• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • SOWY

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień I

Wiosenne powroty

 1. „Jajko i jego tajemnice”
 2. „Poznajemy budowę ptaka”
 3. „Ptasie gniazda”
 4. „Ptasie koncerty”
 5. „Ptasie pióra”

Dziecko:

 

- aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski; wymienia właściwości jajka

- wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka; wypowiada się na temat wiosennych zwyczajów ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bociana

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków, podaje informacje n/t ich życia i zwyczajów

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; naśladuje głosy ptaków; przelicza zbiory

- określa kolor upierzenia wilgi, wróbla, bociana, skowronka, jaskółki, gawrona, żurawia; wyjaśnia znaczenie piór w życiu ptaków

 

Tydzień II

Wielkanoc

 1. „Wielkanocne malowanie”
 2. „Koszyczek wielkanocny”
 3. „Kurczaki i jajka”
 4. „Życzenia wielkanocne”
 5. „Zwyczaje świąteczne”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek; nazywa kolory ciepłe i kolory zimne

- opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania, koszyczek wielkanocny

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń, uzasadnia swoje zdanie

- formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym; oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki

- układa obrazki przedstawiające zwyczaje wielkanocne według kolejności przedstawionej w opowiadaniu, opowiada o nich; porównuje długość palm wielkanocnych, papierowych sylwet jajek oraz wysokość maskotek: baranków, kurczaków, wykonuje formę przestrzenną (sylwetę kurczątka); kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek (pisanki, kraszanki, jajka malowane)

 

Tydzień III

Wiosna na wsi

 1. „Gramy w zielone”
 2. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”
 3. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci”
 4. „Człowiek i zwierzęta”
 5. „W wiejskiej zagrodzie”

 

Dziecko:

 

- opisuje wygląd łąki wiosną; wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka; poprawnie nazywa domy zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode); opisuje wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych

- wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka

- poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; tworzy przestrzenną sylwetę krowy

 

Tydzień IV

Dbamy o przyrodę

 

 1. „Potęga wody”
 2. „Jestem przyjacielem przyrody”
 3. „Żabki, żaby, żabusie”
 4. „Co nam daje las”
 5. „Mali ekolodzy”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oczyszczania; poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

- wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

- wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia znaczenie ochronnego ubarwienia żaby

- poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody; uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las

- wyjaśnia znaczenie słów: ekolog, recykling; wymienia oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów; wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt

 

Założenia programowe na marzec 2019

Założenia Marzec:

Tydzień 1: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:

- pozna model kuli ziemskiej – globusa

- będzie potrafiło wskazać kontynenty, oceany, morza na globusie

- będzie rozwiązywać zagadki i rebusy

- będzie porównywać wygląd przedmiotów, zwierząt, roślin

- wyodrębniać w wyrazie głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- rozpoznawać i nazywać literę z, małą, wielką, drukowaną i pisaną

- posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

- będzie wymieniało i rozpoznawał zwierzęta z innych stref klimatycznych,

Tydzień 2: Zwierzęta naszych pól i lasów

Dziecko:

- będzie dostrzegać i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie

- pozna warunki niezbędne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- pozna wybrane owady i ich rolę w rozwoju roślin

- będzie wyjaśniać pojęcia: ptaki, ssaki, owady

- będzie tworzyć kolekcje, porządkować elementy według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

- klasyfikować te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

- będzie wycinać, wydzierać, składać papier

- będzie rozpoznawać i nazywać literę u: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 3: Marcowa pogoda

Dziecko:

- rozpoznawać i opisywać oznaki wiosny,

- uroczyście powita wiosnę – pozna obrzędy ludowe związane z tym dniem

- będzie obserwować zmieniające się warunki pogodowe; pozna składniki pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; pozna przyrządy służące do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- będzie rozumiało konieczność spożywania owoców i warzyw

- będzie wyodrębniało ze słów głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

- będzie dostrzegało rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- będzie rozpoznawało i nazywało literę c: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 4: Wiosenne przebudzenia

Dziecko:

- będzie obserwowało zmiany zachodzące przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach

- pozna czynniki potrzebne do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawana etapy rozwojowe np. żaby, motyla.

- pozna przybory, narzędzia potrzebne do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- dostrzegało symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)

- będzie dodawało i odejmowało w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

- będzie rozpoznawało i nazywało literę ł: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Założenia programowe luty 2019

Tydzień 1
Baśnie, bajki, bajeczki

Dzieci będą:
-Znać pojęcia związane z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
- rozwiązywać zagadki i rebusy
- wypowiadać się na temat wysluchanych utworów literackich 
- opowiadać historyjki na podstawie obrazków ułożonych według kolejności zdarzeń 
- tworzyć słowa rozpoczynające się, kończące się na poznania głoskę
- czytać całościowo wyrazy 
- rozpoznawać i nazywać litery G, W, P
- czytać sylaby i wyrazy o prostej budowie fonetycznej 
-odróżniać druk od pisma
- wykonywać zadania grafomotoryczne
- dodawać i odejmować w zakresie 10
Tydzień 2 
Muzyka wokół nas

Dzieci będą :
- słuchać muzyki o różnym charakterze
- znać nazwy różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków 
- znać instrumenty perkusyjne: kołatki, grzechotki, bębenki, trójkąty, talerzyki,
- znać sylwetki znanych Polaków np. Fryderyka Chopina 
- rozpoznawać instrumenty po wydawanych dźwiękach
- wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów literackich
- wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
- czytać całościowo wyrazy, nazw obrazków 
- wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne
- posługiwać się w celowo stworzonych sytucjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
Tydzień 3
Nie jesteśmy sami w kosmosie
Dzieci będą :
- znać ciekawostki na temat Ziemi i wszechświata
- znać nazwy planet
- znać w sposób pośredni zawody związane z kosmosem : kosmonauta, astronom
- znać sylwetkę Mikołaja Kopernika
- opowiadać historyjki obrazkowe z ułożonych według kolejności 
- stosować różne techniki i metody odtwórcze
- układać nazwy obrazków z podanych liter
- kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą 
Tydzień 4
Projekt Pieniądze 
Dzieci będą :
-znać wartość monet i banknotów 1zł, 2zł,5zł i 10 zł, właściwie operować nimi w zabawie
-klasyfikować obiekty wielokrotnie i każdorazowo według innych cech
- prezentować i oceniać własne wytwory 
- łączyć pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu 
- posiadać informacje na temat pracy osób w różnych zawodach
- znać rolę różnych zawodów w życiu społecznym 
- wykonywać ćwiczeniw grafomotoryczne

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 1. „Lalka dawniej i dziś”
 2. „W lesie jurajskim”
 3. „Czarne skarby Ziemi”
 4. „Jeszcze trochę o węglu i o kopalniach”
 5. „Imieniny Mikołaja”

Dziecko:

 

- porównuje wygląd i sposób wykonania lalek, wskazuje podobieństwa i różnice między nimi

- dzieli się z innymi dziećmi swoją wiedzą na temat dinozaurów, opisuje świat, w którym żyły

- pozyskuje wiedzę na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika

- wymienia rodzaje kopalni: soli, siarki, węgla; opisuje wygląd kopalni

- buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat

 

Tydzień II

Idzie zima ze śniegiem

 1. „Zimowy krajobraz”
 2. „Sekret bałwana”
 3. „Zimowe czary”
 4. „Bezpieczne zabawy zimą”
 5. „Bałwankowa rodzinka”

Dziecko:

 

- wymienia charakterystyczne cechy zimy; maluje farbami zimowy krajobraz

- opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń

- dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

- wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych

- rozwija umiejętności manualne, łączy swoją pracę z pracami innych dzieci (bałwanki)

 

