• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • MUMINKI

Założenia programowe luty 2019

Tydzień I

Temat: Baśnie, bajki, bajeczki

Dziecko:

- dokonuje oceny postępowania głównego bohatera, uzasadnia swoje zdanie

- odgrywa wybrane scenki dramowe

- wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia

- wymienia zasady obowiązujące w teatrze

- dodaje i odejmuję w zakresie 8

- układa i opowiada historyjkę obrazkową

- wskazuje w książce okładkę, stronę tytułową i numery stron

- rozwiązuje zagadki

- rozpoznaje obrazki i rekwizyty pochodzące z poszczególnych baśni

- określa położenie przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów

Tydzień II

Temat: Muzyka wokół nas

Dziecko:

- wyjaśnia znaczenie słów : dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent

- poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki

- samodzielnie tworzy muzykę

- wyjaśnia znaczenie nowych słów: filharmonia, sala koncertowa

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas słuchania koncertu

- wypowiada się na temat F. Chopina

- wykonuje ilustracje do wysłuchanie fragmentu utworu muzyki poważnej

- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne

- wyjaśnia znaczenie słów: klucz wiolinowy, nuta, gama

- wykonuje papierową gitarę

Tydzień III

Temat: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Dziecko:

- poznaje znaczenia nowych pojęć, zna obiekty i zjawiska związane z kosmosem

- wykonuje modele planet

- w skupieniu słucha opowiadania

- rozpoznaje planety Układu Słonecznego

- uczestniczy w zabawach: głosowych, słownikowych, gramatycznych

- formułuje dłuższe, poprawne wypowiedzi

- rozpoznaje piosenki po usłyszanej melodii

Tydzień IV

Temat: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:

- wskazuje Afrykę na mapie, wymienia wybrane zwierzęta zamieszkujące ten kontynent

- rysuje pastelami olejnymi

- wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego

- wymienia nazwy zwierząt egzotycznych, określa ich cechy charakterystyczne

-rozwiązuje i układa zagadki

- porusza się rytmicznie przy muzyce

- z uwagą słucha opowiadania

- poznaje znaczenie słów roślinożerne, mięsożerne

- rozpoznaje na mapie świata wybrane kontynenty i je nazywa

- nazywa wybrane zwierzęta zamieszkujące poszczególne kontynenty

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I “Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • “Lalka dawniej i dziś”
 • wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,
 • porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej,

   2) “ W lesie jurajskim”

 • wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
 • wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni

3) “Czarne skarby ziemi’

 • poznawanie historii węgla
 • pozyskiwanie wiedzy na temat ludzi pracy lub wykonujących zawód górnika
 • wzbogacanie słownictwa za pomocą nowych pojęć
 • Rozwijanie percepcji słuchowej

4)”Jeszcze trochę o węglu i kopalniach”

 • Utrwalenie wiedzy na temat kopalni
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Poznanie znaczeń i nowych pojęć dotyczących węglu i kopalni

5) “Imieniny Mikołaja”

 • Kultywowanie polskich tradycji
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Tydzień II “Idzie zima ze śniegiem”

1) “Zimowy krajobraz”

 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych

2) “Sekret bałwana”

 • Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

3)”Zimowe czary”

 • Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Pobudzenie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • Reagowanie na ustalone sygnały

4)”Bezpieczne zabawy zimą”

 • Poznawanie nowych dyscyplin olimpijskich
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

5) “Bałwankowa rodzina”

 • Nauka przekazywania informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli)
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych

Tydzień III “Idą święta”

 • ”Szykujemy prezenty”
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie plastycznej

   2) “Składamy sobie życzenia”

    

 • Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych
 • Rozwijanie umiejętności dekodowania
 • Wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

   3) “Przy wigilijnych stole”

 • Zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia - przygotowanie uroczystej kolacji wigilijnej
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • Reagowanie na zmiany dynamiczne

   4) “Ubieramy choinkę”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłów
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Tydzień IV “Święta za pasem”

 

   1) ”Grudniowe zwyczaje

 • przypomnienie i omówienie zwyczajów i tradycji w naszych domach
 • redagowanie świątecznych życzeń dla przyjaciół - wypowiedzi ustne
 • Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi

2) „Świąteczne tradycje”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci i umiejętności na temat właściwego zachowania się w gościach
 • Poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia zwyczajów świątecznych w różnych częściach Polski
 • Zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych

3) “W grudniowe święta”

 • Doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania czasu wolnego z bliskimi
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania świąt na świecie
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień 1

Temat tygodnia: Moja rodzina.

 1. Dbam o porządek w domu.
 2. W rodzinnym kręgu.
 3. Co robią moi bliscy.
 4. W moim domu.
 5. Dzień z moją rodziną.

Dziecko:

 • określa pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiada o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podaje informacje na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określa czynności wykonywa w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzieli się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

 

Tydzień 2

Temat tygodnia: Mój dom.

