• plac-zabaw-sd
  • wizualizacja-dzieci
  • wizualizacja-dzieci2
  • AKTUALNOŚCI
  • BIEDRONKI

Założenia programowe na grudzień 2017

TYDZIEŃ I

- uczymy się współpracy podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

- współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie

- dodajemy w zakresie czterech

- rozwijamy umiejętność wycinania


TYDZIEŃ II

- poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy,
   wymieniamy jej oznaki

- poznajemy wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu

- wskazujemy i nazywamy części ciała


TYDZIEŃ III

- omawiamy tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze Świętami Bożego Narodzenia

- uczymy się okazywać uczucia, mówić o nich

- tworzymy relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości

Założenia programowe na listopad 2017

Tydzień I

Nasza miejscowość, nasz region. Poznawanie swojej miejscowości.
Określanie miejsca zamieszkania. Poznawanie osób pracujących w bliskim
otoczeniu przedszkola. Poznawanie na podstawie swojej miejscowości
sposobów budowania dawniej i współcześnie.


Tydzień II

Nasz kontakt z techniką, doświadczenia konstrukcyjno – techniczne.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, poznawanie w sposób
pośredni lub bezpośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
Urządzenia gospodarstwa domowego, poznawanie urządzeń, dostrzeganie ich roli,
poznawanie zasad działania wybranych urządzeń np. odkurzacza, miksera itp.


Tydzień III

Poznajemy przyrodę. Jesień. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu,
mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.


Tydzień IV

Dbamy o nasze zdrowie. Zdrowa żywność, spożywanie zdrowej żywności:
warzyw, owoców, mięsa itp. Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
Dbałość o higienę. Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach
i ćwiczeniach ruchowych, Zapobieganie chorobom, systematyczne kontrolowanie
staniu uzębienia oraz przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa. 

Założenia programowe na październik 2017

NADESZŁA JESIEŃ.

-poznajemy oznaki jesieni: kasztany, żołędzie, orzechy laskowe itp.

-potrafimy wymienić  owoce, rozpoznać je po smaku, kształcie wyglądzie

-rozpoznajemy drzewa owocowe po owocach

-poznajemy znaczenie słowa „sad”

TYDZIEŃ 2.

DARY OGRODU.

-rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa

-rozwijamy umiejętność liczenia do czterech

-rozróżniamy co rośnie w ogrodzie, a co w sadzie

TYDZIEŃ 3.

NASZE RODZINY.

-potrafimy podać podstawowe informacje jak ma na imię mama, tata

-uczymy się nazywać członków najbliższej i dalszej rodziny

-uczymy się stosować przyimki np. za, przed, obok,

-rozpoznajemy i nazywamy zawody

TYDZIEŃ 4.

DOMOWI ULUBIEŃCY.

-poznajemy zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu

-uczymy się nazywać dorosłe i małe zwierzęta

-naśladujemy sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu oraz ich odgłosy

- uczymy się segregować przedmioty według jednej cechy-koloru

Założenia programowe na wrzesień 2017

Tydzień 1.

Pierwszy raz w przedszkolu.

- poznajemy nowe środowisko – zapoznajemy się z salą, szatnią, łazienką

- poznajemy nazwę grupy oraz kolegów i koleżanki oraz panie

- współtworzymy przyjazną atmosferę w przedszkolu

- utrwalamy samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

Tydzień 2

Jestem przedszkolakiem.

- poznajemy  reguły, zasady oraz umiejętność współżycia w grupie przedszkolnej

-uczymy się używania zwrotów grzecznościowych

- bierzemy udział w zabawach taneczno- ruchowych

Tydzień 3.

Uliczne sygnały.

- przestrzegamy zasady bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz z koleżankami i kolegami z grupy

- poznajemy i utrwalamy zasady poprawnego zachowania i poruszania się na przedszkolnym placu zabaw

- poruszamy się rytmicznie przy muzyce naśladując dźwięki pojazdów

Tydzień 4.

Poznajemy przyrodę.

- obserwujemy i opowiadamy o środowisku przyrodniczym

- oglądamy drzewa, łąki, pola znajdujące w bliskim otoczeniu

- poznajemy wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i zbieramy dary jesieni  

Założenia programowe na maj

I TYDZIEŃ:

- poznajemy sztukę poprzez muzykę

- uczymy się nowych piosenek i wyrażamy muzykę ruchem

- poznajemy tajniki tempa muzyki i uczymy się reagować na utwory o zróżnicowanej dynamice

II TYDZIEŃ:

- poznajemy nasze miejscowości oraz nasz region

- utrwalamy/ uczymy się  określać nasze miejsce zamieszkania

- rozwijamy poczucie przynależności narodowej poprzez literaturę

III TYDZIEŃ:

- poznajemy bliżej przyrodę wokół siebie, zwracamy uwagę na jej piękno

-  poznajemy warunki niezbędne do rozwoju zwierząt

- dostrzegamy różnicę między zwierzętami hodowlanymi a dzikimi

 

IV TYDZIEŃ:

- przedstawiamy naszą rodzinę

- znamy imiona rodziców, rodzeństwa

- uczestniczymy w działaniach pozwalających nam poznać rodziny naszych kolegów i koleżanek z grupy
  • 1
  • 2