• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • AKTUALNOŚCI
  • MUMINKI

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

Temat: To jestem ja

Dziecko:

- wypowiada się na swój temat

- wymienia nazwy poszczególnych części ciała

- przelicza zdania w wypowiedzi

- przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia

- rozpoznaje i nazywa emocje

- wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka

- rozpoznaje swoje imię na wizytówce

- wykonuje swój portret

- określa położenie przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów

Tydzień II

Temat: Moja grupa

Dziecko:

- wymienia ustalone zasady przyjęte w przedszkolu i przestrzega tych zasad

- wykonuje pracę z wykorzystaniem techniki kolażu

- pokazuje emocje za pomocą gestu, ruchu i mimiki

- wyjaśnia, co to oznacza dobry przyjaciel

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- wymienia obowiązki dyżurnego

- śpiewa piosenkę

- porusza się według mapy

- określa położenia piłki w przestrzeni

- podaję charakterystyczne cechy wrześniowej pogody

Tydzień III

Temat: Moja droga do przedszkola

Dziecko:

- wymienia zasady ruchu drogowego

- wypowiada się na temat opowiadania

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych

- rozpoznaje i nazywa kolory

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

- nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe

- rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych

- rysuje, maluję i dokleja elementy

Tydzień IV

Temat: Idzie jesień...przez las, park

Dziecko:

- opisuje krajobraz

- rozpoznaje zmiany charakterystyczne dla jesieni

- wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego

- czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

- odgrywa scenki teatralne

- nazywa wybrane grzyby

- nazywa drzewa iglaste

- wymienia podstawowe cechy kwadratu

Założenia programowe na marzec

Tydzień 1.

Poznajemy zwierzęta.

- obserwujemy, rozróżniamy i charakteryzujemy świat zwierząt domowych, polnych, leśnych, egzotycznych
- poznajemy warunki życia niezbędne do rozwoju zwierząt
- dostrzegamy  i opisujemy dzikie zwierzęta, żyjące w bliskim otoczeniu przedszkola na łące, polu i w lesie
- poznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta i rośliny egzotyczne

Tydzień 2

Były sobie dinozaury.

- poznajemy historię życia przed pojawieniem się człowieka na Ziemi, prehistorycznych roślin i zwierząt 
- uczymy się o historii powstania węgla kamiennego o jego właściwościach oraz  
  
jego zastosowaniu w dzisiejszym, współczesnym świecie 

-poznajemy świat pradawnych roślin, a w szczególności olbrzymich paproci
- poznajemy i staramy się nazywać wybrane dinozaury

Tydzień 3.

Wiosna tuż-tuż.

- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie na polu, łące i w lesie
- omawiamy i rozróżniamy występujące  na dworze zjawiska atmosferyczne: 
 
topnienie śniegu, deszcz, mgła, temperatura, wydłużająca się pora  dnia
  ( zmiana czasu z zimowego na letni)

- obserwujemy powracające stada ptaków( dzikie gęsi, żurawie, bociany)
  oraz pojawiające pierwsze kwiaty( krokusy, przebiśniegi, tulipany)

- zapoznajemy się ze sposobem ubierania się wiosną

Tydzień 4.

Dbamy o nasze zwierzęta domowe.

- potrafimy wymienić, opisać i nazwać zwierzęta domowe
- poznajemy i utrwalamy zasady dbania o zwierzęta domowe: wizyty u weterynarza,
  zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, karmienie oraz spacery
  i spędzanie z nimi wolnego czasu 

- obserwujemy i naśladujemy sposób poruszania się zwierząt domowych
-  nasłuchujemy  odgłosy zwierząt domowych i potrafimy je odtworzyć
- zwracamy uwagę na zmiany zachodzące wiosną w wyglądzie zwierząt domowych:
  zmiana ubarwienia, gęstość futerka, piór