• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • LISKI

Założenia programowe wrzesień 2020

I Tydzień- Adaptacja
Cele:
- zapoznanie się dzieci z otoczeniem,
- poznanie zasad korzystania z toalety, umywalki,
- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,
- poznanie rówieśników,
- zapoznanie się dzieci z personelem przedszkola


II Tydzień – Pierwszy raz w przedszkolu
1. Poznajemy się.

2.Nasza sala.
3. Znaczki rozpoznawcze.
4.Nasze zabawki.
5. Trzeba tylko chcieć.

Cele:
- utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
- zapoznanie się z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich,
- rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych , wyjaśnienie do czego one służą,
- umuzykalnienie dzieci,


III Tydzień- Nadeszła jesień
1. Lecą listki.

2.Bukiet z liści.
3.Nasze drzewa
4.Jesienne zabawy przy piosence
5.Szal Pani Jesieni.

Cele:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat,
- poznawanie nazw wybranych drzew,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- dziecko rozpoznaje dźwięk wysoki i niski,

IV Tydzień- Co robią zwierzęta jesienią
1.Oto jeż
2.Kto mieszka w lesie.
3.Wesoły jeż.
4. Ruda wiewióreczka.
5..Liczymy liście, kasztany , żołędzie.

Cele:
- rozwijanie mowy
- umuzykalnienie dzieci,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie orientacji przestrzennej


Założenia programowe wrzesień 2020

I Tydzień- Adaptacja
Cele:
- zapoznanie się dzieci  z otoczeniem,
- poznanie zasad  korzystania z toalety, umywalki,
- poznanie zasad  bezpieczeństwa podczas zabaw,
- poznanie rówieśników,
- zapoznanie się dzieci z personelem przedszkola


II Tydzień – Pierwszy raz w przedszkolu
1. Poznajemy się.

2.Nasza sala.
3. Znaczki rozpoznawcze.
4.Nasze zabawki.
5. Trzeba tylko chcieć.

Cele:
- utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
- zapoznanie się z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich,
- rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych , wyjaśnienie do czego one służą,
- umuzykalnienie dzieci,


III Tydzień- Nadeszła jesień
1. Lecą listki.

2.Bukiet z liści.
3.Nasze drzewa
4.Jesienne zabawy przy piosence
5.Szal Pani Jesieni.

Cele:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat,
- poznawanie nazw wybranych drzew,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- dziecko rozpoznaje dźwięk wysoki i niski,IV Tydzień- Co robią zwierzęta jesienią

1.Oto jeż
2.Kto mieszka w lesie.
3.Wesoły jeż.
4. Ruda wiewióreczka.
5..Liczymy liście, kasztany , żołędzie.

Cele:
- rozwijanie mowy
- umuzykalnienie dzieci,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie orientacji przestrzennej

Założenia programowe luty 2020

TYDZIEŃ I

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE (głoska S jak sanki, liczba 9)

 1. Bezpieczne zabawy zimą
 2. Zimowa rozgrzewka
 3. Zabawy na śniegu i lodzie
 4. Zimowe dyscypliny sportowe
 5. Zimowe mistrzostwa sportowe

Cele ogólne:

- wprowadzenie litery S, s; określenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

- rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt,

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

- wprowadzenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

- rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zabawy ruchowe,

- rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych,

TYDZIEŃ II

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY (GŁOSKA B JAK BALON)

 1. Bohaterowie naszych ulubionych baśni
 2. W teatrze i w telewizji
 3. Czego nas uczą bajki?
 4. Śladami polskich legend
 5. Jaka to bajka

Cele ogólne:

- rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci,

- wprowadzenie litery B na przykładzie wyrazu balon

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji

- rozwijanie kompetencji językowych,

- rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia, doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium,

- poznawanie elementów kultury polskiej

TYDZIEŃ III

Bale, bale w karnawale (głoska N jak noga, liczba 10)

 1. W szkole tańca
 2. W czym na bal?
 3. Z wizytą u fryzjera
 4. Karnawał na świecie
 5. Czas na bal

Cele ogólne:

-poznanie niektórych polskich tańców ludowych, wprowadzenie litery n na przykładzie wyrazu noga

- utrwalenie informacji o pracy krawcowej, szewca ; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości, wprowadzenie liczby 10;

- podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów,

- poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,

- rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowej przez zabawy taneczne, rozwijanie kompetencji językowych

TYDZIEŃ IV

W dawnych czasach

 1. Dinozaury- stwory z przeszłości
 2. Ślady przeszłości – węgiel, bursztyn, sól
 3. Ludzie jaskiń
 4. Wulkan
 5. Szukamy śladów przeszłości

Cele ogólne:

- rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi,

-poszerzenie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią, poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce,

- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego, doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo – ruchowych,

- wspomaganie rozwoju intelektualnego, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami,

- poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa, doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru, rozwijanie pamięci wzrokowej

Założenia programowe styczeń 2020

Tydzień I

Witamy Nowy Rok

 1. „Nowy Rok”
 2. „Uchwycić czas”
 3. „Cztery pory roku”
 4. „Dwanaście miesięcy”
 5. „Tydzień po tygodniu”

 Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia: czas

- utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów

- utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności, doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby: 7.

