• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MOTYLKI
 • Założenia programowe na marzec 2019

Założenia programowe listopad 2019

Tydzień 1

Listopadowe wspomnienia

1.Kto jest kim w mojej rodzinie

 1. Album moich dziadków
 2. Jak żyli moi dziadkowie?
 3. Życie człowieka
 4. Drzewo mojej rodziny

Dziecko:

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania członków rodziny,

- doskonali umiejętność wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych,

- doskonali umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic,

- doskonali umiejętność posługiwania się określeniami czasu : dawniej, dziś, w przyszłości,,

- łączy w pary przedmioty stare z nowymi,

- czyta globalne nazwy członków rodziny,

- kształtuje postawę szacunku wobec osób starszych,

- kształtuje poczucie przynależności do rodziny,

- poznaje pojęcie drzewo genealogiczne,

- poznaje cyfrę 3,

- rozwija wrażliwość estetyczną.

Tydzień 2

Jesienna pogoda

 1. Wędrująca Ziemia
 2. Jesienne obłoki
 3. Pada, pada deszcz
 4. Fascynujące krople
 5. Kapryśna pogoda

 

Dziecko:

- kształtuje wiedzę na temat zmian związanych z ruchami Ziemi,

- doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

- utrwala informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie,

- poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych- powstawanie chmur,

- doskonali umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji,

- doskonali motorykę małą,

- poszerza słownik o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie,

- doskonali umiejętność rozpoznawania poznanych do tej pory liter,

- doskonali umiejętność uważnego słuchania,

- rozwija umiejętność klasyfikacji,

- dostrzega zmiany w pogodzie i ich oznaczanie.

Tydzień 3

Zwierzęta domowe (D, d jak dom)

 1. Czy wszystkie zwierzęta są dzikie?
 2. Zwierzęta też mają swoje rodziny
 3. Zwierzęta też mają swoje upodobania
 4. Jak opiekować się zwierzątkiem?
 5. Czy miś to też zwierzę?

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- poznaje literę D, d;

- poszerza wiedzę na temat różnic między zwierzętami;

- poznaje cyfrę 4;

- poznaje pojęcia: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby

- przypomina sobie nazwy zwierząt domowych;

- kształtuje umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach,

-kształtuje poczucie odpowiedzialności;

-doskonali umiejętność pomagania zwierzętom;

- doskonali umiejętność uczestnictwa w scenkach dramowych

-kształtuje umiejętność rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonali umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów.

Tydzień 4

Zimno, coraz zimniej ( y- domy)

 1. Przygotowania do zimy
 2. Kto robi zapasy na zimę?
 3. Kto zapada w sen zimowy?
 4. Kogo zimą nie spotkamy w Polsce?
 5. Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą?

Dziecko:

- kształtuje umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-utrwala wiedzę dotyczącą zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

- doskonali umiejętność uważnego słuchania innych,

- doskonali umiejętność podawania nazw zwierząt i ich domów;

-uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią, np. jeż z jabłkiem na plecach;

-poznaje literę Y, y na podstawie liczby mnogiej

-utrwala nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację

- utrwala nazwy ptaków migrujących;

- poszerza wiedze geograficzną,

- utrwala nazwy zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

- doskonali umiejętności społeczne podczas pracy w grupach

Założenia programowe październik 2019

Tydzień 1

Dary jesieni ( A, jak ananas)

1.Warzywa – zdrowie na talerzu

 1. Owocowe szaleństwo
 2. Bezpieczne grzybobranie
 3. Jesienne zbiory
 4. Jak zatrzymać lato w słoiku?

Dziecko:

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania warzyw,

- odczytuje globalne nazwy warzyw,

- kształtuje umiejętność przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw,

- rozróżnia, nazywa i klasyfikuje owoce rosnące w Polsce,

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych,

- czyta globalne nazwy owoców,

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących,

- kształtuje bezpieczne postawy i zachowania,

- porównuje liczebności zbiorów,

- kształtuje umiejętność wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i środgłosie,

- rozwija wrażliwość estetyczną,

- poznaje sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.

Tydzień 2

Dbamy o zdrowie ( I, jak igła, 2)

 1. Co zjadamy?
 2. Ruch to zdrowie
 3. Dwie skarpety, czyli para
 4. Bakterie, wirusy
 5. Numer alarmowy 112

 

Dziecko:

- poznaje Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- szereguje przedmioty według podanych cech,

- tworzy nazwy nadrzędne i podrzędne,

- doskonali koordynację ruchową,

- rozpoznaje i nazywa części garderoby

- rozpoznaje liczbę 2,

- poznaje literę I, i,

- poznaje różne specjalizacje lekarskie,

- poszerza swoją wiedzę na temat osób i instytucji do których dzieci mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia,

- poznaje numer alarmowy 112.

