Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować window- okno door- drzwi...
Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Wilczki, Motylki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować window- okno door- drzwi...
Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Bączki, Zajączki, Misie

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do stołu happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do...