• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • ZAJĄCZKI

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień pierwszy: Wiosenne powroty

 1. Powroty ptaków
 2. Żabki i bocian
 3. Malowane wiosenne kwiaty
 4. Ptasie trele
 5. Kto do nas wraca na wiosnę?

Dziecko:

 • Omawia życie pta­ków wiosną (budowanie gniazd).
 • Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 • Dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej).
 • Wykonuje bociana z elementów.
 • Uważnie słucha odgłosów przyrody

Tydzień drugi: Wielkanoc

 1. Koszyczek wielkanocny
 2. Kraszanki, pisanki
 3. Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka
 4. Motywy wielkanocne
 5. Wielkanocne świętowanie

Dziecko:

 • Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 • Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 • Wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki.
 • Poznaje symbole świąteczne.
 • Rozpoznaje przedmioty związane
  z Wielkanocą.
 • Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

Tydzień trzeci: Wiosna na wsi

 1. Zwierzęta na wsi
 2. Co słychać wiosną na wsi?
 3. Na wiejskim podwórku
 4. W chlewiku
 5. Kogo spotkamy wiosną na wsi?

Dziecko:

 • Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Naśladuje odgłosy zwierząt.
 • Dopasowuje obrazek młodego zwierzęcia do obrazka jego mamy.
 • Liczy elementy w zbiorach.

 Tydzień czwarty: Dbamy o przyrodę

 1. Segregujemy śmieci
 2. Wypoczynek w lesie i nad wodą
 3. Wiosenne porządki w ogródku
 4. Świeże powietrze
 5. Jestem przyjacielem przyrody

Dziecko:

 • Wie, jak segregować śmieci.
 • Wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie.
 • Poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu.
 • Tworzy kodeks przyjaciela przyrody.
 • Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.
 • Określa, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.

Założenia programowe na marzec 2019

Tydzień pierwszy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 1. Rodzina krokodyli
 2. Żyrafa
 3. Zwierzaki cudaki
 4. Czarno na białym
 5. Daleka wyprawa

Dziecko:

 • Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • Utrwala pojęcia: duży, mały
 • Obrysowuje i koloruje postacie zwierząt z wyprawki
 • Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • Stosuje formy grzecznościowe

Tydzień drugi: Zwierzęta naszych pól i lasów.

 

 1. Gdzie mieszkają zwierzęta?
 2. Wiewiórka
 3. Mieszkania do wynajęcia
 4. Echo w lesie
 5. Wiemy już dużo o zwierzętach

Dziecko:

 • Bierze udział w zabawach ruchowych: z elementem skoku, podskoku, z piłką
 • Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta
 • Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje
 • Wymienia zasady zachowania się w lesie
 • Klaszcze i tupie rytmicznie
 • ·

Tydzień trzeci: Marcowa pogoda.

 1. W marcu jak w garncu
 2. Wesoły deszczyk
 3. Kolorowe parasole
 4. Zabawa z wiosną
 5. Marcowa pogoda

Dziecko:

 • Określa aktualną pogodę
 • Uczestniczy w ćwi­czeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebie­nia miękkiego
 • Wskazuje różnice między obrazkami
 • Wymienia wybrane zjawiska pogodowe
 • Słucha odgłosów natury i je naśladuje
 • ·

 Tydzień czwarty: Wiosenne przebudzenie.

 1. Oznaki wiosny
 2. Przyroda wiosną
 3. Kolory wiosny
 4. Co słychać wiosną w gnieździe?
 5. Wiosenny ogródek

Dziecko:

 • Ustawia się w parach i razem z grupą spaceruje wokół przedszkola
 • Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie
 • Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • Słucha utworów literackich dotyczących wiosny
 • Zachowuje właściwy tor oddechowy

Założenia programowe luty 2019

Założenia luty

Tydzień I:

Baśnie, bajki, bajeczki

 1. Smok, cmok
 2. Baśnie
 3. Jaś i Małgosia
 4. Czerwony kapturek
 5. Nasze ulubione bajki

Dziecko:

- Poznaje baśń Czerwony Kapturek.

- Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.

- Składa w całość, według wzoru, obrazki z baśniowymi postaciami.

- Opisuje wygląd baśniowych postaci.

- Określa zachowanie bohaterów baśniowych.