Tydzień 3

Jesienią w parku i w lesie

 1. Leśne zwierzęta
 2. Jesienne liście
 3. Dlaczego liście zmieniają kolor?
 4. Czy wszystkie drzewa mają liście?
 5. Jesienna sztuka

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- poszerza wiedzę na temat zwierząt leśnych,

- doskonali zdolności matematyczne (logiczne myślenie, spostrzeganie),

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie,

- poznaje drzewa, owoce i liście najpopularniejszych polskich drzew,

- doskonali umiejętność porównywania i klasyfikacji,

- rozwija ekspresję twórczą w pracach plastycznych,

- poznaje podział drzew na liściaste i iglaste,

- rozwija sprawność ruchową,

- zwraca uwagę na piękno otaczającej przyrody.

Tydzień 4

Zabawy na jesienne wieczory ( E, e jak elf)

 1. Kim jest artysta?
 2. Malarz
 3. W świecie muzyki
 4. W kinie i w teatrze
 5. Pisarz, poeta – zgaduj-zgadula

Dziecko:

- poszerza słownictwo o nazwy zawodów artystycznych,

- rozwiązuje zagadki słowne,

-poznaje rożne techniki malarskie,

- doskonali sprawność fizyczną,

- poznaje postać Fryderyka Chopina oraz jego twórczość

- doskonali umiejętności matematyczne – rytmy,

- porównuje kształty i symbole,

- kształtuje poprawna postawę sylwetki,

- poszerza wiedzę na temat kina animowanego,

- poznaje literę E, e,

Założenia programowe wrzesień 2019

Tydzień 1

W przedszkolu

1.Wracamy do przedszkola

 1. Każdy swój znaczek ma, mam i ja
 2. Po co nam są zasady?
 3. W świecie imion
 4. Nasze zabawy i zajęcia

Dziecko:

- doskonali umiejętność wypowiadania się,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- liczy w zakresie do pięciu,

- wzmacnia poczucie przynależności do grupy,

- poszerza zasób słownictwa,

- dostrzega różnice i podobieństwa,

- współpracuje z innymi dziećmi,

- przestrzega zasad ustalonych w grupie,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie,

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym

Tydzień 2

Wakacyjne wspomnienia

 1. Lato pełne słońca
 2. Skarby z dziecięcego plecaka
 3. Podróże dalekie i bliskie
 4. Palcem po mapie
 5. Czym podróżujemy?

 

Dziecko:

- poszerza informacje na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- szereguje przedmioty według podanych cech,

- mówi wyraźnie,

- utrwala bezpieczne zachowania,

- utrwala sformułowania: daleko, blisko, dalej, bliżej z wykorzystaniem mapy,

- określa kierunki na kartce papieru,

- doskonali umiejętność posługiwania się mapą,

- wymienia środki transportu.

Tydzień 3

Jesteśmy bezpieczni

 1. Znam swój adres
 2. Moja miejscowość
 3. Bezpieczny przedszkolak
 4. Bezpieczne znajomości
 5. Po pomoc

Dziecko:

- zna zasady przechodzenia przez jezdnię,

- doskonali sprawność manualną,

- zna zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- dba o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami,

- poszerzenie wiedzy na temat kontaktu z nieznajomymi,

- dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych

Tydzień 4

Dbam o siebie i środowisko

 1. Od stóp do głów
 2. O jak oko
 3. Jak dbać o słuch?
 4. Co mogę dotknąć, powąchać i posmakować?
 5. Jeden nos, jedno serce

Dziecko:

- nazywa części ciała człowieka,

- zna zmysły człowieka oraz ich funkcję

- rozpoznaje i nazywa przedmioty za pomocą zmysłów,

- poznaje literę o, O

- dba o higienę,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- poznaje liczbę 1,

Założenia programowe czerwiec 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia :“Niby tacy sami a jednak inni”

 1. Dzieci z różnych stron świata
 2. Poznajemy inne kultury
 3. W krainie osób niepełnosprawnych
 4. Przyjaciel dobry na wszystko
 5. Wspólne zabawy

Dziecko:

 • poznaje dzieci różnych ras oraz warunków w jakich żyją
 • utrwala wiadomości na temat praw dziecka
 • wzbogaca wiedzę wiedzy na temat innych kultur
 • odpowiada na pytania dot. innych kultur
 • wyjaśnia pojęcia: tolerancja, akceptacja
 • wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras

