• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MOTYLKI

Założenia programowe marzec 2020

Tydzień 1

W marcu jak w garncu (W, w jak woda)

1.Przysłowia

 1. Studnia mądrości
 2. Stroje ludowe
 3. Sztuka ludowa
 4. Moja mała ojczyzna

Dziecko:

- doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy,

- doskonali umiejętność słuchania i wyciągania wniosków,

- doskonali motorykę małą

- rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe,

- doskonali umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez,

- rozwija sprawność ruchową,

- rozwija spostrzegawczość i logiczne myślenie,

- kształtuje pamięć muzyczną i ruchową,

- rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich,

- rozbudza poczucie przynależności do regionu pochodzenia,

- rozwija umiejętność korzystania z mapy

- rozbudza ekspresję i twórcze myślenie,

- rozwija sprawność manualną.

Tydzień 2

Porządki w ogrodzie ( C, c jak cebula)

 1. Oznaki wiosny
 2. Praca w ogrodzie
 3. Cebule i cebulki
 4. Sadzimy i siejemy
 5. Zazieleniło się

 

Dziecko:

- rozpoznaje oznaki wiosny,

- doskonali umiejętność uważnej obserwacji,

- utrwala informacje o narzędziach ogrodniczych, poznaje ich nazwy,

- poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin,

- doskonali umiejętność wyciągania wniosków,

- rozwija twórcze myślenie,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- poszerza słownictwo,

- doskonali koordynację ruchową,

- doskonali kompetencje matematyczne,

- rozwija umiejętności taneczne,

- doskonali motorykę małą,

- rozwija motorykę dużą.

Tydzień 3

Witaj, wiosno! ( G, g jak garnek)

 1. Odgłosy wiosny
 2. Wiosna na widelcu
 3. Od motyla do gąsienicy
 4. Ślimak, ślimak pokaż rogi
 5. Żegnamy zimę

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- doskonali słuch fonemowy,

- jest wrażliwe na świat przyrody,

- poznaje wartości odżywcze warzyw oraz sposobów ich przygotowania,

- poznaje cykl życia motyla,

- rozwija ekspresję twórczą,

- poznaje budowę ciała i środowisko życia ślimaka,

- doskonali sprawność manualną,

- poznaje tradycję topienia marzanny,

- zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie,

- doskonali motorykę małą,

- rozwija sprawność ruchową.

Tydzień 4

Zwierzęta na wiejskim podwórku ( Ł, ł jak łopata)

 1. Zwierzęta wiejskie
 2. Skąd się biorą jajka?
 3. Czy świnia to brudne zwierzę?
 4. Skąd się bierze wełna?
 5. Po co hodujemy krowy?

Dziecko:

- utrwala informacje dotyczące zwierząt wiejskich oraz ich młodych,

- pogłębia informacje na temat jajek, ich budowy oraz sposobu wykorzystania,

- poznaje ptaki znoszące jajka,

- doskonali umiejętność porównywania,

- doskonali umiejętność rozróżniania fikcji i rzeczywistości,

- poszerza wiedzę na temat wyglądu i zwyczajów świni,

- poszerza informacje na temat baranów i owiec oraz ich hodowli,

- poszerza wiadomości na temat wartości odżywczych , wykorzystania i rodzajów mleka,

- doskonali współpracę w grupie,

- rozwija mowę i myślenie,

- doskonali umiejętność współpracy w grupie

Założenia programowe luty 2020

Tydzień 1

Baśnie, bajki, legendy

1.W krainie bajek

 1. Baśniowy świat
 2. B jak buty
 3. W krainie legend
 4. Czego uczą nas baśnie, bajki i legendy?

Dziecko:

- doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy,

- doskonali umiejętność słuchania i wyciągania wniosków,

- ćwiczy percepcję słuchową na podstawie rymów,

- rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe na podstawie baśni,

- odróżnia elementy realne od fikcyjnych,

- rozwija umiejętność czytania globalnego,

- utrwala nazwy figur geometrycznych,

- rozbudza ekspresję i twórcze myślenie,

- doskonali spostrzegawczość,

- przypomina sobie polskie baśnie i ich bohaterów,

- kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową,

- doskonali umiejętność oceniania zachowania bohaterów,

- rozwija kreatywność,

- rozwija sprawność manualną.

