• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • ZAJĄCZKI
 • Założenia programowe listopad 2018

Założenia programowe marzec 2020

Tydzień I

Temat: W marcu jak w garncu.

 1. Kto już się obudził?
 2. Wymyślamy nowe słowa.
 3. Pokaz mody wiosennej.
 4. Jaka jest dziś pogoda?
 5. Gdzie się podział deszcz?

Cele:

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

- uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku,

- rozbudzanie fantazji i wyobraźni,

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania naw części garderoby ,

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała,

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

Tydzień II

Temat: Porządki w ogrodzie.

 1. Jakie prace wykonujemy w ogrodzie po zimie.
 2. Jak przygotować grządki?
 3. Co zasiejemy, a co posadzimy?
 4. Kto mieszka w tym jajku?
 5. Gdzie jest wiosna?

Cele:

- kształtowanie nawyku sprzątania po sobie,

- utrwalanie wiedzy na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę,

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami,

- wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów,

- rozwijanie postawy proekologicznej,

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody,

-kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6 ( dodawanie na konkretach).

Tydzień III: Witaj, wiosno!

 1. Jaka jest wiosna?
 2. Zapraszamy do nas, ptaszki!
 3. Ja nie choruję!
 4. Gdzie znajdę kwiaty?!
 5. Co zrobimy z Marzanną?

Cele:

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ( pary podobne, pary funkcyjne),

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- rozwijanie umiejętności równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż,

- uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia,

- wdrażanie do poznawanie różnych form ekspresji artystycznej: malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza

- wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych- topienie Marzanny

Tydzień IV: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

 1. Jak wygląda wieś?
 2. Gdzie mieszka krowa, koń, świnia, kura?
 3. Podwórkowa orkiestra.
 4. Czyje to jajko?
 5. Robimy ser!

Cele:

- budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika,

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miast,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowlanych w gospodarstwie,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,

- wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot,

- wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków,

- budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich,

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Założenia programowe luty 2020

Tydzień 1: Baśnie, bajki, legendy
Dziecko będzie:
-umiało się wypowiadać na temat ulubionych bohaterów literackich
-rozróżniać sztuki teatralne od filmowych
-rozwijało spija spostrsrgawczosc
-kształtowało poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
-umiało układać krótkie historyjki obrazkowe  zgodnie z chronologią wydarzeń,
- potrafiło zilustrować krótkie opowiadanie za pomocą przedstawienia kukiełkowego
Tydzień 2: Bale, bale w karnawale
Dziecko bedzie:
-trenować umiejętność współpracy w parach,
-wymieniać zwyczaje karnawałowe,
-umiało dobrać strój adekwatnie do okazji,
- trenowało prawidłowe posługiwanie się nożyczkami,
- znało różne sposoby na poradzenie sobie ze strachem,
- będzie rozpoznawać emocje innych ludzi,
-prowadziło obserwacje i wyciągało wnioski z doświadczeń,
- potrafiło posługiwać się Bum-Bum rurkami
Tydzien 3: W dawnych czasach.
Dziecko będzie:
-znało słownictwo związane ze światem dinozaurów, 
-trenowało umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem 
-potrafiło stworzyć obrazek przy pomocy węgla, 
- wiedziało jak wyglądał dom i tryb życia naszych przodków, 
- znało pojęcia: wulkan, lawa, bomby wulkaniczne, 
-kształtowało umiejętność przeliczania obiektów w zbiorach i określanie ich liczności, 
-wiedziało czym są skamieliny, 
Tydzien 4: Wynalazki 
Dziecko bedzie: 
- znało słownictwo związane z podróżowaniem, 
- wiedziało czym podróżowano dawniej, 
- trenowało umiejętność układania rytmów z figur geometrycznych, 
-znało historię komputera, 
-rozwijało umiejętności społeczne poprzez zabawy parateatralne i dramowe, 
- wiedziało jak startuje rakieta, 
-konstruowało własną rakietę, 
-rozwijać pomysłowość i aktywność twórcza (mój wynalazek) 

Założenia programowe styczeń 2020

I tydzień

Witamy Nowy Rok

 1. Jakie są nasze postanowienia noworoczne?
 2. Czym można mierzyć czas?
 3. Jaka będzie pora roku po zimie?
 4. Styczeń, luty, marzec… I jak dalej?
 5. Ile dni ma tydzień?

Dziecko:

- rozwija umiejętności społeczne,

- doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

- kształtowanie umiejętności planowania,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

- zna pory roku,

- zna dni tygodnia.

II tydzień

Co możemy robić zimą?

 1. Jak wygląda świat zima?
 2. Idziemy na górkę – jak ubrać się, gdy jest zimno?
 3. Czy ze śniegu można coś zrobić?
 4. Badamy śnieg i lód!
 5. W którą stronę poszedł mój piesek?