 Tydzień II

Co można robić zimą? (głoska U jak ulica, liczba 8)

 1. „Zimowy krajobraz”
 2. „Jak się ubrać, gdy jest zimno?”
 3. „Rzeźby ze śniegu i lodu”
 4. „Eksperymenty ze śniegiem i lodem”
 5. „Tropy na śniegu”

Cele ogólne:

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby: 8.

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; wprowadzenie litery: U, u ; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe

Tydzień III

Święto babci i dziadka

 1. „Wspomnienia babci i dziadka”
 2. „Zabawy z babcią i dziadkiem”
 3. „Upominek dla babci”
 4. „Upominek dla dziadka”
 5. „Zapraszamy na przedstawienie”

 Cele ogólne:

- doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza

- stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie ; doskonalenie umiejętności dramowych

- rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci

- określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek)

Tydzień IV

Zimowe mistrzostwa sportowe (głoska S jak sanki, liczba 9)

 „Bezpieczne zabawy zimą”

 1. „Zimowa rozgrzewka”
 2. „Zabawy na śniegu i lodzie”
 3. „Zimowe dyscypliny sportowe”
 4. „Zimowe mistrzostwa sportowe”

Cele ogólne:

- określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

- doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi

- poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi

- rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych

Założenia programowe listopad 2019

TYDZIEŃ I Listopadowe wspomnienia

Kto jest kim w mojej rodzinie

W starym albumie

Dawniej i dziś

Zabawy naszych dziadków

Drzewo mojej rodziny

DZIECKO:

- rozwijania myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonali czytania metodą sylabową,

- kształtuje poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwija percepcję wzrokową, utrwala określenia najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od.

- stosuje określenia ilustrujące następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wie jak wygląda cyfra 3

- rozwija percepcję słuchową; ćwiczy narządy artykulacyjne.

- rozwija słownik czynny o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonali umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.

TYDZIEŃ II JESIENNA POGODA

Coraz krótsze dni

Skąd się bierze deszcz?

Eksperymenty z wodą

Słońce zza chmur

Kalendarz pogody

DZIECKO:

- poszerza wiedzę dotyczącą obiegowego ruchu ziemi, rozwija umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc

- wie co to zjawisko skraplania się pary wodnej i zna jego skutki dla środowiska przyrodniczego, rozwija słuch fonematyczny

- rozwija umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwija myślenie operacyjne – bada stałości objętości płynów

- utrwala pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, zna literę t jak termometr.

- rozumie pojęcie prognoza pogody, odczytuje i zapisuje obserwacje dotyczące zjawisk atmosferycznych, ćwiczy umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy.

TYDZIEŃ III ZWIERZĘTA DOMOWE

Nasi pupile

Pływa, chodzi, lata, pełza

Jak dbać o zwierzęta?

U weterynarza

Dzień Pluszowego Misia

                DZIECKO:

- samodzielnie wyszukuje informacje o zwierzętach domowych z różnych źródeł; zna litery D, d na przykładzie wyrazu deska

- poszerza swoją wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwija umiejętności matematyczne poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; zna cyfrę 4.

- kształtuje odpowiedzialność związaną z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.

- kształtuje wrażliwość i empatię w stosunku do zwierząt; wskazuje podobieństwa pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza.

- rozwija umiejętności matematyczne poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo- -ruchowych; utrwala informacje o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); doskonali myślenie przyczynowo-skutkowe

TYDZIEŃ IV ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Zimowe śpiochy

Zapasy na zimę

Kto przyleci do karmnika?

Wyprawa do krainy wiecznego śniegu

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

            DZIECKO:

- rozwija umiejętność samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; zna cyfrę 5

- utrwala informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; zna litery Y, y jak w wyrazie buty.

- rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę w Polsce oraz przylatujące podczas zimy; rozwija percepcję wzrokową poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami.

- rozwija umiejętności matematyczne poprzez odczytywanie map i planów, zaznacza bieguny na globusie; rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na obu biegunach;

- rozwija poczucie odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwija umiejętności matematyczne poprzez stosowanie liczebników porządkowych.