Tydzień 2

Bale, bale w karnawale  (N, n jak nos; 0 )

 1. Karnawał – co to takiego?
 2. Tańczymy z dziećmi z całego świata
 3. Stroje i przebrania
 4. Jak się przygotować do balu?
 5. Czas na bal!

 

Dziecko:

- rozwija twórcze myślenie,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- poszerza wiedzę na temat karnawału,

- poszerza słownictwo,

- doskonali koordynację ruchową,

- doskonali kompetencje matematyczne,

- rozwija umiejętności taneczne,

- doskonali motorykę małą,

- doskonali koordynację ręka - oko,

- doskonali umiejętności muzyczne,

- integruje się z grupą,

-  rozwija motorykę dużą.

Tydzień 3

W dawnych czasach

 1. Ślady z przeszłości - skały
 2. Dawne zwierzęta - dinozaury
 3. Dlaczego dinozaury wyginęły?
 4. Dawni ludzie
 5. Najstarsze cywilizacje

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- doskonali umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach,

- kształtuje umiejętność posługiwania różnymi materiałami plastycznymi,

- doskonali spostrzegawczość i porównywanie,

- rozwija sprawność manualną,

- doskonali umiejętność uważnego słuchania innych,

- rozwija umiejętności  matematyczne,

- interesuje się zajęciami badawczymi,

- poszerza wiedzę na temat prehistorii,

- rozwija ekspresję artystyczną,

- doskonali motorykę małą,

- rozwija sprawność ruchową.

Tydzień 4

Wynalazki ( P, p jak parasol)

 1. Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat
 2. Jak było dawniej?
 3. Nasz codzienny świat
 4. Współczesne wynalazki
 5. Jesteśmy wynalazcami!

Dziecko:

- usprawnia analizę słuchową,

- rozwija mowę i myślenie,

-doskonali umiejętność przeliczania i porównywania,

- doskonali umiejętności grafomotoryczne,

- doskonali umiejętność wypowiadania się,

- doskonali umiejętności plastyczne,

- doskonali umiejętność logicznego myślenia,

- doskonali umiejętność rozpoznawania przedmiotów za pomocą rożnych zmysłów,

- doskonali umiejętność porównywania obiektów, wskazywanie podobieństw i różnic,

- doskonali koncentracje uwagi podczas słuchania czytanego tekstu ,

- poszerzanie wiedzy o informacje na temat funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich

- doskonali umiejętność współpracy w grupie

Założenia programowe styczeń 2020

Tydzień 1

Witamy Nowy Rok

1.Rok

 1. Pory roku
 2. Miesiące
 3. Dni tygodnia
 4. Godziny, minuty, sekundy

Dziecko:

- doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy,

- doskonali umiejętność słuchania,

- rozwija ekspresję twórczą przy użyciu materiałów wtórnych,

- rozwija umiejętność czytania globalnego,

- zapoznaje się z tradycją sylwestrową i noworoczną

- kształtuje świadomość cykliczności pór roku i ich symboli,

- doskonali umiejętności muzyczne,

- poszerza słownictwo o nazwy miesięcy i dni tygodnia,

- kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową,

- poznaje przysłowia i ich znaczenie,

- rozwija umiejętności posługiwania się zegarkiem,

- rozwija sprawność manualną,

- poszerza wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu.

Tydzień 2

Co można robić zimą? (U, u jak usta; 8 )

 1. Przygotowania do zimowej wyprawy
 2. Na biegunach
 3. Badamy lód
 4. Skąd się bierze śnieg?
 5. Bałwany

 

Dziecko:

- poszerza wiedze na temat obszarów polarnych,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- szereguje przedmioty według podanych cech,

- poszerza słownictwo,

- doskonali koordynację ruchową,

- doskonali kompetencje matematyczne,

- rozwija zachowania sprzyjające zdrowiu – hartowanie,

- doskonali umiejętność wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń,

- doskonali umiejętność stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków,

- doskonali umiejętność przewidywania,

- kształtuje umiejętności grafomotoryczne,

- doskonali umiejętność przewidywania,

- rozwija motorykę dużą,

- doskonali umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw,

- doskonali ekspresję twórczą.

Tydzień 3

Święto babci i dziadka (S, s jak serce)

 1. Jacy są dziadkowie?
 2. Mój czas z dziadkami
 3. Szykujemy przyjęcie
 4. Upominki, upominki
 5. Jak im pomagać?

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- kształtuje nawyk pomagania innym,

- kształtuje umiejętność posługiwania różnymi materiałami plastycznymi,

- buduje dłuższe wypowiedzi,

- szanuje osoby starsze,

- doskonali umiejętność uważnego słuchania innych,

- rozwija umiejętności matematyczne,

- doskonali umiejętność składania życzeń,

- doskonali percepcję wzrokową,

- doskonali sprawność manualną

- doskonali motorykę małą,

- kształtuje wrażliwość na potrzeby osób starszych.

Tydzień 4

Zimowe mistrzostwa sportowe (9)

 1. Pora na zimowy sport
 2. Narciarstwo
 3. Saneczkarstwo
 4. Łyżwiarstwo
 5. Olimpiada zimowa

Dziecko:

- doskonali umiejętność rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych,

- rozwijanie zdolności muzycznych,

-poznaje rożne techniki plastyczne,

- doskonali umiejętności grafomotoryczne,

- doskonali umiejętność wypowiadania się,

- doskonali umiejętności plastyczne,

- doskonali umiejętność logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń,

- doskonali umiejętność rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych,

- doskonali umiejętność porównywania obiektów, wskazywanie podobieństw i różnic,

- doskonali umiejętność posługiwania się mapą,

- poszerzanie wiedzy o informacje na temat sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych,

- kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.

Założenia programowe grudzień 2019

Tydzień 1

Grudniowe życzenia ( D, d jak dom; 4)

1.Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia?

 1. Czy Mikołaj odbiera listy?
 2. Mikołaj pakuje sanie
 3. W oczekiwaniu na Mikołaja
 4. O czym marzy Mikołaj?

Dziecko:

- doskonali umiejętność wypowiadania się na temat swoich marzeń,

- doskonali umiejętność słuchania,

- poszerza wiedzę na temat historii Świętego Mikołaja,

- rozwija umiejętność czytania globalnego,

- doskonali umiejętność rozpoznawania znaków graficznych i symboli,

- kształtuje znajomość rozmieszczenia elementów na kartce pocztowej,

- doskonali umiejętności grafomotoryczne,

- kształtuje bezpieczne postawy i zachowania,

- kształtuje umiejętności matematyczne,

- porównuje liczebności zbiorów,

- doskonali umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

- rozwija sprawność manualną,

- rozwija wrażliwość estetyczną.

Tydzień 2

Kim będę, gdy dorosnę? (R, r jak robot)

 1. Każdy z nas swój zawód ma
 2. Dawne zawody
 3. Nowoczesne zawody
 4. Zbudujmy coś razem
 5. Kim mogę być?

 

Dziecko:

- poszerza wiedze na temat zawodów wykonywanych przez ludzi,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- szereguje przedmioty według podanych cech,

- poszerza słownictwo o nazwy zawodów,

- doskonali koordynację ruchową,

- doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych

- doskonali rozpoznawanie i podawanie nazw dawnych zawodów,

- kształtuje umiejętności grafomotoryczne,

- poszerza świadomość na temat korzyści płynących ze współdziałania ludzi,

- doskonali umiejętność planowania,

- poznaje pojęcie „długość”.

Tydzień 3

Święta za pasem ( L, l jak las; 7)

 1. Świąteczne przygotowania
 2. Świąteczne zakupy
 3. Świąteczne smakołyki
 4. Świąteczne drzewko
 5. Świąteczne ozdoby

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- kształtuje nawyk pomagania innym w pracach domowych,

- kształtuje umiejętność posługiwania się pieniędzmi,

- doskonali umiejętność rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami,

- doskonali percepcję wzrokową,

- doskonali umiejętność słuchania,

- doskonali motorykę małą,

- doskonali umiejętność kontynuowania rytmów 3-4 elementowych,

- rozwija sprawność ruchową,

- zwraca uwagę na piękno otaczającej przyrody.

