• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MINIONKI

Założenia programowe na kwiecień 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia: Wiosenne powroty.

 1. Jajko i jego tajemnice.
 2. Poznajemy budowę ptaka.
 3. Ptasie gniazda.
 4. Ptasie koncerty.
 5. Ptasie pióra.

Dziecko:

 • Wymienia właściwości jajka
 • Aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski
 • Posiada wiadomości na temat ptaków i ich budowy
 • Rozumie znaczenie ptaków dla środowiska
 • Posiada informacje na temat ochrony gatunkowej
 • Naśladuje głosy ptaków
 • Rozbudza zainteresowania przyrodnicze i chęć obserwowania otaczającego świata

 

Tydzień 2

Temat tygodnia: Wielkanoc.

 1. Wielkanocne malowanie.
 2. Koszyczek wielkanocny.
 3. Kurczaki i jajka.
 4. Życzenia wielkanocne.
 5. Zwyczaje świąteczne.

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek
 • Miesza kolory farb , uzyskując inne kolory
 • Wypowiada się na temat zwyczajów wielkanocnych
 • Opisuje wygląd kury, kurcząt, koguta za pomocą określeń przymiotnikowych
 • Oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki
 • Porównuje długość palm wielkanocnych, papierowych sylwet jajek i wysokość maskotek

Tydzień 3

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi.

 1. Gramy w zielone.
 2. Mieszkańcy wiejskiego podwórka.
 3. Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci.
 4. Człowiek i zwierzęta.
 5. W wiejskiej zagrodzie.

Dziecko:

 • Wzbogaca wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • Opisuje wygląd łąki wiosną oraz wygląd żaby, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu
 • Słucha głosy zwierząt z wiejskiego podwórka i je naśladuje
 • Zna znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka
 • Określa charakterystyczne cechy wełny

Tydzień 4

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę.

 1. Potęga wody.
 2. Jestem przyjacielem przyrody.
 3. Żabki, żaby, żabusie.
 4. Co nam daje las.
 5. Mali ekolodzy.

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oszczędzania, poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko
 • Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
 • Poznaje zasady szanowania przyrody i zachęca do ich przestrzegania
 • Podaje informacje na temat żab, ich wyglądu i pożyteczności; wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia znaczenie ochronnego ubarwienia żaby
 • Poznaje znaczenie drzew dla ludzi i środowiska
 • Poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • Uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las
 • Poznaje znaczenie słów: ekologia, recykling
 • Kształtuje nawyki proekologiczne

Założenia programowe na marzec 2019

Tydzień 1

Zwierzęta z dżungli i sawanny

1.Niezwykły świat zwierząt

 1. W zoo
 2. Zagadki od żyrafy
 3. Małpka i jej przyjaciel słoń
 4. Kontynentalne safari

Dziecko:

- poznaje Afrykę oraz zwierzęta zamieszkujące ten kontynent,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych,

-rozwiązuje i układa zagadki,

- rozwija sprawność ruchową,

- poszerza wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania.

Tydzień 2

Zwierzęta naszych pól i lasów

 1. Z wizytą u pszczół
 2. Mieszkańcy lasu
 3. Na polu
 4. Ptaki, ssaki, owady
 5. Skrzydlaci mieszkańcy lasu

Dziecko:

- wzbogaca wiadomości na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,

- wzbogaca wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,

- wzbogaca wiadomości na zwierząt mieszkających na polu,

- podaje charakterystyczne cechy ptaków, ssaków i owadów,

- naśladuje dźwięki wydawane przez zwierzęta,

- rozwiązuje zagadki,

- śpiewa piosenkę,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania.

Tydzień 3

Marcowa pogoda

 1. Witaminy a przedwiośnie
 2. W marcu jak w garncu
 3. Wiosenne niespodzianki
 4. Marcowe przepisy
 5. Pożegnanie zimy

Dziecko:

- wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka,

- rozpoznaje i nazywa produkty żywnościowe bogate w witaminy,

- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną wiosną,

- poprawnie odczytuje znaki synoptyczne,

- wymienia i nazywa części garderoby, ubiera się adekwatnie do pogody,

- liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik,

- wyjaśnia na czym polega zwyczaj pożegnania zimy,

- nazywa i wymienia w odpowiedniej kolejności następujące po sobie pory roku,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Wiosenne przebudzenie

 1. Wiosna w ogrodzie
 2. Pierwsze kwiaty wiosny
 3. Szukamy wiosny w parku
 4. Wiosna budzi zwierzęta
 5. Wiosenne symetrie

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,

- wymienia właściwości ziemi i piasku,

- wymienia i rozpoznaje kwiaty doniczkowe, wymienia zasady pielęgnacji kwiatów,

- wymienia i wskazuje charakterystyczne, pierwsze oznaki wiosny,

- rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,

-wymienia nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych dla środowiska parku,

- dostrzega w lusterku efekt odbicia i symetrii,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I “Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • “Lalka dawniej i dziś”
 • wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,
 • porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej,

   2) “ W lesie jurajskim”

 • wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
 • wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni

