Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować window- okno door- drzwi...
Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Wilczki, Motylki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować window- okno door- drzwi...
Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Bączki, Zajączki, Misie

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do stołu happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do...
WILCZKI – Założenia programowe marzec 2020

WILCZKI – Założenia programowe marzec 2020

Tydzień 1 W marcu jak w garncu (W, w jak woda) 1.Przysłowia Studnia mądrości Stroje ludowe Sztuka ludowa Moja mała ojczyzna Dziecko: – doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy, – doskonali umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, –...
SOWY – Założenia programowe wrzesień 2020

SOWY – Założenia programowe wrzesień 2020

Tydzień I Witajcie w przedszkolu „Pierwszy dzień w przedszkolu” „Nasze imiona” „Kodeks przedszkolaka” „Ja i moi koledzy” „Nasze zabawy i zajęcia” Dziecko: – poznaje najbliższe otoczenie, integruje się z grupą przedszkolną przez wspólne zabawy – utrwala...