• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ZAJĘCIA DODATKOWE
  • JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI - założenia programowe

Marzec

Grupy Bączki Zajączki Misie

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

hat - kapelusz

skirt - spódniczka

trousers - spodnie

boots – buty

cowgirl – kowbojka

cowboy – kowboj

liczby od 1- 10

put on - wkładać

boys – chłopcy

girls- dziewczynki

Point to the hat/ skirt/trousers/boots – Wskaż kapelusz/spódniczkę/ spodnie/buty

Colour the clothes – pokoloruj ubrania

Count – policz

Let’s sing/listen…– zaśpiewajmy/posłuchajmy…

What colour is it? – Jakiego to jest koloru?

Let’s dress up

The four green boots

Let’s dress up

Let’s dress up!

Look at the hat hat hat

Let’s dress up!

Look at the trousers, trousers, trousers!

Let’s dress up!

Look at the skirt, skirt, skirt!

Let’s dress up!

Look at the boots, boots, boots!

The four green boots

Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

Marzec

Grupy Motylki, Biedronki, Muminki, Minionki, Wróbelki, Liski

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher - nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

What’s season is it? - Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … - wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

It’s Spring.

Let’s build the house.

Where is my pencil?

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

Stand up – song

It’s Spring

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

Let’s build the house

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

Where is my pencil

Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

Stand up

Stand up, sit down!

Point to the window!

Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!

Marzec

Grupy Elfiki i Sowy

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher - nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

What’s season is it? - Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … - wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

It’s Spring.

Let’s build the house.

Where is my pencil?

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

Stand up – song

It’s Spring

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

Let’s build the house

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

Where is my pencil

Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

Stand up

Stand up, sit down!

Point to the window!

Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!