• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MINIONKI

Założenia programowe czerwiec 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia :“Niby tacy sami a jednak inni”

 1. Dzieci z różnych stron świata
 2. Poznajemy inne kultury
 3. W krainie osób niepełnosprawnych
 4. Przyjaciel dobry na wszystko
 5. Wspólne zabawy

Dziecko:

 • poznaje dzieci różnych ras oraz warunków w jakich żyją
 • utrwala wiadomości na temat praw dziecka
 • wzbogaca wiedzę wiedzy na temat innych kultur
 • odpowiada na pytania dot. innych kultur
 • wyjaśnia pojęcia: tolerancja, akceptacja
 • wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras

Tydzień 2

Temat tygodnia: “Wakacyjne podróże”

 1. Wakacje tuż - tuż
 2. Skarb Bałtyku
 3. Miejsce letniego wypoczynku
 4. Nadchodzi lato
 5. Lato i letnie zabawy

Dziecko:

 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży
 • podaje rozwiązanie zagadki, tworzy mapę skojarzeń z latem i wakacjami
 • eksperymentuje, tworzy nowe kolory, planuje i rozmieszcza nowe elementy ponieważ przedstawia wakacyjną wyprawę techniką malowania farbami akwarelowymi
 • wymienia skarby które można znaleźć w morzu
 • wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami

Tydzień 3

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas”

 1. Smaki, zapachy i odgłosy lata
 2. Lato w mieście
 3. Zabawy z porami roku
 4. Wakacyjne rady dla Olka i Ady
 5. Pożegnania nadszedł czas

Dziecko:

 • wymienia charakterystyczne cechy lata
 • eksperymentuje z wodą i piaskiem, tworzy pracę plastyczną
 • wymienia nazwy pór roku i charakteryzuje cechy poszczególnych pór roku
 • wymienia zasady zachowania jakie należy zachować w różnych miejscach wakacyjnego pobytu
 • zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się pożegnania

Tydzień 4

“Wakacyjny Projekt SPORT”

Projekt stworzony przy pomocy dzieci, określa co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie. Wzbogaca wiadomości na temat wielu wybranych dyscyplin sportu.Rozwija umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i wyciągania wniosków.

Pomaga w budowaniu siatki pytań, rozwija zabawy badawcze np. “piłki w grze”. Zawiera zajęcia plastyczne na których każdy przedszkolak dowie się, że “sport to zdrowie”.

Propaguje zabawy na świeżym powietrzu oraz motywuje do brania udziału w turnieju sportowym. Kończy się zajęciami matematycznymi pt. zamówienia na sprzęt sportowy.

Założenia programowe maj 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.

 1. Miejscowość, w której mieszkam.
 2. Miasta, miasteczka.
 3. Z wizytą w skansenie.
 4. Zawody w mojej miejscowości.
 5. Listy, pocztówki, adresy.

Dziecko:

Wskazuje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
Wymienia zalety życia w małej i dużej miejscowości
Rozpoznaje i nazywa instrumenty, gra na nich.
Wymianie nazwy wybranych zawodów; wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania.
Bada i porównuje masy przedmiotów; na oko, za pomocą wagi.
Wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi.
Wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca.
Wyodrębnia ze zbioru przesyłek listy i pocztówki, segreguje listy i pocztówki na podzbiory.

Tydzien 2

Temat tygodnia: Moja ojczyzna.

 1. Jak Polska długa i szeroka.
 2. Warszawa- stolica Polski.
 3. W wielkim mieście.
 4. Poznajemy sąsiadów Polski
 5. Jestem Europejczykiem.

Dziecko:

Wyjaśnia znaczenie słowa stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy.
Wymienia ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie.
Wyjaśnia jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta.
Rozpoznaje i układa z części flagi Niemiec, Czech i Słowacji.
Opisuje symbole Unii Europejskiej.
Wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy.

Tydzień 3

Temat tygodnia: Łąka w maju.

