• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • PRZEDSZKOLE
  • RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Informujemy, że Radę Rodziców Przedszkola Publicznego „Bajkowa Wyspa”
reprezentują:

Przewodnicząca:
Katarzyna Rydz

Z-ca przewodniczącej:
Przemysław Kowalski

Skarbnik:
Maria Wieszczeczyńska