Tydzień 2

Temat tygodnia: “Wakacyjne podróże”

 1. Wakacje tuż - tuż
 2. Skarb Bałtyku
 3. Miejsce letniego wypoczynku
 4. Nadchodzi lato
 5. Lato i letnie zabawy

Dziecko:

 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży
 • podaje rozwiązanie zagadki, tworzy mapę skojarzeń z latem i wakacjami
 • eksperymentuje, tworzy nowe kolory, planuje i rozmieszcza nowe elementy ponieważ przedstawia wakacyjną wyprawę techniką malowania farbami akwarelowymi
 • wymienia skarby które można znaleźć w morzu
 • wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami

Tydzień 3

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas”

 1. Smaki, zapachy i odgłosy lata
 2. Lato w mieście
 3. Zabawy z porami roku
 4. Wakacyjne rady dla Olka i Ady
 5. Pożegnania nadszedł czas

Dziecko:

 • wymienia charakterystyczne cechy lata
 • eksperymentuje z wodą i piaskiem, tworzy pracę plastyczną
 • wymienia nazwy pór roku i charakteryzuje cechy poszczególnych pór roku
 • wymienia zasady zachowania jakie należy zachować w różnych miejscach wakacyjnego pobytu
 • zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się pożegnania

Tydzień 4

“Wakacyjny Projekt SPORT”

Projekt stworzony przy pomocy dzieci, określa co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie. Wzbogaca wiadomości na temat wielu wybranych dyscyplin sportu.Rozwija umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i wyciągania wniosków.

Pomaga w budowaniu siatki pytań, rozwija zabawy badawcze np. “piłki w grze”. Zawiera zajęcia plastyczne na których każdy przedszkolak dowie się, że “sport to zdrowie”.

Propaguje zabawy na świeżym powietrzu oraz motywuje do brania udziału w turnieju sportowym. Kończy się zajęciami matematycznymi pt. zamówienia na sprzęt sportowy.

Założenia programowe maj 2019

Tydzień 1

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.

 1. Miejscowość, w której mieszkam.
 2. Miasta, miasteczka.
 3. Z wizytą w skansenie.
 4. Zawody w mojej miejscowości.
 5. Listy, pocztówki, adresy.

Dziecko:

Wskazuje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
Wymienia zalety życia w małej i dużej miejscowości
Rozpoznaje i nazywa instrumenty, gra na nich.
Wymianie nazwy wybranych zawodów; wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania.
Bada i porównuje masy przedmiotów; na oko, za pomocą wagi.
Wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi.
Wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca.
Wyodrębnia ze zbioru przesyłek listy i pocztówki, segreguje listy i pocztówki na podzbiory.

Tydzien 2

Temat tygodnia: Moja ojczyzna.

 1. Jak Polska długa i szeroka.
 2. Warszawa- stolica Polski.
 3. W wielkim mieście.
 4. Poznajemy sąsiadów Polski
 5. Jestem Europejczykiem.

Dziecko:

Wyjaśnia znaczenie słowa stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy.
Wymienia ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie.
Wyjaśnia jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta.
Rozpoznaje i układa z części flagi Niemiec, Czech i Słowacji.
Opisuje symbole Unii Europejskiej.
Wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy.

Tydzień 3

Temat tygodnia: Łąka w maju.

 1. Wycieczka na łąkę.
 2. Kwiaty na łące.
 3. Mieszkańcy łąki.
 4. Zabawy na łące.
 5. Kolory wiosny.

Dziecko:

Wymienia charakterystyczne cechy łąki wiosną.
Nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta.
Wymienia części kwiatu- mniszka lekarskiego.
Dostrzega symetrię w kształtach owadów.
Wyjaśnia pojęcie owady, wymienia nazwy owadów żyjących na łące.
Wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy.
Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne.

Tydzień 4

Temat tygodnia: Święto rodziców.

 1. Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata.
 2. Kwiaty dla mamy.
 3. Mój kochany tatuś.
 4. Nasze ulubione zabawy i sporty.
 5. Niespodzianki dla naszych rodziców.

Dziecko:

Opisuje role rodziców w swoim życiu.
Wymienia cechy swojej mamy i taty.
Opisuje rolę matki w rodzinie.
Opisuje role ojca w swoim życiu.
Opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych.
Opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny.
Wymienia nazwy zabaw, w które można bawić się z rodzicami w domu i poza nim.
Wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wspólnych zabaw.
Podaje przykłady niespodzianek dla rodziców, wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie.