• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • WILCZKI

Założenia programowe październik 2019

Tydzień 1

Dary jesieni ( A, jak ananas)

1.Warzywa – zdrowie na talerzu

 1. Owocowe szaleństwo
 2. Bezpieczne grzybobranie
 3. Jesienne zbiory
 4. Jak zatrzymać lato w słoiku?

Dziecko:

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania warzyw,

- odczytuje globalne nazwy warzyw,

- kształtuje umiejętność przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw,

- rozróżnia, nazywa i klasyfikuje owoce rosnące w Polsce,

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych,

- czyta globalne nazwy owoców,

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących,

- kształtuje bezpieczne postawy i zachowania,

- porównuje liczebności zbiorów,

- kształtuje umiejętność wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i środgłosie,

- rozwija wrażliwość estetyczną,

- poznaje sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.

Tydzień 2

Dbamy o zdrowie ( I, jak igła, 2)

 1. Co zjadamy?
 2. Ruch to zdrowie
 3. Dwie skarpety, czyli para
 4. Bakterie, wirusy
 5. Numer alarmowy 112

 

Dziecko:

- poznaje Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej,

- doskonali umiejętność klasyfikacji,

- szereguje przedmioty według podanych cech,

- tworzy nazwy nadrzędne i podrzędne,

- doskonali koordynację ruchową,

- rozpoznaje i nazywa części garderoby

- rozpoznaje liczbę 2,

- poznaje literę I, i,

- poznaje różne specjalizacje lekarskie,

- poszerza swoją wiedzę na temat osób i instytucji do których dzieci mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia,

- poznaje numer alarmowy 112.

Tydzień 3

Jesienią w parku i w lesie

 1. Leśne zwierzęta
 2. Jesienne liście
 3. Dlaczego liście zmieniają kolor?
 4. Czy wszystkie drzewa mają liście?
 5. Jesienna sztuka

Dziecko:

- rozwija sprawność grafomotoryczną,

- poszerza wiedzę na temat zwierząt leśnych,

- doskonali zdolności matematyczne (logiczne myślenie, spostrzeganie),

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie,

- poznaje drzewa, owoce i liście najpopularniejszych polskich drzew,

- doskonali umiejętność porównywania i klasyfikacji,

- rozwija ekspresję twórczą w pracach plastycznych,

- poznaje podział drzew na liściaste i iglaste,

- rozwija sprawność ruchową,

- zwraca uwagę na piękno otaczającej przyrody.

Tydzień 4

Zabawy na jesienne wieczory ( E, e jak elf)

 1. Kim jest artysta?
 2. Malarz
 3. W świecie muzyki
 4. W kinie i w teatrze
 5. Pisarz, poeta – zgaduj-zgadula

Dziecko:

- poszerza słownictwo o nazwy zawodów artystycznych,

- rozwiązuje zagadki słowne,

-poznaje rożne techniki malarskie,

- doskonali sprawność fizyczną,

- poznaje postać Fryderyka Chopina oraz jego twórczość

- doskonali umiejętności matematyczne – rytmy,

- porównuje kształty i symbole,

- kształtuje poprawna postawę sylwetki,

- poszerza wiedzę na temat kina animowanego,

- poznaje literę E, e,