• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • BIEDRONKI

Założenia programowe styczeń 2020

Tydzień I

Witamy Nowy Rok

 1. „Nowy Rok”
 2. „Uchwycić czas”
 3. „Cztery pory roku”
 4. „Dwanaście miesięcy”
 5. „Tydzień po tygodniu”

 Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia: czas

- utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów

- utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności, doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby: 7.

 Tydzień II

Co można robić zimą? (głoska U jak ulica, liczba 8)

 1. „Zimowy krajobraz”
 2. „Jak się ubrać, gdy jest zimno?”
 3. „Rzeźby ze śniegu i lodu”
 4. „Eksperymenty ze śniegiem i lodem”
 5. „Tropy na śniegu”

Cele ogólne:

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby: 8.

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; wprowadzenie litery: U, u ; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe

Tydzień III

Święto babci i dziadka

 1. „Wspomnienia babci i dziadka”
 2. „Zabawy z babcią i dziadkiem”
 3. „Upominek dla babci”
 4. „Upominek dla dziadka”
 5. „Zapraszamy na przedstawienie”

 Cele ogólne:

- doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza

- stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie ; doskonalenie umiejętności dramowych

- rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci

- określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek)

 Tydzień IV

Zimowe mistrzostwa sportowe (głoska S jak sanki, liczba 9)

 „Bezpieczne zabawy zimą”

 1. „Zimowa rozgrzewka”
 2. „Zabawy na śniegu i lodzie”
 3. „Zimowe dyscypliny sportowe”
 4. „Zimowe mistrzostwa sportowe”

 Cele ogólne:

- określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

- doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi

- poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi

- rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych

Założenia programowe listopad 2019

TYDZIEŃ I Listopadowe wspomnienia

Kto jest kim w mojej rodzinie

W starym albumie

Dawniej i dziś

Zabawy naszych dziadków

Drzewo mojej rodziny

               DZIECKO:

- rozwijania myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonali czytania metodą sylabową,

- kształtuje poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwija percepcję wzrokową, utrwala określenia najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od.

- stosuje określenia ilustrujące następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wie jak wygląda cyfra 3

- rozwija percepcję słuchową; ćwiczy narządy artykulacyjne.

- rozwija słownik czynny o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonali umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.

TYDZIEŃ II JESIENNA POGODA

Coraz krótsze dni

Skąd się bierze deszcz?

Eksperymenty z wodą

Słońce zza chmur

Kalendarz pogody

              DZIECKO:

- poszerza wiedzę dotyczącą obiegowego ruchu ziemi, rozwija umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc

- wie co to zjawisko skraplania się pary wodnej i zna jego skutki dla środowiska przyrodniczego, rozwija słuch fonematyczny

- rozwija umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwija myślenie operacyjne – bada stałości objętości płynów

- utrwala pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, zna literę t jak termometr.

- rozumie pojęcie prognoza pogody, odczytuje i zapisuje obserwacje dotyczące zjawisk atmosferycznych, ćwiczy umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy.

TYDZIEŃ III ZWIERZĘTA DOMOWE

Nasi pupile

Pływa, chodzi, lata, pełza

Jak dbać o zwierzęta?

U weterynarza

Dzień Pluszowego Misia

                DZIECKO:

- samodzielnie wyszukuje informacje o zwierzętach domowych z różnych źródeł; zna litery D, d na przykładzie wyrazu deska

- poszerza swoją wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwija umiejętności matematyczne poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; zna cyfrę 4.

- kształtuje odpowiedzialność związaną z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.

- kształtuje wrażliwość i empatię w stosunku do zwierząt; wskazuje podobieństwa pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza.

- rozwija umiejętności matematyczne poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo- -ruchowych; utrwala informacje o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); doskonali myślenie przyczynowo-skutkowe

TYDZIEŃ IV ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Zimowe śpiochy

Zapasy na zimę

Kto przyleci do karmnika?

Wyprawa do krainy wiecznego śniegu

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

            DZIECKO:

- rozwija umiejętność samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; zna cyfrę 5

- utrwala informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; zna litery Y, y jak w wyrazie buty.

- rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę w Polsce oraz przylatujące podczas zimy; rozwija percepcję wzrokową poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami.

