• plac-zabaw-sd
  • wizualizacja-dzieci
  • wizualizacja-dzieci2
  • PRZEDSZKOLE
  • RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Informujemy, że Radę Rodziców Przedszkola Publicznego „Bajkowa Wyspa”
reprezentują:

Przewodnicząca:
Katarzyna Rydz

Z-ca przewodniczącej:
Przemysław Kowalski
Patryk Michałek

Skarbnik:
Alicja Ekner