• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MOTYLKI

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień 1

Temat tygodnia: Moja rodzina.

 1. Dbam o porządek w domu.
 2. W rodzinnym kręgu.
 3. Co robią moi bliscy.
 4. W moim domu.
 5. Dzień z moją rodziną.

Dziecko:

 • określa pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiada o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podaje informacje na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określa czynności wykonywa w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzieli się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

 

Tydzień 2

Temat tygodnia: Mój dom.

 1. W moim rodzinnym domu.
 2. Przedszkole- nasz drugi dom.
 3. Zwierzęta domowe.
 4. Pomieszczenia i ich wyposażenie.
 5. Urządzenia domowe- dawniej i dziś.

Dziecko:

 • dostrzega rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównuje urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
 • poznaje sposoby ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • poznaje różne zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym

 

Tydzień 3

 

Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki.

 1. Co słychać w domu.
 2. Znam swoje prawa.
 3. Mamy prawa i obowiązki.
 4. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 5. Brak, czyli zero obowiązków.

Dziecko:

 • przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptuje równość praw wszystkich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków
 • wymienia prawa dziecka
 • nazywa figury geometryczne

Tydzień 4

Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 1. Alergia na sierść.
 2. Czystość to zdrowie.
 3. Jak dbać o zdrowie.
 4. Niebezpieczne sytuacje.
 5. Zdrowe produkty.

Dziecko:

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • jest świadome zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania chemicznych
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała

Założenia programowe październik 2018

Tydzień 1

Idzie jesień… przez ogród i sad

1.Sad jesienią

 1. 2. jesienna wyprawa
 2. 3. Poznajemy tajemnice owoców
 3. 4. Warzywa z targu
 4. 5. W przedszkolnej spiżarni

Dziecko:

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt,

- rozwija sprawność ruchową,

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania,

- rozpoznaje owoc wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.,

- przelicza w zakresie do 6,

- rozpoznaje warzywa, owoce oraz wykonane z nich przetwory.

Tydzień 2

Idzie jesień… do zwierząt

 1. Album o zwierzętach
 2. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 3. Przygoda jeża
 4. List od pani Jesieni
 5. Wiewiórka i orzechy

 

Dziecko:

- interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania,

- wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

- odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,

- wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

- powtarza prezentowany rytm,

- śpiewa piosenkę .

Tydzień 3

Co z czego otrzymujemy

 1. Moja mama
 2. Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni
 3. Z czego mamy chleb
 4. Znam surowce i produkty
 5. Zabawa z prostokątem

Dziecko:

- wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje,

- wyraża obserwacje w pracy plastycznej

- wie na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy oraz wymienia korzyści płynące z ich pracy dla społeczeństwa,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- opowiada z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

- wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i wełny,

- bada właściwości wełny i węgla za pomocą zmysłów,

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Idzie jesień… z deszczem

 1. Jesienne dźwięki
 2. Woda i jej tajemnice
 3. Pada, pada deszcz
 4. Jesienny wiatr
 5. Jesienne ubrania

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody,

- śpiewa piosenkę,

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

Temat: To jestem ja

Dziecko:

- wypowiada się na swój temat

- wymienia nazwy poszczególnych części ciała

- przelicza zdania w wypowiedzi

- przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia

- rozpoznaje i nazywa emocje

- wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka

- rozpoznaje swoje imię na wizytówce

- wykonuje swój portret

- określa położenie przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów

Tydzień II

Temat: Moja grupa

Dziecko:

- wymienia ustalone zasady przyjęte w przedszkolu i przestrzega tych zasad

- wykonuje pracę z wykorzystaniem techniki kolażu

- pokazuje emocje za pomocą gestu, ruchu i mimiki

- wyjaśnia, co to oznacza dobry przyjaciel

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- wymienia obowiązki dyżurnego

- śpiewa piosenkę

- porusza się według mapy

- określa położenia piłki w przestrzeni

- podaję charakterystyczne cechy wrześniowej pogody

Tydzień III

Temat: Moja droga do przedszkola

Dziecko:

- wymienia zasady ruchu drogowego

- wypowiada się na temat opowiadania

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych

- rozpoznaje i nazywa kolory

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

- nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe

- rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych

- rysuje, maluję i dokleja elementy

Tydzień IV

Temat: Idzie jesień...przez las, park

Dziecko:

- opisuje krajobraz

- rozpoznaje zmiany charakterystyczne dla jesieni

- wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego

- czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

- odgrywa scenki teatralne

- nazywa wybrane grzyby

- nazywa drzewa iglaste

- wymienia podstawowe cechy kwadratu

Założenia programowe na marzec

Tydzień 1.

Poznajemy zwierzęta.
- obserwujemy, rozróżniamy i charakteryzujemy świat zwierząt domowych,
  polnych, leśnych, egzotycznych

- poznajemy warunki życia niezbędne do rozwoju zwierząt
- dostrzegamy  i opisujemy dzikie zwierzęta, żyjące w bliskim otoczeniu przedszkola na łące,
  polu i w lesie

- poznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta i rośliny egzotyczne

Tydzień 2

Były sobie dinozaury.
- poznajemy historię życia przed pojawieniem się człowieka na Ziemi,
  prehistorycznych roślin i zwierząt 

- uczymy się o historii powstania węgla kamiennego o jego właściwościach
  oraz  jego zastosowaniu w dzisiejszym, współczesnym świecie

- poznajemy świat pradawnych roślin, a w szczególności olbrzymich paproci
- poznajemy i staramy się nazywać wybrane dinozaury

Tydzień 3.

Wiosna tuż-tuż.
- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie na polu, łące i w lesie
- omawiamy i rozróżniamy występujące  na dworze zjawiska atmosferyczne: 
 
topnienie śniegu, deszcz, mgła, temperatura, wydłużająca się pora  dnia
  ( zmiana czasu z zimowego na letni)

- obserwujemy powracające stada ptaków( dzikie gęsi, żurawie, bociany)
  oraz pojawiające pierwsze kwiaty( krokusy, przebiśniegi, tulipany)

- zapoznajemy się ze sposobem ubierania się wiosną

Tydzień 4.

Dbamy o nasze zwierzęta domowe. 

- potrafimy wymienić, opisać i nazwać zwierzęta domowe
- poznajemy i utrwalamy zasady dbania o zwierzęta domowe:
  wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen,
  karmienie oraz spacery i spędzanie z nimi wolnego czasu 

- obserwujemy i naśladujemy sposób poruszania się zwierząt domowych
-  nasłuchujemy  odgłosy zwierząt domowych i potrafimy je odtworzyć
- zwracamy uwagę na zmiany zachodzące wiosną w wyglądzie zwierząt domowych:
  zmiana ubarwienia, gęstość futerka, piór