- rozwija umiejętności matematyczne poprzez odczytywanie map i planów, zaznacza bieguny na globusie; rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na obu biegunach;

- rozwija poczucie odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwija umiejętności matematyczne poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

Założenia programowe październik 2019

TYDZIEŃ I

Dary jesieni

 1. Warzywa
 2. Owoce
 3. Grzyby
 4. Kasztany, żołędzie, jarzębina
 5. Przetwory    

Dziecko:

- rozróżnia i nazywa warzywa rosnące w Polsce i w innych regionach świata, rozwija percepcję

wzrokową poprzez porównywanie kształtów, doskonali umiejętność przeliczania obiektów.

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych, doskonali umiejętność globalnego czytania.

- utrwala zasady bezpiecznego grzybobrania, odróżnia grzyby jadalne od niejadalnych, wyróżnia literę a w wyrazach.

- rozpoznaje dary jesieni, różnicuje wielkości obiektów, ćwiczy czytanie metodą sylabową.

- doskonali wiedzę na temat przetworów, rozwija umiejętności matematyczne poprzez poznanie pojęć: waga, ważenie.

TYDZIEŃ II

Dbamy o zdrowie

 1. Piramida zdrowego żywienia
 2. Każdy zuch lubi ruch
 3. Ubranie na niepogodę
 4. U lekarza
 5. U stomatologa

      Dziecko:

       - utrwala zasady zdrowego żywienia, różnicuje produkty na zdrowe i niezdrowe.

       - promuje zdrowy styl życia, rozwija koordynację wzrokowo – ruchowej.

     - rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie

     - rozwijanie umiejętności matematycznych, poprzez przeliczanie obiektów, poznaje liczbę 2.

     - doskonali nawyk dbania o higienę jamy ustnej.

TYDZIEŃ III

Jesienią w parku i w lesie

 1. Jesień w parku
 2. Jesień w lesie
 3. Kolory jesieni
 4. Jesienna sztuka
 5. Przygotowania do zimy

Dziecko:

- utrwala informacje dotyczące zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, poznaje literę i

- utrwala zasady bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie, rozwija umiejętności matematyczne, doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej.

- doskonali wrażliwość estetyczną,

- rozwija wrażliwość na problemy ludzi i zwierząt

- wyraża rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych

TYDZIEŃ IV

Zabawy na jesienne wieczory

 1. Malujemy, rysujemy
 2. Tańce i hulanki
 3. W kinie
 4. W teatrze
 5. Zgaduj – zgadula

   Dziecko:

- odróżnia elementy fikcji od rzeczywistości, poznaje literę e, E

- wyraża emocje za pomocą muzyki i tańca

- odróżnia elementy świata mediów od rzeczywistości, rozwija umiejętności matematyczne poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów

- utrwala wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze,

- rozwiązuje i układa zagadki słowne, doskonali umiejętności interpersonalne poprzez uczestnictwo w grach.

Założenia programowe wrzesień 2019

Tydzień I

W przedszkolu

 1. „Pierwszy dzień w przedszkolu”
 2. „W moim przedszkolu”
 3. „Kodeks przedszkolaka”
 4. „W kręgu przyjaciół – poznajemy się”
 5. „Nasze zabawy i zajęcia”

Dziecko:

- poznaje najbliższe otoczenie, integruje się z grupą przedszkolną przez wspólne zabawy

- utrwala zasady bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową

- wypowiada się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie

- rozpoznaje zapis swojego imienia, rozwija umiejętność klasyfikowania obiektów

- doskonali umiejętności interpersonalne poprzez podejmowanie zabaw zespołowych

Tydzień II

Wakacyjne wspomnienia

 1. „Kufer pełen lata”
 2. „Skarby z dziecięcego plecaka”
 3. „Podróże dalekie i bliskie”
 4. „Mapa wakacyjnych podróży”
 5. „Środki transportu”

Dziecko:

- doskonali kompetencje językowe przez rozwijanie słownika czynnego, wymienia cechy lata

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości,

koloru lub przeznaczenia

- poszerza wiedzę na temat różnych regionów Polski i świata (zdjęcia, pocztówki, albumy)

- doskonali umiejętności posługiwania się mapą i wskazuje kierunki na mapie

- doskonali percepcję słuchową – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia

Tydzień III

Jesteśmy bezpieczni

 1. „Mój dom – tu czuję się bezpiecznie”
 2. „Moja miejscowość – moja droga do przedszkola”
 3. „Bezpieczeństwo na placu zabaw”
 4. „Bezpieczne znajomości”
 5. „Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza”

Dziecko:

- utrwala poczucie bezpieczeństwa, przyswaja pojęcie dom jako azyl, wyszukuje synonimy

- rozpoznaje, identyfikuje i nazywa określone symbole, np. niektóre znaki drogowe

- przyswaja zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw – jak reagować w sytuacjach

trudnych; doskonali umiejętności przeliczania obiektów

- doskonali umiejętności interpersonalne w kontaktach z innymi ludźmi (bezpieczny Internet)

- utrwala numery telefonów alarmowych i sposób korzystania z nich – wprowadzenie pojęcia:

pojazd uprzywilejowany; rozwija zainteresowania techniczne i sprawności manualne

Tydzień IV

Dbam o siebie i o środowisko

 1. „Moje ciało”
 2. „Moje zmysły”
 3. „Dbam i higienę”
 4. „Dbam o porządek”
 5. „Dbam o środowisko”

Dziecko:

- wypowiada się na dany temat – określa lewą i prawą stronę; rozpoznaje i nazywa literę o na

przykładzie wyrazu: okulary

- polisensorycznie poznaje świat, rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę zdań

- rozumie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (pojęcie higiena i profilaktyka)

- rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie, dba o swoje otoczenie

- kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze – moja planeta

Założenia programowe czerwiec 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia :“Niby tacy sami a jednak inni”

 1. Dzieci z różnych stron świata
 2. Poznajemy inne kultury
 3. W krainie osób niepełnosprawnych
 4. Przyjaciel dobry na wszystko
 5. Wspólne zabawy

Dziecko:

 • poznaje dzieci różnych ras oraz warunków w jakich żyją
 • utrwala wiadomości na temat praw dziecka
 • wzbogaca wiedzę wiedzy na temat innych kultur
 • odpowiada na pytania dot. innych kultur
 • wyjaśnia pojęcia: tolerancja, akceptacja
 • wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras

Tydzień 2

Temat tygodnia: “Wakacyjne podróże”

 1. Wakacje tuż - tuż
 2. Skarb Bałtyku
 3. Miejsce letniego wypoczynku
 4. Nadchodzi lato
 5. Lato i letnie zabawy

Dziecko:

 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży
 • podaje rozwiązanie zagadki, tworzy mapę skojarzeń z latem i wakacjami
 • eksperymentuje, tworzy nowe kolory, planuje i rozmieszcza nowe elementy ponieważ przedstawia wakacyjną wyprawę techniką malowania farbami akwarelowymi
 • wymienia skarby które można znaleźć w morzu
 • wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami

Tydzień 3

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas”

 1. Smaki, zapachy i odgłosy lata
 2. Lato w mieście
 3. Zabawy z porami roku
 4. Wakacyjne rady dla Olka i Ady
 5. Pożegnania nadszedł czas

Dziecko:

 • wymienia charakterystyczne cechy lata
 • eksperymentuje z wodą i piaskiem, tworzy pracę plastyczną
 • wymienia nazwy pór roku i charakteryzuje cechy poszczególnych pór roku
 • wymienia zasady zachowania jakie należy zachować w różnych miejscach wakacyjnego pobytu
 • zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się pożegnania

Tydzień 4

“Wakacyjny Projekt SPORT”

Projekt stworzony przy pomocy dzieci, określa co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie. Wzbogaca wiadomości na temat wielu wybranych dyscyplin sportu.Rozwija umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i wyciągania wniosków.

Pomaga w budowaniu siatki pytań, rozwija zabawy badawcze np. “piłki w grze”. Zawiera zajęcia plastyczne na których każdy przedszkolak dowie się, że “sport to zdrowie”.

Propaguje zabawy na świeżym powietrzu oraz motywuje do brania udziału w turnieju sportowym. Kończy się zajęciami matematycznymi pt. zamówienia na sprzęt sportowy.