• 1
  • 2
  • 3
  • 4

REKRUTACJA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE BAJKOWA WYSPA W PALĘDZIU 
NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI 
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020
BRAK MIEJSC
...........................................Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2018/2019

odbywać się będzie według jednolitych zasad przyjmowania
dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

Rekrutacja będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu:

https://nabor.pcss.pl

                                                                     
  
  Lp. Rodzaj czynności Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o  przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu  rekrutacyjnym  19.03.- 26.03.2018 r.
2. Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do  przedszkola 27.03 – 30.03.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów  niezakwalifikowanych 06.04.2018 r. godz.12.00
4. Potwierdzenie przez  rodzica kandydata woli przyjęcia w  postaci pisemnego  oświadczenia Do 13.04.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów  nieprzyjętych 17.04.2018r. godz.12.00

  1. Wypełnij on-line wniosek do przedszkola na stronie: https://nabor.pcss.pl/dopiewo.


................................................................................


Kwalifikacja dzieci do przedszkola

Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są podpisać
Oświadczenie Woli Przyjęcia Dziecka
do dnia 5 maja 2017 r. (druk do pobrania w biurze przedszkola).

Brak Oświadczenia Woli przyjęcia Dziecka oznacza rezygnację
z miejsca w Przedszkolu.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana
8 maja 2017 r. o godz. 12:00.

 

REKRUTACJA 2017/2018

Szanowni Państwo,
   Nasze Przedszkole  Bajkowa Wyspa  w Palędziu  od 1 września 2017 r. dysponuje
   około  
20 miejscami .
   Rektutacja rusza od 3 kwietnia  w systemie internetowym  - 
   Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki,
   szeregując je według  własnych preferencji.
   Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru.
   Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i  zatwierdzeniu wprowadzonych danych,
   wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać,
   podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.Do wniosku dołącza się załączniki ..

   Wniosek znajduje się na stronie gminy Dopiewo, w zakładce „rekrutacja” (od 3 kwietnia)

    harmonogram rekrutacji
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
Rekrutacja do przedszkoli


UWAGA- RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W związku z wprowadzaniem reformy oświaty informujemy, że rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane, zgodnie z obowiązującymi zmienionymi przepisami,  najpóźniej 15 kwietnia 2017r. 

Jednocześnie informujemy, że 30 stycznia br. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. Treść uchwały znajduje się na stronie Gminy Dopiewo:

..............................................................................................................................

Rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Dopiewo będzie prowadzona od 1 marca 2016 roku z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABÓR 2016 pod adresem:

htp://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://nabor.pcss.pl/dopiewo

29 stycznia opublikowano Zarządzenie Wójta gminy Dopiewo ws. rekrutacji do gminnych przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2016/ 2017.

Terminarz rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

1-15.03 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
16-21.03 – weryfikacja wniosków
25.03 godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci
29.03 – 11.04 – pisemne potwierdzanie przez rodziców
14.04 godz. 12.00 – upublicznienie ostatecznych list