Tydzień III

Idą święta

 1. „Szykujemy prezenty”
 2. „Składamy sobie życzenia”
 3. „Przy wigilijnym stole”
 4. „Ozdoby choinkowe”
 5. „Przedświąteczny tydzień”

 

Dziecko:

 

- wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- redaguje życzenia do wpisania na kartkę świąteczną

- poznaje i utrwala nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych

- wzbogaca wiedzę na temat tradycji przystrajania choinki na święta

- nazywa i przelicza dni tygodnia; tworzy jeden wspólny łańcuch choinkowy

 

Tydzień IV

Projekt prezenty

 

 1. „Zobacz - zapamiętaj”
 2. „Talizman szczęścia”
 3. „Prezenty na rożne okazje”
 4. „Przedszkolna niespodzianka”
 5. „Wręczamy i otrzymujemy prezenty”

Dziecko:

 

- rozbudza zainteresowania dawnymi tradycjami świątecznymi

- tworzy kolekcję upominków z masy solnej

- rozwija inwencje twórcze – komu wręczymy ten prezent?

- kształci umiejętności samodzielnego pakowania prezentów

- wypowiada się na temat: Z jakich okazji wręczamy prezenty

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień I

Moja rodzina

 1. „Dbam o porządek w moim domu”
 2. „W rodzinnym kręgu”
 3. „Co robią moi bliscy”
 4. „W moim domu”
 5. „Dzień z moją rodziną”

Dziecko: 

- wypowiada się pełnymi zdaniami, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi

- rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga

- poznaje zawody, rozumie znaczenie pracy zawodowej rodziców

- wzbogaca słownictwo; rozwija spostrzegawczość wzrokową i sprawności manualne

- przedstawia na obrazku aktywny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną

 

Tydzień II

Mój dom

 1. „W moim rodzinnym domu”
 2. „Przedszkole – nasz drugi dom”
 3. „Zwierzęta domowe”
 4. „Pomieszczenia i ich wyposażenie”
 5. „Urządzenia domowe dawniej i dziś”

Dziecko:

 

- wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez rodziców; formułuje dłuższe wypowiedzi,
   poprawne pod względem gramatycznym

- rozwija wyobraźnię przestrzenną; poznaje zawody: architekt, murarz

- wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt w domu (bezpieczeństwo, pokarm, przestrzeń życiowa, 
   odpowiedzialność)

- rozwija zainteresowania aranżacją wnętrz; poznaje zawód dekoratora

- wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych o tym samym przeznaczeniu – dawne i obecne; wymienia zasady
   bezpieczeństwa obowiązujące podczas używania urządzeń AGD

 

Tydzień III

Moje prawa i obowiązki

 1. „Co słychać w domu”
 2. „Znam swoje prawa”
 3. „Mamy prawa i obowiązki”
 4. „Prawa i obowiązki przedszkolaka”
 5. „Domowe obowiązki”

 

Dziecko:

 

- rozwija wrażliwość fonetyczną, poznaje wieloznaczność słowa Dom

- wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa; tolerancja wobec innych ludzi

- wypowiada się na temat praw i obowiązków – rozmowa inspirowana wierszem

- wyjaśnia, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków

- wypowiada się na temat odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań

 

Tydzień IV

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 1. „Alergia na sierść”
 2. „Czystość to zdrowie”
 3. „Jak dbać o zdrowie”
 4. „Niebezpieczne sytuacje”
 5. „Zdrowe produkty”

Dziecko:

 

- rozwija kompetencje społeczne – uwrażliwienie na potrzeby chorych

- rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała – higiena osobista

- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena

- wymienia zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu – sposoby radzenia sobie

- wypowiada się: Co lubię jeść; wyjaśnia przysłowia: Co za dużo, to niezdrowo; Sport to zdrowie;   rozpoznaje i wymienia:
   
  Zdrowe produkty i niezdrowe produkty

 

 • 1
 • 2