• plac-zabaw-sd
  • wizualizacja-dzieci
  • wizualizacja-dzieci2
  • AKTUALNOŚCI
  • BIEDRONKI

Założenia programowe na październik 2017

NADESZŁA JESIEŃ.

-poznajemy oznaki jesieni: kasztany, żołędzie, orzechy laskowe itp.

-potrafimy wymienić  owoce, rozpoznać je po smaku, kształcie wyglądzie

-rozpoznajemy drzewa owocowe po owocach

-poznajemy znaczenie słowa „sad”

TYDZIEŃ 2.

DARY OGRODU.

-rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa

-rozwijamy umiejętność liczenia do czterech

-rozróżniamy co rośnie w ogrodzie, a co w sadzie

TYDZIEŃ 3.

NASZE RODZINY.

-potrafimy podać podstawowe informacje jak ma na imię mama, tata

-uczymy się nazywać członków najbliższej i dalszej rodziny

-uczymy się stosować przyimki np. za, przed, obok,

-rozpoznajemy i nazywamy zawody

TYDZIEŃ 4.

DOMOWI ULUBIEŃCY.

-poznajemy zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu

-uczymy się nazywać dorosłe i małe zwierzęta

-naśladujemy sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu oraz ich odgłosy

- uczymy się segregować przedmioty według jednej cechy-koloru

Założenia programowe na wrzesień 2017

Tydzień 1.

Pierwszy raz w przedszkolu.

- poznajemy nowe środowisko – zapoznajemy się z salą, szatnią, łazienką

- poznajemy nazwę grupy oraz kolegów i koleżanki oraz panie

- współtworzymy przyjazną atmosferę w przedszkolu

- utrwalamy samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

Tydzień 2

Jestem przedszkolakiem.

- poznajemy  reguły, zasady oraz umiejętność współżycia w grupie przedszkolnej

-uczymy się używania zwrotów grzecznościowych

- bierzemy udział w zabawach taneczno- ruchowych

Tydzień 3.

Uliczne sygnały.

- przestrzegamy zasady bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz z koleżankami i kolegami z grupy

- poznajemy i utrwalamy zasady poprawnego zachowania i poruszania się na przedszkolnym placu zabaw

- poruszamy się rytmicznie przy muzyce naśladując dźwięki pojazdów

Tydzień 4.

Poznajemy przyrodę.

- obserwujemy i opowiadamy o środowisku przyrodniczym

- oglądamy drzewa, łąki, pola znajdujące w bliskim otoczeniu

- poznajemy wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i zbieramy dary jesieni  

Założenia programowe na maj

I TYDZIEŃ:

- poznajemy sztukę poprzez muzykę

- uczymy się nowych piosenek i wyrażamy muzykę ruchem

- poznajemy tajniki tempa muzyki i uczymy się reagować na utwory o zróżnicowanej dynamice

II TYDZIEŃ:

- poznajemy nasze miejscowości oraz nasz region

- utrwalamy/ uczymy się  określać nasze miejsce zamieszkania

- rozwijamy poczucie przynależności narodowej poprzez literaturę

III TYDZIEŃ:

- poznajemy bliżej przyrodę wokół siebie, zwracamy uwagę na jej piękno

-  poznajemy warunki niezbędne do rozwoju zwierząt

- dostrzegamy różnicę między zwierzętami hodowlanymi a dzikimi

 

IV TYDZIEŃ:

- przedstawiamy naszą rodzinę

- znamy imiona rodziców, rodzeństwa

- uczestniczymy w działaniach pozwalających nam poznać rodziny naszych kolegów i koleżanek z grupy

Założenia programowe na kwiecień

Tydzień I

Poznajemy przyrodę – Wiosna.
- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

Tydzień II

Nasze rodziny.

- wzmacnianie więzów w rodzinie
- poznawanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych 
- kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych,
   np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocnych,


Tydzień III

Poznajemy przyrodę – Ochrona przyrody.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z
- nie niszczeniem roślin np. niełamanie gałęzi drzew
- niedeptaniem trawników, klombów z kwiatami
- wyrzucaniem śmieci do kosza

Tydzień IV

W świecie sztuki. Teatr. 

- zapoznanie z formą sztuki jaką jest teatr
- poznawanie pojęć związanych z przedstawieniem teatralnym i teatrem
- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, oglądanie przedstawień w wykonaniu kolegów i koleżanek
- poznawanie pracy aktorów – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludni i zwierząt

Założenia programowe na marzec

Tydzień 1.
Poznajemy zwierzęta.

- obserwujemy, rozróżniamy i charakteryzujemy świat zwierząt domowych,
  polnych, leśnych, egzotycznych

- poznajemy warunki życia niezbędne do rozwoju zwierząt
- dostrzegamy  i opisujemy dzikie zwierzęta, żyjące w bliskim otoczeniu
  przedszkola na łące, polu i w lesie

- poznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta i rośliny egzotyczne

Tydzień 2

Były sobie dinozaury.
- poznajemy historię życia przed pojawieniem się człowieka na Ziemi,
  prehistorycznych roślin i zwierząt 

- uczymy się o historii powstania węgla kamiennego o jego właściwościach oraz 
 
jego zastosowaniu w dzisiejszym, współczesnym świecie 

- poznajemy świat pradawnych roślin, a w szczególności olbrzymich paproci
- poznajemy i staramy się nazywać wybrane dinozaury

Tydzień 3.

Wiosna tuż-tuż.

- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie na polu, łące i w lesie 
- omawiamy i rozróżniamy występujące  na dworze zjawiska atmosferyczne: 
 
topnienie śniegu, deszcz, mgła, temperatura, wydłużająca się pora  dnia
  ( zmiana czasu z zimowego na letni)

- obserwujemy powracające stada ptaków( dzikie gęsi, żurawie, bociany)
  oraz pojawiające pierwsze kwiaty( krokusy, przebiśniegi, tulipany)

- zapoznajemy się ze sposobem ubierania się wiosną

Tydzień 4.

Dbamy o nasze zwierzęta domowe.

- potrafimy wymienić, opisać i nazwać zwierzęta domowe
- poznajemy i utrwalamy zasady dbania o zwierzęta domowe: wizyty u weterynarza,
  zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, karmienie oraz spacery
  i spędzanie z nimi wolnego czasu

- obserwujemy i naśladujemy sposób poruszania się zwierząt domowych
-  nasłuchujemy  odgłosy zwierząt domowych i potrafimy je odtworzyć
- zwracamy uwagę na zmiany zachodzące wiosną w wyglądzie zwierząt domowych:
   zmiana ubarwienia, gęstość futerka, piór
  • 1
  • 2