• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PRZEDSZKOLE
 • RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA 
               Godziny                                             

Działania

 6.30 – 8.15    Schodzenie się dzieci do przedszkola, różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań:
- rozmowy indywidualne lub w małych zespołach,
- obserwacje dzieci,
- ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne,
- spotkania w kręgu,
- zabawy i ćwiczenia poranne,
- zabawy ruchowe ze śpiewem.

  8.15 – 8.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania

  8.30 – 8.45

I ŚNIADANIE –doskonalenie umiejętności prawidłowego spożywania posiłku i zachowania przy stole

8.45 – 9.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne


 9.00 – 9.30
 gr.młodsze

 9.00-10.00
 gr.starsze


10.00-11.00

Realizacja zadań edukacyjnych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

 • Zajęcia z całą grupą- zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych; język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec, rytmika.
 • Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci- prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.

 • Zajęcia w kącikach zainteresowań – prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci; realizowane w ciągu dnia
 • Sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela
 • Zajęcia   aktywizujące dziecko
 • Zajęcia dowolne służące rozwijaniu zainteresowań, własnych pomysłów, zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie,

11.00 -11.15

  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

11.15 - 11.30

II ŚNIADANIE

11.30 - 11.45

  Zabiegi higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów

11.45 -13.00

   
  Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
  Leżakowanie w grupach młodszych ( trzylatki)

13.00 - 13.15

Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu

13.15 - 13:45

OBIAD – doskonalenie umiejętności prawidłowego spożywanie posiłku, zachowanie przy stole i posługiwania się sztućcami

13.45 -14.00

 Czynności samoobsługowe i higieniczne

14.00 -17.00

     Rozchodzenie się dzieci:
 • Odpoczynek,  zabawy o charakterze relaksacyjnym .
 •  Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci.
 • Indywidualna praca z dzieckiem.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Czytanie bajek.