

- bierze udział w zabawach: muzyczno-ruchowych z chustą animacyjną, ruchowych z elementem skoku,

- potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,

- poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły,

- liczy elementy, zaznacza ich liczbę za pomocą kropek,

- nazywa kolory tęczy na podstawie obrazka.

Tydzień IV:

Święto rodziców

 1. Portret mojej rodziny
 2. Mama i tata
 3. Album rodzinny
 4. Kwiaty dla mamy i taty
 5. To wszystko dla was, rodzice…

Dziecko:

- zapamiętuje prosty wierszyk i tekst piosenki,

- uczestniczy w przedszkolnym spotkaniu z rodzicami z okazji ich świat, wręcza upominki, przedstawia z grupą krótki program artystyczny,

- wykonuje ramkę na fotografię swojej rodziny,

- wie, jak ważna dla niego jest miłość mamy i taty,

- wykonuje laurkę dla mamy i taty.