• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ZAJĘCIA DODATKOWE
  • JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI - założenia programowe

Marzec 

Grupy Bączki, Zajączki, Misie

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

happy- szczęśliwy

sad – smutny

cook – gotować

tidy up – sprzątać

lay the table – nakrywać do stołu

happy- szczęśliwy

sad – smutny

cook – gotować

tidy up – sprzątać

lay the table – nakrywać do stołu

Round, round

The happy and sad song

My family - wiersz

My family

I love my mother and I love my father

I love my sister as much as brother

When they are with me

We are a happy family

Round and round

 

Round and round the circle

Baby is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

Round and round the circle

Mummy is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

Round and round the circle

Daddy is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

The happy and sad song

 

When I happy, happy, happy I shout ‘Hurray!’

When I happy, happy, happy I shout ‘Hurray!’

Sister says ‘Let’s play!’

Brother says ‘Let’s play!’

Hip, hip, hurray ! Hip, Hurray!

When I sad, sad, sad, I cry boo hoo!

When I sad, sad, sad, I cry boo hoo!

Mummy says ‘Let’s play!’

Daddy says ‘Let’s play!’

Hip, hip, hurray ! Hip, Hurray!
Grupy Wilczki, Motylki

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher - nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

What’s season is it? - Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … - wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

It’s Spring.

Let’s build the house.

Where is my pencil?

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

Stand up – song

It’s Spring

 

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

Let’s build the house

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

Where is my pencil

 

Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

Stand up

 

Stand up, sit down!

Point to the window!

Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!
Grupy Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher - nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

What’s season is it? - Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … - wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

It’s Spring.

Let’s build the house.

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

The professions song

The up and down song

It’s Spring

 

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

Let’s build the house

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

 

The professions song

I'm a footballer.

I'm a footballer.

Bounce, bounce, bounce!

Bounce, bounce, bounce!

I'm a hairdresser..

Brush....

I'm a cook...

Stril...

I'm a policeman...

Stop...

I'm a teacher...

Line up...

I'm a doctor....

Say 'agh'

The up and down song

 

Run, run up the hill

Run, run up the hill with me

Up,up, up, up

As fast as you can.

Run, run down the hill

Run, run down the hill with me

Down, down, down, down

As fast as you can.