• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MOTYLKI

Założenia programowe styczeń 2018

Tydzień I
W krainie baśni.
1. Baśniowe postacie.
2. Królewskie samochody.
3. Tajemniczy taniec.
4. Znamy te baśnie.
5. Oczy smoków.

Dziecko:

• Ogląda wybrane pozycje z literatury dziecięcej, zwraca uwagę na ilustracje, obrazki.
• Recytuje indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze.
• Określa, w którym zbiorze jest więcej/mniej elementów.
• Sprawnie wycina obrazki, rozwiązuje zagadki.
• Uczestniczy w zabawie rytmicznie.

Tydzień II

Ptaki zimą.
1. Zmarznięte wróbelki.
2. Ptaki w karmniku.
3. Gawron, gawron, gawronie.
4. Papierowy karmnik.
5. Kolorowy gil.
Dziecko:
• Wypowiada się na temat dokarmiania ptaków i na temat gila.
• Rozpoznaje wybrane zwierzęta po śladach na śniegu.
• Symuluje na konkretach sytuacje związane z przybywaniem i ubywaniem elementów.
• Wie jak się zachowywać w kontakcie z chorymi zwierzętami.
• Nazywa ptaki odwiedzające karmnik.

Tydzień III

Nasze rodziny.
1. Dla babci i dziadka.
2. Kolorowe kredki.
3. Babcia ma święto.
4. Serduszko dla babci.
5. Odwiedzili nas babcia i dziadek.
Dziecko:
• Nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, siostra, wujek.
• Podaje powiązania między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy.
• Segreguje kredki wg jednej cechy: koloru, długości lub grubości .
• Śpiewa piosenki, recytuje wiersze przed babciami i dziadkami dzieci z grupy.
• Uczestniczy w krótkich programach artystycznych.

Tydzien IV


Zimo, baw się z nami !
 1. Lubimy śnieg.
 2. Zimowe zabawy.
 3. Sniegowy bałwanek.
 4. Kolorowe bałwanki.
 5. Zabawy na śniegu.
Dziecko:
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
 • Poznaje wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu
 • Rozwija umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Wie, że w śniegu znajdują się zanieczyszczenia powietrza
 • Poznaje niebezpieczeństwa wynikające z bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
Tydzień V

Tak mija czas.
 1. U zegarmistrza.
 2. Dzień i noc.
 3. Bal karnawałowy.
 4. Mój dzień.
 5. Jestem duży – jestem mały.
Dziecko:
 • Dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 • Bawi się wspólnie z młodszymi starszymi kolegami
 • Określa położenie budzika względem innych przedmiotów
 • Uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

Założenia programowe na grudzień 2017

TYDZIEŃ I

- uczymy się współpracy podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

- współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie

- dodajemy w zakresie czterech

- rozwijamy umiejętność wycinania

TYDZIEŃ II

- poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, wymieniamy jej oznaki

- poznajemy wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu

- wskazujemy i nazywamy części ciała


TYDZIEŃ III

- omawiamy tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze Świętami Bożego Narodzenia

- uczymy się okazywać uczucia, mówić o nich

- tworzymy relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości

Założenia programowe na listopad 2017

Tydzień I

Nasza miejscowość, nasz region. Poznawanie swojej miejscowości.
Określanie miejsca zamieszkania. Poznawanie osób pracujących
w bliskim otoczeniu przedszkola. Poznawanie na podstawie
swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i współcześnie.


Tydzień II

Nasz kontakt z techniką, doświadczenia konstrukcyjno – techniczne.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, poznawanie w sposób
pośredni lub bezpośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
Urządzenia gospodarstwa domowego, poznawanie urządzeń, dostrzeganie ich roli,
poznawanie zasad działania wybranych urządzeń np. odkurzacza, miksera itp.


Tydzień III

Poznajemy przyrodę. Jesień. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu,
mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.


Tydzień IV

Dbamy o nasze zdrowie. Zdrowa żywność, spożywanie zdrowej żywności:
warzyw, owoców, mięsa itp. Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
Dbałość o higienę. Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach
i ćwiczeniach ruchowych, Zapobieganie chorobom, systematyczne kontrolowanie
staniu uzębienia oraz przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa. 

Założenia programowe na październik 2017

NADESZŁA JESIEŃ.

-poznajemy oznaki jesieni: kasztany, żołędzie, orzechy laskowe itp.

-potrafimy wymienić  owoce, rozpoznać je po smaku, kształcie wyglądzie

-rozpoznajemy drzewa owocowe po owocach

-poznajemy znaczenie słowa „sad”

TYDZIEŃ 2.

DARY OGRODU.

-rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa

-rozwijamy umiejętność liczenia do czterech

-rozróżniamy co rośnie w ogrodzie, a co w sadzie

TYDZIEŃ 3.

NASZE RODZINY.

-potrafimy podać podstawowe informacje jak ma na imię mama, tata

-uczymy się nazywać członków najbliższej i dalszej rodziny

-uczymy się stosować przyimki np. za, przed, obok,

-rozpoznajemy i nazywamy zawody

TYDZIEŃ 4.

DOMOWI ULUBIEŃCY.

-poznajemy zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu

-uczymy się nazywać dorosłe i małe zwierzęta

-naśladujemy sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu oraz ich odgłosy

- uczymy się segregować przedmioty według jednej cechy-koloru

Założenia programowe na wrzesień 2017

Tydzień 1.

Pierwszy raz w przedszkolu.

- poznajemy nowe środowisko – zapoznajemy się z salą, szatnią, łazienką

- poznajemy nazwę grupy oraz kolegów i koleżanki oraz panie

- współtworzymy przyjazną atmosferę w przedszkolu

- utrwalamy samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

Tydzień 2

Jestem przedszkolakiem.

- poznajemy  reguły, zasady oraz umiejętność współżycia w grupie przedszkolnej

-uczymy się używania zwrotów grzecznościowych

- bierzemy udział w zabawach taneczno- ruchowych

Tydzień 3.

Uliczne sygnały.

- przestrzegamy zasady bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz z koleżankami i kolegami z grupy

- poznajemy i utrwalamy zasady poprawnego zachowania i poruszania się na przedszkolnym placu zabaw

- poruszamy się rytmicznie przy muzyce naśladując dźwięki pojazdów

Tydzień 4.

Poznajemy przyrodę.

- obserwujemy i opowiadamy o środowisku przyrodniczym

- oglądamy drzewa, łąki, pola znajdujące w bliskim otoczeniu

- poznajemy wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i zbieramy dary jesieni  
 • 1
 • 2