• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ZAJĘCIA DODATKOWE
  • ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają według indywidualnie
opracowanego planu ćwiczeń w oparciu o gry, zabawy, piosenki i wierszyki tak
by dziecko chętnie w nich uczestniczyło.

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała jest głównym założeniem gimnastyki.
Niezwykle ważnym elementem jest także utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała.

Gimnastyka korekcyjna jest niezwykle ważnym elementem aktywności ruchowej.
Świat dzieci jest światem niezwykle barwnym i ciekawym.
Dlatego staramy się by program zajęć jak najbardziej zainteresował uczestników.
Dobieramy stosowne metody ćwiczeń, tak by w jak największym stopniu
zachęcić dzieci do udziału w zajęciach.
Przeprowadzamy je w możliwie atrakcyjny sposób by chętnie uczestniczyły w zajęciach.
Stosowane przez nas metody to m.in.: Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne,
ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne.


Profilaktyka Wad Postawy nie tylko zapewni dzieciom aktywną formę
spędzania wolnego czasu, ale przyczyni się także do jakże ważnej profilaktyki wad postawy.Nasze Cele

- pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy
- wzmacnianie partii mięśni osłabionych
- rozciąganie partii mięśni przykurczonych
- wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy
- przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady
- zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach
- uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia
- poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji

- zapewnienie czynnego wypoczynku.

12540244 990363781031021 1485033105 n

12539998 990364107697655 1141481829 n


12606826 990363847697681 1195591921 n12584178 990364197697646 4519268 n


12576123 990360924364640 1360326377 n