 1. Wycieczka na łąkę.
 2. Kwiaty na łące.
 3. Mieszkańcy łąki.
 4. Zabawy na łące.
 5. Kolory wiosny.

Dziecko:

Wymienia charakterystyczne cechy łąki wiosną.
Nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta.
Wymienia części kwiatu- mniszka lekarskiego.
Dostrzega symetrię w kształtach owadów.
Wyjaśnia pojęcie owady, wymienia nazwy owadów żyjących na łące.
Wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy.
Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne.

Tydzień 4

Temat tygodnia: Święto rodziców.

 1. Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata.
 2. Kwiaty dla mamy.
 3. Mój kochany tatuś.
 4. Nasze ulubione zabawy i sporty.
 5. Niespodzianki dla naszych rodziców.

Dziecko:

Opisuje role rodziców w swoim życiu.
Wymienia cechy swojej mamy i taty.
Opisuje rolę matki w rodzinie.
Opisuje role ojca w swoim życiu.
Opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych.
Opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny.
Wymienia nazwy zabaw, w które można bawić się z rodzicami w domu i poza nim.
Wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wspólnych zabaw.
Podaje przykłady niespodzianek dla rodziców, wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie.

Założenia programowe na kwiecień 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia: Wiosenne powroty.

 1. Jajko i jego tajemnice.
 2. Poznajemy budowę ptaka.
 3. Ptasie gniazda.
 4. Ptasie koncerty.
 5. Ptasie pióra.

Dziecko:

 • Wymienia właściwości jajka
 • Aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski
 • Posiada wiadomości na temat ptaków i ich budowy
 • Rozumie znaczenie ptaków dla środowiska
 • Posiada informacje na temat ochrony gatunkowej
 • Naśladuje głosy ptaków
 • Rozbudza zainteresowania przyrodnicze i chęć obserwowania otaczającego świata

 

Tydzień 2

Temat tygodnia: Wielkanoc.

 1. Wielkanocne malowanie.
 2. Koszyczek wielkanocny.
 3. Kurczaki i jajka.
 4. Życzenia wielkanocne.
 5. Zwyczaje świąteczne.

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek
 • Miesza kolory farb , uzyskując inne kolory
 • Wypowiada się na temat zwyczajów wielkanocnych
 • Opisuje wygląd kury, kurcząt, koguta za pomocą określeń przymiotnikowych
 • Oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki
 • Porównuje długość palm wielkanocnych, papierowych sylwet jajek i wysokość maskotek

Tydzień 3

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi.

 1. Gramy w zielone.
 2. Mieszkańcy wiejskiego podwórka.
 3. Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci.
 4. Człowiek i zwierzęta.
 5. W wiejskiej zagrodzie.

Dziecko:

 • Wzbogaca wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • Opisuje wygląd łąki wiosną oraz wygląd żaby, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu
 • Słucha głosy zwierząt z wiejskiego podwórka i je naśladuje
 • Zna znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka
 • Określa charakterystyczne cechy wełny

Tydzień 4

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę.

 1. Potęga wody.
 2. Jestem przyjacielem przyrody.
 3. Żabki, żaby, żabusie.
 4. Co nam daje las.
 5. Mali ekolodzy.

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oszczędzania, poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko
 • Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
 • Poznaje zasady szanowania przyrody i zachęca do ich przestrzegania
 • Podaje informacje na temat żab, ich wyglądu i pożyteczności; wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia znaczenie ochronnego ubarwienia żaby
 • Poznaje znaczenie drzew dla ludzi i środowiska
 • Poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • Uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las
 • Poznaje znaczenie słów: ekologia, recykling
 • Kształtuje nawyki proekologiczne

Założenia programowe na marzec 2019

Tydzień 1

Zwierzęta z dżungli i sawanny

1.Niezwykły świat zwierząt

 1. W zoo
 2. Zagadki od żyrafy
 3. Małpka i jej przyjaciel słoń
 4. Kontynentalne safari

Dziecko:

- poznaje Afrykę oraz zwierzęta zamieszkujące ten kontynent,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych,

-rozwiązuje i układa zagadki,

- rozwija sprawność ruchową,

- poszerza wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania.

