• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MISIE

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,

- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym,

- stopniowanie przymiotnika duży,

- kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- Barbórki

- poznawanie nowej techniki plastycznej- lepienie z gliny,

-rozwijanie mowy,

- rozwijanie przestrzeni przestrzennej,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

Tydzień II

- wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zabawy na śniegu

- rozwijanie mowy,

- poznawanie instrumentu perkusyjnego- grzechotki

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zapoznanie z tradycją mikołajek,

-rozwijanie spostrzegawczości,

-rozwijanie sprawności manualnych,

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką,

- rozwijanie myślenia,

-poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

Tydzień III

- wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

Tydzień IV

-rozwijanie ciekawości badawczej dziecka,

- rozwijanie wiedzy dotyczącej książek,

- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,

- rozwijanie wyobraźni,

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki,

- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracującej w niej osób,

- kształtowanie słownictwa biernego i czynnego związanego z czytelnictwem,

- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania nad wspólną książką,

- budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią,

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień pierwszy:

Moja rodzina
1. Rodzina-największy skarb.
2. Mama, tata, siostra, brat.
3. Jestem bezpieczny z moją rodziną.
4. Moja rodzina i ja.
5. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
Dziecko:

· Opowiada o swojej rodzinie.

· Słucha z uwagą czytanego tekstu.

· Opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom.

· Rysuje kredką po śladach.

· Podaje imiona członków najbliższej rodziny.

Tydzień drugi:

Mój dom

1. Każdy ma swój dom.

2. Pies – przyjaciel domu.

3. Zabawy figurami geometrycznymi.

4. Moje mieszkanie.

5. W mojej rodzinie.

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Przelicza piętra bloku.

· Nazywa domy zwierząt

· Rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu.

· Rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym.

Tydzień trzeci:

Moje prawa i obowiązki

 

1. Mam prawa i obowiązki.

2. Lubię pomagać.

3. Robimy porządki.

4. Ilustrujemy nasze obowiązki.

5. Prawa dziecka – ważna sprawa.

Dziecko:

· Wykonuje celowe ruchy warg i języka.

· Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.

· Rozumie znaczenie słów: prawa, obowiązki.

· Reaguje ruchem na zmianę rytmu.

· Podaje przykłady swoich praw i obowiązków.

 Tydzień czwarty:

Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

1. Bezpiecznie na rowerze

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

3. Dzień Pluszowego Misia

4. Mydło wszystko umyje

5. Wiem, jak dbać o swoje zdrowie

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Rozumie zagrożenie wynikające z oddalania się od opiekuna.

· Omawia zasady zachowania się podczas korzystania z różnych środków transportu.  Jeździ na rowerze w kasku i
  ochraniaczach.

· Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu.

· Naśladuje czynności higieniczne.

 

Założenia programowe październik 2018

Tydzień I

To jestem ja

 1. Witamy w naszym przedszkolu
 2. Wesoła zabawa
 3. Moja ulubiona zabawka
 4. Moje skarby w plecaku
 5. W przedszkolu nie jestem sam

Dziecko:

- Podejmuje próbę przedstawienia się

- Uczestniczy we wspólnych zabawach

- Integruje się z innymi dziećmi

- Wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę

- Uważnie słucha opowiadania i piosenki

Tydzień II

Moja grupa

 1. My i nasze ubrania
 2. Moje przedszkole
 3. Zabawki w naszej sali
 4. Znaczek mojej grupy
 5. Mój znaczek

Dziecko:

- Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane

- Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wypowiada się prostymi zdaniami

- Odgaduje, czego brakuje

- Mówi swoje imię i wymienia imiona ko-lejnych dzieci z grupy

- Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych

Tydzień III

Moja droga do przedszkola

 1. Pan Świetlik
 2. Na skrzyżowaniu
 3. Przedszkolaki poznają znaki
 4. Przejście dla pieszych
 5. Jestem bezpieczny na drodze

Dziecko:

- Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

- Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie

- Wymienia nazwy różnych pojazdów

- Naśladuje odgłosy pojazdów.

- Rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra

 

Tydzień IV

Idzie jesień… przez las, park

 1. Park jesienią
 2. Dary pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. Grzybobranie
 5. Jesienne ludziki

Dziecko:

- Nazywa wybrane dary jesieni

- Segreguje przedmioty według określonej cechy

- Opowiada o obrazkach, wypowiada się swobodnie

- Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni

- Rozpoznaje i nazywa barwy

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

To jestem ja

 1. Witamy w naszym przedszkolu
 2. Wesoła zabawa
 3. Moja ulubiona zabawka
 4. Moje skarby w plecaku
 5. W przedszkolu nie jestem sam

Dziecko:

- Podejmuje próbę przedstawienia się

- Uczestniczy we wspólnych zabawach

- Integruje się z innymi dziećmi

- Wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę

- Uważnie słucha opowiadania i piosenki

Tydzień II

Moja grupa

 1. My i nasze ubrania
 2. Moje przedszkole
 3. Zabawki w naszej sali
 4. Znaczek mojej grupy
 5. Mój znaczek

Dziecko:

- Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane

- Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wypowiada się prostymi zdaniami

- Odgaduje, czego brakuje

- Mówi swoje imię i wymienia imiona ko-lejnych dzieci z grupy

- Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych

Tydzień III

Moja droga do przedszkola

 1. Pan Świetlik
 2. Na skrzyżowaniu
 3. Przedszkolaki poznają znaki
 4. Przejście dla pieszych
 5. Jestem bezpieczny na drodze

Dziecko:

- Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

- Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie

- Wymienia nazwy różnych pojazdów

- Naśladuje odgłosy pojazdów.

- Rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra

 

Tydzień IV

Idzie jesień… przez las, park

 1. Park jesienią
 2. Dary pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. Grzybobranie
 5. Jesienne ludziki

Dziecko:

- Nazywa wybrane dary jesieni

- Segreguje przedmioty według określonej cechy

- Opowiada o obrazkach, wypowiada się swobodnie

- Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni

- Rozpoznaje i nazywa barwy