• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • SOWY

Założenia programowe luty 2019

Tydzień 1
Baśnie, bajki, bajeczki

Dzieci będą:
-Znać pojęcia związane z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
- rozwiązywać zagadki i rebusy
- wypowiadać się na temat wysluchanych utworów literackich 
- opowiadać historyjki na podstawie obrazków ułożonych według kolejności zdarzeń 
- tworzyć słowa rozpoczynające się, kończące się na poznania głoskę
- czytać całościowo wyrazy 
- rozpoznawać i nazywać litery G, W, P
- czytać sylaby i wyrazy o prostej budowie fonetycznej 
-odróżniać druk od pisma
- wykonywać zadania grafomotoryczne
- dodawać i odejmować w zakresie 10
Tydzień 2 
Muzyka wokół nas

Dzieci będą :
- słuchać muzyki o różnym charakterze
- znać nazwy różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków 
- znać instrumenty perkusyjne: kołatki, grzechotki, bębenki, trójkąty, talerzyki,
- znać sylwetki znanych Polaków np. Fryderyka Chopina 
- rozpoznawać instrumenty po wydawanych dźwiękach
- wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów literackich
- wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
- czytać całościowo wyrazy, nazw obrazków 
- wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne
- posługiwać się w celowo stworzonych sytucjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
Tydzień 3
Nie jesteśmy sami w kosmosie
Dzieci będą :
- znać ciekawostki na temat Ziemi i wszechświata
- znać nazwy planet
- znać w sposób pośredni zawody związane z kosmosem : kosmonauta, astronom
- znać sylwetkę Mikołaja Kopernika
- opowiadać historyjki obrazkowe z ułożonych według kolejności 
- stosować różne techniki i metody odtwórcze
- układać nazwy obrazków z podanych liter
- kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą 
Tydzień 4
Projekt Pieniądze 
Dzieci będą :
-znać wartość monet i banknotów 1zł, 2zł,5zł i 10 zł, właściwie operować nimi w zabawie
-klasyfikować obiekty wielokrotnie i każdorazowo według innych cech
- prezentować i oceniać własne wytwory 
- łączyć pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu 
- posiadać informacje na temat pracy osób w różnych zawodach
- znać rolę różnych zawodów w życiu społecznym 
- wykonywać ćwiczeniw grafomotoryczne

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 1. „Lalka dawniej i dziś”
 2. „W lesie jurajskim”
 3. „Czarne skarby Ziemi”
 4. „Jeszcze trochę o węglu i o kopalniach”
 5. „Imieniny Mikołaja”

Dziecko:

 

- porównuje wygląd i sposób wykonania lalek, wskazuje podobieństwa i różnice między nimi

- dzieli się z innymi dziećmi swoją wiedzą na temat dinozaurów, opisuje świat, w którym żyły

- pozyskuje wiedzę na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika

- wymienia rodzaje kopalni: soli, siarki, węgla; opisuje wygląd kopalni

- buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat

 

Tydzień II

Idzie zima ze śniegiem

 1. „Zimowy krajobraz”
 2. „Sekret bałwana”
 3. „Zimowe czary”
 4. „Bezpieczne zabawy zimą”
 5. „Bałwankowa rodzinka”

Dziecko:

 

- wymienia charakterystyczne cechy zimy; maluje farbami zimowy krajobraz

- opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń

- dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

- wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych

- rozwija umiejętności manualne, łączy swoją pracę z pracami innych dzieci (bałwanki)

 

Tydzień III

Idą święta

 1. „Szykujemy prezenty”
 2. „Składamy sobie życzenia”
 3. „Przy wigilijnym stole”
 4. „Ozdoby choinkowe”
 5. „Przedświąteczny tydzień”

 

Dziecko:

 

- wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- redaguje życzenia do wpisania na kartkę świąteczną

- poznaje i utrwala nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych

- wzbogaca wiedzę na temat tradycji przystrajania choinki na święta

- nazywa i przelicza dni tygodnia; tworzy jeden wspólny łańcuch choinkowy

 

Tydzień IV

Projekt prezenty

 

 1. „Zobacz - zapamiętaj”
 2. „Talizman szczęścia”
 3. „Prezenty na rożne okazje”
 4. „Przedszkolna niespodzianka”
 5. „Wręczamy i otrzymujemy prezenty”

Dziecko:

 

- rozbudza zainteresowania dawnymi tradycjami świątecznymi

- tworzy kolekcję upominków z masy solnej

- rozwija inwencje twórcze – komu wręczymy ten prezent?

