• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MINIONKI

Założenia programowe październik 2018

Tydzień 1

Idzie jesień… przez ogród i sad

1.Sad jesienią

 1. 2. jesienna wyprawa
 2. 3. Poznajemy tajemnice owoców
 3. 4. Warzywa z targu
 4. 5. W przedszkolnej spiżarni

Dziecko:

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt,

- rozwija sprawność ruchową,

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania,

- rozpoznaje owoc wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.,

- przelicza w zakresie do 6,

- rozpoznaje warzywa, owoce oraz wykonane z nich przetwory.

Tydzień 2

Idzie jesień… do zwierząt

 1. Album o zwierzętach
 2. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 3. Przygoda jeża
 4. List od pani Jesieni
 5. Wiewiórka i orzechy

 

Dziecko:

- interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania,

- wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

- odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,

- wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

- powtarza prezentowany rytm,

- śpiewa piosenkę .

Tydzień 3

Co z czego otrzymujemy

 1. Moja mama
 2. Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni
 3. Z czego mamy chleb
 4. Znam surowce i produkty
 5. Zabawa z prostokątem

Dziecko:

- wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje,

- wyraża obserwacje w pracy plastycznej

- wie na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy oraz wymienia korzyści płynące z ich pracy dla społeczeństwa,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- opowiada z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

- wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i wełny,

- bada właściwości wełny i węgla za pomocą zmysłów,

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Idzie jesień… z deszczem

 1. Jesienne dźwięki
 2. Woda i jej tajemnice
 3. Pada, pada deszcz
 4. Jesienny wiatr
 5. Jesienne ubrania

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody,

- śpiewa piosenkę,

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

Temat: To jestem ja

Dziecko:

- wypowiada się na swój temat

- wymienia nazwy poszczególnych części ciała

- przelicza zdania w wypowiedzi

- przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia

- rozpoznaje i nazywa emocje

- wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka

- rozpoznaje swoje imię na wizytówce

- wykonuje swój portret

- określa położenie przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów

Tydzień II

Temat: Moja grupa

Dziecko:

- wymienia ustalone zasady przyjęte w przedszkolu i przestrzega tych zasad

- wykonuje pracę z wykorzystaniem techniki kolażu

- pokazuje emocje za pomocą gestu, ruchu i mimiki

- wyjaśnia, co to oznacza dobry przyjaciel

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- wymienia obowiązki dyżurnego

- śpiewa piosenkę

- porusza się według mapy

- określa położenia piłki w przestrzeni

- podaję charakterystyczne cechy wrześniowej pogody

Tydzień III

Temat: Moja droga do przedszkola

Dziecko:

- wymienia zasady ruchu drogowego

- wypowiada się na temat opowiadania

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych

- rozpoznaje i nazywa kolory

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

- nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe

- rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych

- rysuje, maluję i dokleja elementy

Tydzień IV

Temat: Idzie jesień...przez las, park

Dziecko:

- opisuje krajobraz

- rozpoznaje zmiany charakterystyczne dla jesieni

- wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego

- czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

- odgrywa scenki teatralne

- nazywa wybrane grzyby

- nazywa drzewa iglaste

- wymienia podstawowe cechy kwadratu