Dziecko:

- kształtowanie sprawności ruchowej

- usprawnienie orientacji w schemacie ciała

- rozróżnia zjawiska atmosferyczne

- rozwijanie aktywnego myślenia i wyobraźni twórczej,

- kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,

- doskonalenie wyobraźni przestrzennej,

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

- rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania kształtów dotykiem,

- kształtowanie umiejętności wnioskowania,

- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

III tydzień

        Święto babci i dziadka

 1. Co przygotujemy na uroczystość z okazji dnia babci i dziadka ?
 2. Jak spędzam czas z babcią i dziadkiem?
 3. Jaki prezent przygotujemy dla babci?
 4. Z czego zrobić zakładkę do książki dla dziadka?
 5. Babciu, dziadku, zapraszamy na uroczystość!

Dziecko:

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych,

- kształtowanie umiejętności i wspieranie inwencji twórczej,

- kształtowanie umiejętności okazywania uczuć,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie wypowiedzi na temat babci i dziadka,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

IV tydzień

Zimowe mistrzostwa sportowe

 1. Jak bezpiecznie bawić się na lodzie i śniegu ?
 2. My się zimy nie boimy, bo rozgrzewkę dziś robimy!
 3. Wymyślamy zabawy zimowe w ogrodzie przedszkolnym!
 4. Co jest potrzebne do uprawiania sportów zimowych?
 5. Ścigamy się na sankach?

Dziecko:

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie umiejętności rzutu do celu,

- kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji,

- kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

-wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami,

- kształtowanie odporności emocjonalnej,

                   - kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia. 

Założenia programowe grudzień 2019

Tydzień I: „ Grudniowe życzenia”

 1. „Jak napisać list do Świętego Mikołaja?”
 2. „ Jak wygląda dom Świętego Mikołaja?”
 3. „ Co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata?”
 4. „ Jak możemy pomóc Mikołajowi?”
 5. „ Jak wygląda Mikołaj?”

CELE:

- wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych;

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach;

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania;

- zapoznanie z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego,

- wdrażanie do posługiwania się adresem,

- uświadomienie, jak możemy pomagać innym,

- wspieranie w przygotowywaniu prezentów

Tydzień II: „ Kim będę, gdy dorosnę?”

 1. „ Co robią kucharz, piekarz, cukiernik?
 2. „ Kto szyje ubrania i robi buty?”
 3. „ Może zostanę malarzem?”
 4. „ Budujemy miasto.”
 5. „Kim zostanę?”

CELE:
- uświadomienie, że to co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie,

- rozwijanie małej motoryki,

- wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej,

- kształtowanie wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych,

- rozwijanie umiejętności planowania pracy,

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole

Tydzień III: „ Święta za pasem.”

 1. „ Jak posprzątać ten bałagan?”
 2. „ Jak ubierzemy naszą choinkę?”
 3. „ Co znajduje się na świątecznym stole?”
 4. „ Słuchamy świątecznych opowieści”
 5. „ Kto będzie grał Maryję, a kto Józefa? – przygotowujemy jasełka.”

CELE:

- kształtowanie nawyku sprzątania po sobie,

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,

- zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki i zwyczajami bożonarodzeniowymi,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

- rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą,

- rozwijanie percepcji słuchowej

Tydzień IV: „ Świąteczne tradycje.”

 1. „Jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe?”
 2. „ Tak pachną święta.”
 3. „ Czego życzymy innym w czasie świąt?”
 4. „ Dlaczego lubimy śpiewać kolędy?”
 5. „ Przedstawiamy jasełka zaproszonym gościom”

CELE:

- utrwalenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

- kształtowanie umiejętności słuchania innych,

- stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu,

- doskonalenie równowagi,

- wdrażanie do umacniania poczucia własnej wartości,

- kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych,

- kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania,

- kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał słowny i dźwiękowy,

- wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

- kształtowanie poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu

Założenia programowe listopad 2019

Tydzien 1: Listopadowe wspomnienia 

Dziecko będzie:
- prawidłowo nazywał członków rodziny, 
- wypowiadało się na temat swojej rodziny, 
- Wiedziało jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, 
- znał przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów 
- wiedziało jak należy zachowywać się wobec osób starszych, 
- doskonalić umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi 
Tydzień 2: Jesienna pogoda

Dziecko będzie:
- doskonalić techniki zapamiętywania,
- kształtować umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5,
- identyfikować i nazywać własne stany emocjonalne 
- znało obiegieg wody w przyrodzie,
- wyjaśniać znaczenie deszczu dla ludzi, zwierząt i roślin, 
- dostrzegać rytm i następstwa dnia i nocy,
- rozróżniać pory roku,
Tydzień 3: zwierzęta domowe 

Dziecko bedzie:
- klasyfikować przedmioty na podstawie różnych cech,
- rozpoznawać głosy zwierząt,
- znało obowiązki związane z posiadaniem zwierzęcia domowego,
- wiedziało na czym polega praca weterynarza,
- wypowiadać się na podany temat,
Tydzień 4: Zimno coraz zimniej

Dziecko bedzie:
- znało zwyczaje wybranych zwierząt zapadajacych w sen zimowy,
- dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie
- doskonalić umiejętność przeliczania w zakresie 6,
- nazywać kilka wybranych ptaków zimujacych w Polsce,
- kształtować umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3
- wiedziało jak dokarmiać zwierzęta w czasie zimy, 
- wiedziało jak bezpiecznie postępować wobec zwierząt