Tydzień 4

Świąteczne tradycje

 1. Wigilia
 2. Pasterka
 3. Boże Narodzenie
 4. Rodzinne spotkania
 5. Tradycje na świecie

Dziecko:

- poszerza wiedzę na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce,

- rozwiązuje zagadki słowne,

-poznaje rożne techniki plastyczne,

- doskonali sprawność fizyczną,

- doskonali umiejętność wypowiadania się,

- doskonali umiejętności muzyczne oraz plastyczne,

- doskonali umiejętność logicznego myślenia,

- kształtuje poprawna postawę sylwetki,

- poszerza wiedzę na temat sposobów spędzania czasu wolnego z bliskimi,

- kształtuje umiejętność właściwego zachowywania się w trakcie wizyty w gościach,

- doskonali równowagę,

- poszerza wiedzę dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie,

- doskonali umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw.

Założenia programowe listopad 2019

Tydzień 1

Listopadowe wspomnienia

1.Kto jest kim w mojej rodzinie

 1. Album moich dziadków
 2. Jak żyli moi dziadkowie?
 3. Życie człowieka
 4. Drzewo mojej rodziny

Dziecko:

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania członków rodziny,

- doskonali umiejętność wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych,

- doskonali umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic,

- doskonali umiejętność posługiwania się określeniami czasu : dawniej, dziś, w przyszłości,,

- łączy w pary przedmioty stare z nowymi,

- czyta globalne nazwy członków rodziny,

- kształtuje postawę szacunku wobec osób starszych,

- kształtuje poczucie przynależności do rodziny,

- poznaje pojęcie drzewo genealogiczne,

- poznaje cyfrę 3,

- rozwija wrażliwość estetyczną.

Tydzień 2

Jesienna pogoda

 1. Wędrująca Ziemia
 2. Jesienne obłoki
 3. Pada, pada deszcz
 4. Fascynujące krople
 5. Kapryśna pogoda

 

Dziecko:

- kształtuje wiedzę na temat zmian związanych z ruchami Ziemi,

- doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

- utrwala informacje o zmianach zachodzących w przyrodzie,

- poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych- powstawanie chmur,

- doskonali umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji,

- doskonali motorykę małą,

- poszerza słownik o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie,

- doskonali umiejętność rozpoznawania poznanych do tej pory liter,

- doskonali umiejętność uważnego słuchania,

- rozwija umiejętność klasyfikacji,

- dostrzega zmiany w pogodzie i ich oznaczanie.

Tydzień 3

Zwierzęta domowe (D, d jak dom)

 1. Czy wszystkie zwierzęta są dzikie?
 2. Zwierzęta też mają swoje rodziny
 3. Zwierzęta też mają swoje upodobania
 4. Jak opiekować się zwierzątkiem?
 5. Czy miś to też zwierzę?

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- poznaje literę D, d;

- poszerza wiedzę na temat różnic między zwierzętami;

- poznaje cyfrę 4;

- poznaje pojęcia: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby

- przypomina sobie nazwy zwierząt domowych;

- kształtuje umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach,

-kształtuje poczucie odpowiedzialności;

-doskonali umiejętność pomagania zwierzętom;

- doskonali umiejętność uczestnictwa w scenkach dramowych

-kształtuje umiejętność rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonali umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów.

Tydzień 4

Zimno, coraz zimniej ( y- domy)

 1. Przygotowania do zimy
 2. Kto robi zapasy na zimę?
 3. Kto zapada w sen zimowy?
 4. Kogo zimą nie spotkamy w Polsce?
 5. Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą?

Dziecko:

- kształtuje umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-utrwala wiedzę dotyczącą zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

- doskonali umiejętność uważnego słuchania innych,

- doskonali umiejętność podawania nazw zwierząt i ich domów;

-uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią, np. jeż z jabłkiem na plecach;

-poznaje literę Y, y na podstawie liczby mnogiej

-utrwala nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację

- utrwala nazwy ptaków migrujących;

- poszerza wiedze geograficzną,

- utrwala nazwy zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

- doskonali umiejętności społeczne podczas pracy w grupach