Tydzień 2

Zwierzęta naszych pól i lasów

 1. Z wizytą u pszczół
 2. Mieszkańcy lasu
 3. Na polu
 4. Ptaki, ssaki, owady
 5. Skrzydlaci mieszkańcy lasu

Dziecko:

- wzbogaca wiadomości na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,

- wzbogaca wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,

- wzbogaca wiadomości na zwierząt mieszkających na polu,

- podaje charakterystyczne cechy ptaków, ssaków i owadów,

- naśladuje dźwięki wydawane przez zwierzęta,

- rozwiązuje zagadki,

- śpiewa piosenkę,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania.

Tydzień 3

Marcowa pogoda

 1. Witaminy a przedwiośnie
 2. W marcu jak w garncu
 3. Wiosenne niespodzianki
 4. Marcowe przepisy
 5. Pożegnanie zimy

Dziecko:

- wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka,

- rozpoznaje i nazywa produkty żywnościowe bogate w witaminy,

- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną wiosną,

- poprawnie odczytuje znaki synoptyczne,

- wymienia i nazywa części garderoby, ubiera się adekwatnie do pogody,

- liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik,

- wyjaśnia na czym polega zwyczaj pożegnania zimy,

- nazywa i wymienia w odpowiedniej kolejności następujące po sobie pory roku,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Wiosenne przebudzenie

 1. Wiosna w ogrodzie
 2. Pierwsze kwiaty wiosny
 3. Szukamy wiosny w parku
 4. Wiosna budzi zwierzęta
 5. Wiosenne symetrie

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,

- wymienia właściwości ziemi i piasku,

- wymienia i rozpoznaje kwiaty doniczkowe, wymienia zasady pielęgnacji kwiatów,

- wymienia i wskazuje charakterystyczne, pierwsze oznaki wiosny,

- rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,

-wymienia nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych dla środowiska parku,

- dostrzega w lusterku efekt odbicia i symetrii,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I “Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • “Lalka dawniej i dziś”
 • wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,
 • porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej,

   2) “ W lesie jurajskim”

 • wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
 • wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni

3) “Czarne skarby ziemi’

 • poznawanie historii węgla
 • pozyskiwanie wiedzy na temat ludzi pracy lub wykonujących zawód górnika
 • wzbogacanie słownictwa za pomocą nowych pojęć
 • Rozwijanie percepcji słuchowej

4)”Jeszcze trochę o węglu i kopalniach”

 • Utrwalenie wiedzy na temat kopalni
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Poznanie znaczeń i nowych pojęć dotyczących węglu i kopalni

5) “Imieniny Mikołaja”

 • Kultywowanie polskich tradycji
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Tydzień II “Idzie zima ze śniegiem”

1) “Zimowy krajobraz”

 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych

2) “Sekret bałwana”

 • Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

3)”Zimowe czary”

 • Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Pobudzenie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • Reagowanie na ustalone sygnały

4)”Bezpieczne zabawy zimą”

 • Poznawanie nowych dyscyplin olimpijskich
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

5) “Bałwankowa rodzina”

 • Nauka przekazywania informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli)
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych

Tydzień III “Idą święta”

 • ”Szykujemy prezenty”
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie plastycznej

   2) “Składamy sobie życzenia”

    

 • Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych
 • Rozwijanie umiejętności dekodowania
 • Wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

   3) “Przy wigilijnych stole”

 • Zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia - przygotowanie uroczystej kolacji wigilijnej
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • Reagowanie na zmiany dynamiczne

   4) “Ubieramy choinkę”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłów
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Tydzień IV “Święta za pasem”

 

   1) ”Grudniowe zwyczaje

 • przypomnienie i omówienie zwyczajów i tradycji w naszych domach
 • redagowanie świątecznych życzeń dla przyjaciół - wypowiedzi ustne
 • Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi

2) „Świąteczne tradycje”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci i umiejętności na temat właściwego zachowania się w gościach
 • Poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia zwyczajów świątecznych w różnych częściach Polski
 • Zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych

3) “W grudniowe święta”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania czasu wolnego z bliskimi
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania świąt na świecie
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • 1
 • 2