3) “Czarne skarby ziemi’

 • poznawanie historii węgla
 • pozyskiwanie wiedzy na temat ludzi pracy lub wykonujących zawód górnika
 • wzbogacanie słownictwa za pomocą nowych pojęć
 • Rozwijanie percepcji słuchowej

4)”Jeszcze trochę o węglu i kopalniach”

 • Utrwalenie wiedzy na temat kopalni
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Poznanie znaczeń i nowych pojęć dotyczących węglu i kopalni

5) “Imieniny Mikołaja”

 • Kultywowanie polskich tradycji
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Tydzień II “Idzie zima ze śniegiem”

1) “Zimowy krajobraz”

 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych

2) “Sekret bałwana”

 • Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

3)”Zimowe czary”

 • Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Pobudzenie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • Reagowanie na ustalone sygnały

4)”Bezpieczne zabawy zimą”

 • Poznawanie nowych dyscyplin olimpijskich
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

5) “Bałwankowa rodzina”

 • Nauka przekazywania informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli)
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych

Tydzień III “Idą święta”

 • ”Szykujemy prezenty”
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie plastycznej

   2) “Składamy sobie życzenia”

    

 • Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych
 • Rozwijanie umiejętności dekodowania
 • Wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

   3) “Przy wigilijnych stole”

 • Zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia - przygotowanie uroczystej kolacji wigilijnej
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • Reagowanie na zmiany dynamiczne

   4) “Ubieramy choinkę”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłów
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Tydzień IV “Święta za pasem”

 

   1) ”Grudniowe zwyczaje

 • przypomnienie i omówienie zwyczajów i tradycji w naszych domach
 • redagowanie świątecznych życzeń dla przyjaciół - wypowiedzi ustne
 • Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi

2) „Świąteczne tradycje”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci i umiejętności na temat właściwego zachowania się w gościach
 • Poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia zwyczajów świątecznych w różnych częściach Polski
 • Zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych

3) “W grudniowe święta”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania czasu wolnego z bliskimi
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania świąt na świecie
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień 1

Temat tygodnia: Moja rodzina.

 1. Dbam o porządek w domu.
 2. W rodzinnym kręgu.
 3. Co robią moi bliscy.
 4. W moim domu.
 5. Dzień z moją rodziną.

Dziecko:

 • określa pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiada o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podaje informacje na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określa czynności wykonywa w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzieli się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

 

Tydzień 2

Temat tygodnia: Mój dom.

 1. W moim rodzinnym domu.
 2. Przedszkole- nasz drugi dom.
 3. Zwierzęta domowe.
 4. Pomieszczenia i ich wyposażenie.
 5. Urządzenia domowe- dawniej i dziś.

Dziecko:

 • dostrzega rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównuje urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
 • poznaje sposoby ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • poznaje różne zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym

 

Tydzień 3

 

Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki.

 1. Co słychać w domu.
 2. Znam swoje prawa.
 3. Mamy prawa i obowiązki.
 4. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 5. Brak, czyli zero obowiązków.

Dziecko:

 • przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptuje równość praw wszystkich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków
 • wymienia prawa dziecka
 • nazywa figury geometryczne

Tydzień 4

Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 1. Alergia na sierść.
 2. Czystość to zdrowie.
 3. Jak dbać o zdrowie.
 4. Niebezpieczne sytuacje.
 5. Zdrowe produkty.

Dziecko:

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • jest świadome zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania chemicznych
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała

Założenia programowe październik 2018

Tydzień 1

Idzie jesień… przez ogród i sad

1.Sad jesienią

 1. 2. jesienna wyprawa
 2. 3. Poznajemy tajemnice owoców
 3. 4. Warzywa z targu
 4. 5. W przedszkolnej spiżarni

Dziecko:

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt,

- rozwija sprawność ruchową,

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania,

- rozpoznaje owoc wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.,

- przelicza w zakresie do 6,

- rozpoznaje warzywa, owoce oraz wykonane z nich przetwory.

Tydzień 2

Idzie jesień… do zwierząt

 1. Album o zwierzętach
 2. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 3. Przygoda jeża
 4. List od pani Jesieni
 5. Wiewiórka i orzechy

 

Dziecko:

- interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania,

- wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

- odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,

- wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

- powtarza prezentowany rytm,

- śpiewa piosenkę .

Tydzień 3

Co z czego otrzymujemy

 1. Moja mama
 2. Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni
 3. Z czego mamy chleb
 4. Znam surowce i produkty
 5. Zabawa z prostokątem

Dziecko:

- wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje,

- wyraża obserwacje w pracy plastycznej

- wie na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy oraz wymienia korzyści płynące z ich pracy dla społeczeństwa,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- opowiada z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

- wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i wełny,

- bada właściwości wełny i węgla za pomocą zmysłów,

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Idzie jesień… z deszczem

 1. Jesienne dźwięki
 2. Woda i jej tajemnice
 3. Pada, pada deszcz
 4. Jesienny wiatr
 5. Jesienne ubrania

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody,

- śpiewa piosenkę,

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2