 1. W moim rodzinnym domu.
 2. Przedszkole- nasz drugi dom.
 3. Zwierzęta domowe.
 4. Pomieszczenia i ich wyposażenie.
 5. Urządzenia domowe- dawniej i dziś.

Dziecko:

 • dostrzega rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównuje urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
 • poznaje sposoby ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • poznaje różne zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym

 

Tydzień 3

 

Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki.

 1. Co słychać w domu.
 2. Znam swoje prawa.
 3. Mamy prawa i obowiązki.
 4. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 5. Brak, czyli zero obowiązków.

Dziecko:

 • przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptuje równość praw wszystkich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków
 • wymienia prawa dziecka
 • nazywa figury geometryczne

Tydzień 4

Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 1. Alergia na sierść.
 2. Czystość to zdrowie.
 3. Jak dbać o zdrowie.
 4. Niebezpieczne sytuacje.
 5. Zdrowe produkty.

Dziecko:

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • jest świadome zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania chemicznych
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała

Założenia programowe październik 2018

Tydzień 1

Idzie jesień… przez ogród i sad

1.Sad jesienią

 1. 2. jesienna wyprawa
 2. 3. Poznajemy tajemnice owoców
 3. 4. Warzywa z targu
 4. 5. W przedszkolnej spiżarni

Dziecko:

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,

- rozwija sprawność manualną,

- wykonuje pracę plastyczną oraz zadania według podanej instrukcji,

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami wybranych zwierząt,

- rozwija sprawność ruchową,

- opisuje ilustracje budując poprawnie zdania,

- rozpoznaje owoc wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.,

- przelicza w zakresie do 6,

- rozpoznaje warzywa, owoce oraz wykonane z nich przetwory.

Tydzień 2

Idzie jesień… do zwierząt

 1. Album o zwierzętach
 2. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 3. Przygoda jeża
 4. List od pani Jesieni
 5. Wiewiórka i orzechy

 

Dziecko:

- interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- rozwija sprawność manualną,

- mówi wyraźnie,

- słucha w skupieniu opowiadania,

- wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

- odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,

- wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

- powtarza prezentowany rytm,

- śpiewa piosenkę .

Tydzień 3

Co z czego otrzymujemy

 1. Moja mama
 2. Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni
 3. Z czego mamy chleb
 4. Znam surowce i produkty
 5. Zabawa z prostokątem

Dziecko:

- wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje,

- wyraża obserwacje w pracy plastycznej

- wie na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy oraz wymienia korzyści płynące z ich pracy dla społeczeństwa,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- opowiada z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

- wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i wełny,

- bada właściwości wełny i węgla za pomocą zmysłów,

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych,

- wymienia nazwy liczebników porządkowych.

Tydzień 4

Idzie jesień… z deszczem

 1. Jesienne dźwięki
 2. Woda i jej tajemnice
 3. Pada, pada deszcz
 4. Jesienny wiatr
 5. Jesienne ubrania

Dziecko:

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody,

- śpiewa piosenkę,

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

Temat: To jestem ja

Dziecko:

- wypowiada się na swój temat

- wymienia nazwy poszczególnych części ciała

- przelicza zdania w wypowiedzi

- przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia

- rozpoznaje i nazywa emocje

- wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka

- rozpoznaje swoje imię na wizytówce

- wykonuje swój portret

- określa położenie przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów

Tydzień II

Temat: Moja grupa

Dziecko:

- wymienia ustalone zasady przyjęte w przedszkolu i przestrzega tych zasad

- wykonuje pracę z wykorzystaniem techniki kolażu

- pokazuje emocje za pomocą gestu, ruchu i mimiki

- wyjaśnia, co to oznacza dobry przyjaciel

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- wymienia obowiązki dyżurnego

- śpiewa piosenkę

- porusza się według mapy

- określa położenia piłki w przestrzeni

- podaję charakterystyczne cechy wrześniowej pogody

Tydzień III

Temat: Moja droga do przedszkola

Dziecko:

- wymienia zasady ruchu drogowego

- wypowiada się na temat opowiadania

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych

- rozpoznaje i nazywa kolory

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

- nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe

- rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych

- rysuje, maluję i dokleja elementy

Tydzień IV

Temat: Idzie jesień...przez las, park

Dziecko:

- opisuje krajobraz

- rozpoznaje zmiany charakterystyczne dla jesieni

- wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego

- czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

- odgrywa scenki teatralne

- nazywa wybrane grzyby

- nazywa drzewa iglaste

- wymienia podstawowe cechy kwadratu

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2