- kształci umiejętności samodzielnego pakowania prezentów

- wypowiada się na temat: Z jakich okazji wręczamy prezenty

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień I

Moja rodzina

 1. „Dbam o porządek w moim domu”
 2. „W rodzinnym kręgu”
 3. „Co robią moi bliscy”
 4. „W moim domu”
 5. „Dzień z moją rodziną”

Dziecko: 

- wypowiada się pełnymi zdaniami, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi

- rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga

- poznaje zawody, rozumie znaczenie pracy zawodowej rodziców

- wzbogaca słownictwo; rozwija spostrzegawczość wzrokową i sprawności manualne

- przedstawia na obrazku aktywny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną

 

Tydzień II

Mój dom

 1. „W moim rodzinnym domu”
 2. „Przedszkole – nasz drugi dom”
 3. „Zwierzęta domowe”
 4. „Pomieszczenia i ich wyposażenie”
 5. „Urządzenia domowe dawniej i dziś”

Dziecko:

 

- wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez rodziców; formułuje dłuższe wypowiedzi,
   poprawne pod względem gramatycznym

- rozwija wyobraźnię przestrzenną; poznaje zawody: architekt, murarz

- wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt w domu (bezpieczeństwo, pokarm, przestrzeń życiowa, 
   odpowiedzialność)

- rozwija zainteresowania aranżacją wnętrz; poznaje zawód dekoratora

- wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych o tym samym przeznaczeniu – dawne i obecne; wymienia zasady
   bezpieczeństwa obowiązujące podczas używania urządzeń AGD

 

Tydzień III

Moje prawa i obowiązki

 1. „Co słychać w domu”
 2. „Znam swoje prawa”
 3. „Mamy prawa i obowiązki”
 4. „Prawa i obowiązki przedszkolaka”
 5. „Domowe obowiązki”

 

Dziecko:

 

- rozwija wrażliwość fonetyczną, poznaje wieloznaczność słowa Dom

- wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa; tolerancja wobec innych ludzi

- wypowiada się na temat praw i obowiązków – rozmowa inspirowana wierszem

- wyjaśnia, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków

- wypowiada się na temat odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań

 

Tydzień IV

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 1. „Alergia na sierść”
 2. „Czystość to zdrowie”
 3. „Jak dbać o zdrowie”
 4. „Niebezpieczne sytuacje”
 5. „Zdrowe produkty”

Dziecko:

 

- rozwija kompetencje społeczne – uwrażliwienie na potrzeby chorych

- rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała – higiena osobista

- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena

- wymienia zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu – sposoby radzenia sobie

- wypowiada się: Co lubię jeść; wyjaśnia przysłowia: Co za dużo, to niezdrowo; Sport to zdrowie;   rozpoznaje i wymienia:
   
  Zdrowe produkty i niezdrowe produkty

 

Założenia programowe październik 2018

Tydzień I

Idzie jesień… przez ogród i sad

 1. „Jesienna wyprawa”
 2. „Sad jesienią”
 3. „Poznajemy tajemnice owoców”
 4. „Warzywa z targu”
 5. „W przedszkolnej spiżarni”

Dziecko:

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia; opisuje ilustracje, budując poprawne zdania; przelicza słowa w zdaniach

- opisuje zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie; rozpoznaje literę O w wybranych słowach

- rozpoznaje wybrane owoce z sadu; rozwija umiejętności wnioskowania poprzez obserwację

- wzbogaca słownictwo; rozwija spostrzegawczość wzrokową i sprawności manualne

- rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory

 

Tydzień II

Idzie jesień… do zwierząt

 1. „Album o zwierzętach”
 2. „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”
 3. „Przygoda jeża”
 4. „List od pani Jesień”
 5. „Wiewiórka i orzechy”

Dziecko:

 - rozwija zainteresowania czytelnicze, dostrzega walory poznawcze książek, albumów

- wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń

- rozwija wyobraźnię; układa, dodaje i odejmuje owoce leśne – dary jesieni

- utrwala wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt

 

Tydzień III

Co z czego otrzymujemy

 1. „Moja mama”
 2. „Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni”
 3. „Z czego mamy chleb”
 4. „Znam surowce i produkty”
 5. „Zabawy z prostokątem”

 Dziecko:

 - rozwija umiejętności słownego opisu postaci; rozwija spostrzegawczość wzrokową

- poznaje pracę osób wykonujących wybrane zawody; dostrzega korzyści z ich pracy

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje pieczywa; wypowiada się na temat historyjki obrazkowej

- poznaje zastosowania węgla i wełny; wymienia produkty, które z nich otrzymujemy

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur, opisuje wygląd prostokąta

 

Tydzień IV

Idzie jesień… z deszczem

 „Jesienne dźwięki”

 1. „Woda i jej tajemnice”
 2. „Pada, pada deszcz”
 3. „Jesienny wiatr”
 4. „Jesienne ubrania”

Dziecko:

- prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe, odtwarza kształt litery E

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody, uzasadnia i wyciąga wnioski

- rozwija umiejętności wokalne; wyrabia koordynację słuchowo-ruchową

- naśladuje i wywołuje odgłosy wiatru; rozwiązuje zagadki; rozwija wyobraźnię

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

To jestem ja

 1. „Mój wygląd”
 2. „Moje ulubione zajęcia”
 3. „Moje imię”
 4. „Widzę, czuję, słyszę, myślę, czyli jak poznaję świat”
 5. „Mój dom, moje przedszkole, moi koledzy”

Dziecko:

 

- wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy; rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia;
  wypowiada się na swój temat; przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu

- nawiązuje kontakty z rówieśnikami; wypowiada się na temat opowiadania

- przelicza zdania w wypowiedzi; przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- dorysowuje elementy swojego ciała na wykonanych konturach, rozpoznaje przedmioty wszystkimi 
   zmysłami; wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka; wyjaśnia, dlaczego należy dbać o narządy zmysłu;
   rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość

- wskazuje i nazywa różnice wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

Tydzień II

Moja grupa

 1. „Nasz kodeks grupowy”
 2. „Wspólne zabawy”
 3. „Dbamy o naszą salę”
 4. „Zabawy z piłką”
 5. „Wrześniowa pogoda”

Dziecko:

 

- wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i je stosuje

- współdziała z innymi; podaje właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach

- wymienia obowiązki dyżurnego, podporządkowuje się ustalonym wymaganiom dyżurnych

- akceptuje inność koleżanek i kolegów, zgodnie bawi się z nimi; aktywnie uczestniczy w
   ćwiczeniach gimnastycznych; określa położenia piłki w przestrzeni

- podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody, wzbogaca wiadomości przyrodnicze

 

Tydzień III

Moja droga do przedszkola

 1. „Wiem, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię”
 2. „Sygnalizatory świetlne – dla pieszych i dla kierowców”
 3. „Zasady ruchu drogowego”
 4. „Koło. Znaki nakazu i zakazu”
 5. „Wiem, jak wezwać pomoc”

 

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę; wymienia podstawowe
   zasady ruchu drogowego poznane podczas praktycznej działalności

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych; rozpoznaje i nazywa kolory, wie, co każdy oznacza

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe i ich rodzaje, wyjaśnia ich znaczenie

- rozróżnia koło wśród innych figur geometrycznych; rozwija wyobraźnię, rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych; nazywa pojazdy specjalistyczne, opisuje ich rolę

 

 

Tydzień IV

Idzie jesień… przez las, park

 

 1. „Szukamy kolorów jesieni”
 2. „Park jesienią”
 3. „Jesienny las”
 4. „Jesienni badacze przyrody”
 5. „Jesienne zabawy darami przyrody”

Dziecko:

 

- opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany charakterystyczne dla jesieni

- rozpoznaje gatunki drzew po liściach i owocach, nazywa je; wymienia konsekwencje
   niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

- nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące; odpowiada na pytania związane z wierszem

- rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa; nazywa drzewa iglaste

- poprawnie przelicza zbiory kasztanów i żołędzi w kwadratach