Tydzień II

Muzyka wokół nas

 1. Koncert
 2. Bębenek
 3. Wszystko jest muzyką
 4. Trąbka
 5. Rozmowa o muzyce

Dziecko:

- Rozpoznaje różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia.

- Naśladuje dźwięki instrumentów, rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

- Podejmuje zabawy twórcze z gazetami.

- Wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury, naśladuje dźwięki natury na instrumencie.

- Wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim.

- Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem instrumentów.

- Improwizuje ruchem muzykę.

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

 1. Ufoludki
 2. Trzej kosmici
 3. Latające spodki
 4. Rakieta kosmiczna
 5. Mieszkańcy innych planet

Dziecko:

- Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.

- Buduje statek kosmiczny z klocków.

- Określa, czy rakieta leci do góry, czy w dół.

- Uczestniczy w zabawach badawczych.

- Układa rakietę według wzoru.

- Lepi kule z plasteliny.

- Obrysowuje kształty planet i je koloruje.

Tydzień IV

Projekt budowle

 1. Dzień 1.
 2. Dzień 2.
 3. Dzień 3.
 4. Dzień 4.
 5. Dzień 5.

Dziecko:

- Opisuje wygląd budowli.

- Konstruuje różne budowle.

- Rozumie znaczenie słów związanych z budowlami.

- Składa z części obrazek.

- Poznaje zawód architekta; nazywa czynności, jakie on wykonuje, oraz narzędzia, jakich potrzebuje do pracy.

- Wymienia podstawowe materiały budowlane

- Poznaje nazwy budynków i budowli.

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,

- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym,

- stopniowanie przymiotnika duży,

- kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- Barbórki

- poznawanie nowej techniki plastycznej- lepienie z gliny,

-rozwijanie mowy,

- rozwijanie przestrzeni przestrzennej,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

Tydzień II

- wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zabawy na śniegu

- rozwijanie mowy,

- poznawanie instrumentu perkusyjnego- grzechotki

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zapoznanie z tradycją mikołajek,

-rozwijanie spostrzegawczości,

-rozwijanie sprawności manualnych,

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką,

- rozwijanie myślenia,

-poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

Tydzień III

- wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

Tydzień IV

-rozwijanie ciekawości badawczej dziecka,

- rozwijanie wiedzy dotyczącej książek,

- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,

- rozwijanie wyobraźni,

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki,

- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracującej w niej osób,

- kształtowanie słownictwa biernego i czynnego związanego z czytelnictwem,

- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania nad wspólną książką,

- budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią,

Założenia programowe listopad 2018

Tydzień pierwszy:

Moja rodzina
1. Rodzina-największy skarb.
2. Mama, tata, siostra, brat.
3. Jestem bezpieczny z moją rodziną.
4. Moja rodzina i ja.
5. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
Dziecko:

· Opowiada o swojej rodzinie.

· Słucha z uwagą czytanego tekstu.

· Opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom.

· Rysuje kredką po śladach.

· Podaje imiona członków najbliższej rodziny.

Tydzień drugi:

Mój dom

1. Każdy ma swój dom.

2. Pies – przyjaciel domu.

3. Zabawy figurami geometrycznymi.

4. Moje mieszkanie.

5. W mojej rodzinie.

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Przelicza piętra bloku.

· Nazywa domy zwierząt

· Rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu.

· Rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym.

Tydzień trzeci:

Moje prawa i obowiązki

 

1. Mam prawa i obowiązki.

2. Lubię pomagać.

3. Robimy porządki.

4. Ilustrujemy nasze obowiązki.

5. Prawa dziecka – ważna sprawa.

Dziecko:

· Wykonuje celowe ruchy warg i języka.

· Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.

· Rozumie znaczenie słów: prawa, obowiązki.

· Reaguje ruchem na zmianę rytmu.

· Podaje przykłady swoich praw i obowiązków.

 Tydzień czwarty:

Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

1. Bezpiecznie na rowerze

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

3. Dzień Pluszowego Misia

4. Mydło wszystko umyje

5. Wiem, jak dbać o swoje zdrowie

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

· Rozumie zagrożenie wynikające z oddalania się od opiekuna.

· Omawia zasady zachowania się podczas korzystania z różnych środków transportu.  Jeździ na rowerze w kasku i
  ochraniaczach.

· Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu.

· Naśladuje czynności higieniczne.

 • 1
 • 2